#29 ყაზბეგი - საბოლოო მონაცემები

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
10 10 (100%)
 
  დეტალურად უბნების მიხედვით
 
პროპორციული სისტემით

მონაცემები უბნების მიხედვით

ყაზბეგი
(მონაცემები 10 უბნის მიხედვით)

უბნის N 1 4 5 9 10 17 19 23 24 26 30 35 36 38 40 41 ოქმი
1 0 2 155 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 635 ოქმი
2 0 0 153 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 198 ოქმი
3 0 0 82 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 317 ოქმი
4 0 0 89 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 87 ოქმი
5 0 0 66 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 282 ოქმი
6 0 1 175 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 415 ოქმი
7 0 0 58 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 303 ოქმი
8 0 0 64 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 73 ოქმი
9 0 0 49 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 ოქმი
10 0 0 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 ოქმი