#8 დიდუბე - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
8 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 12250 (25.34%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. ზურაბ ხაჩიძე - 747 (1.55%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 295 (0.61%)
"ახალი მემარჯვენეები"
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 27 (0.06%)
"მომავალი საქართველო"
36. გილარ ბაქრაძე - 75 (0.16%)
"საქართველოს მშრომელთა საბჭო"
38. პაატა ჯიბლაძე - 608 (1.26%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. ვახტანგ ხმალაძე - 34342 (71.04%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
81 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 267 (26.46%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 23 (2.28%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 10 (0.99%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.1%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 7 (0.69%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 701 (69.47%)
82 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 697 (51.67%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 19 (1.41%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 8 (0.59%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 4 (0.3%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 15 (1.11%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 606 (44.92%)
83 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 228 (26.51%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 13 (1.51%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 4 (0.47%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 12 (1.4%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 603 (70.12%)
84 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 186 (23.85%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 14 (1.79%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.77%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.13%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 6 (0.77%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 567 (72.69%)
85 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 198 (22.73%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 12 (1.38%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 4 (0.46%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 7 (0.8%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 650 (74.63%)
86 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 750 (57.56%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 25 (1.92%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 2 (0.15%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 3 (0.23%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 9 (0.69%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 514 (39.45%)
87 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 187 (22.94%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 11 (1.35%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.74%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 1 (0.12%)
36. გილარ ბაქრაძე - 3 (0.37%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 17 (2.09%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 590 (72.39%)
88 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 224 (22.2%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 20 (1.98%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 5 (0.5%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 4 (0.4%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.2%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 17 (1.68%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 737 (73.04%)
89 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 216 (19.73%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 15 (1.37%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 20 (1.83%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.09%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 18 (1.64%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 825 (75.34%)
810 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 203 (21.37%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 14 (1.47%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.63%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 3 (0.32%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 7 (0.74%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 717 (75.47%)
811 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 239 (26.53%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 14 (1.55%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 10 (1.11%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.22%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 9 (1%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 627 (69.59%)
812 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 170 (21.52%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 12 (1.52%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 2 (0.25%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 12 (1.52%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 594 (75.19%)
813 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 162 (18.47%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 13 (1.48%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.68%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 1 (0.11%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.11%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 7 (0.8%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 687 (78.34%)
814 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 173 (22.56%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 11 (1.43%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 4 (0.52%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.26%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 8 (1.04%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 569 (74.19%)
815 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 194 (22.51%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 21 (2.44%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 5 (0.58%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 7 (0.81%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 635 (73.67%)
816 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 177 (21.64%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 11 (1.34%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 7 (0.86%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 2 (0.24%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.12%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 9 (1.1%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 611 (74.69%)
817 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 174 (24.72%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 9 (1.28%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 2 (0.28%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.28%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 12 (1.7%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 505 (71.73%)
818 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 251 (29.81%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 16 (1.9%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.71%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 3 (0.36%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 16 (1.9%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 550 (65.32%)
819 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 217 (27.06%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 9 (1.12%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 5 (0.62%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.12%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 14 (1.75%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 556 (69.33%)
820 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 185 (27.45%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 11 (1.63%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 3 (0.45%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 3 (0.45%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 10 (1.48%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 462 (68.55%)
821 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 192 (28.61%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 10 (1.49%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 1 (0.15%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.15%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 7 (1.04%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 460 (68.55%)
822 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 1049 (51.1%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 20 (0.97%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.29%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.1%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 26 (1.27%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 950 (46.27%)
823 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 162 (21.4%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 11 (1.45%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.79%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 1 (0.13%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 5 (0.66%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 572 (75.56%)
824 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 156 (21.94%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 20 (2.81%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 5 (0.7%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 10 (1.41%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 520 (73.14%)
825 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 243 (27.33%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 12 (1.35%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.67%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 2 (0.22%)
36. გილარ ბაქრაძე - 4 (0.45%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 6 (0.67%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 616 (69.29%)
826 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 192 (21.4%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 19 (2.12%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 4 (0.45%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 1 (0.11%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 12 (1.34%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 669 (74.58%)
827 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 213 (23.69%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 10 (1.11%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 12 (1.33%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.22%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 12 (1.33%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 650 (72.3%)
828 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 222 (21.55%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 21 (2.04%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.58%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 1 (0.1%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.1%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 10 (0.97%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 769 (74.66%)
829 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 264 (25.19%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 9 (0.86%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 12 (1.15%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.1%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 13 (1.24%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 749 (71.47%)
830 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 235 (25.66%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 14 (1.53%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 3 (0.33%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.22%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 16 (1.75%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 646 (70.52%)
831 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 158 (18.94%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 16 (1.92%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 2 (0.24%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.12%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 10 (1.2%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 647 (77.58%)
832 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 186 (23.75%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 13 (1.66%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 5 (0.64%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.26%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 8 (1.02%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 569 (72.67%)
833 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 168 (19.56%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 12 (1.4%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 5 (0.58%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 1 (0.12%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 8 (0.93%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 665 (77.42%)
834 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 141 (16.87%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 14 (1.67%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 3 (0.36%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.24%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 8 (0.96%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 668 (79.9%)
835 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 156 (18.93%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 16 (1.94%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.73%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 12 (1.46%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 634 (76.94%)
836 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 209 (22.97%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 8 (0.88%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 6 (0.66%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 2 (0.22%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.11%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 11 (1.21%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 673 (73.96%)
837 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 173 (18.17%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 9 (0.95%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 8 (0.84%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.21%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 16 (1.68%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 744 (78.15%)
838 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 138 (24.51%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 10 (1.78%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 1 (0.18%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.18%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 5 (0.89%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 408 (72.47%)
839 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 200 (22.32%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 18 (2.01%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 9 (1%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 2 (0.22%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.11%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 16 (1.79%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 650 (72.54%)
840 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 210 (25.67%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 14 (1.71%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 7 (0.86%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.24%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 16 (1.96%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 569 (69.56%)
841 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 168 (19.35%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 8 (0.92%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 4 (0.46%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.12%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 17 (1.96%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 670 (77.19%)
842 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 208 (22.58%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 13 (1.41%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 5 (0.54%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 4 (0.43%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 7 (0.76%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 684 (74.27%)
843 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 201 (20.47%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 12 (1.22%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 4 (0.41%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 2 (0.2%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.1%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 0 (0%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 762 (77.6%)
844 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 142 (18.04%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 10 (1.27%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 4 (0.51%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.13%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 12 (1.52%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 618 (78.53%)
845 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 128 (21.51%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 7 (1.18%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 4 (0.67%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.17%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 9 (1.51%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 446 (74.96%)
846 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 152 (18.77%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 17 (2.1%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 2 (0.25%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 2 (0.25%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 12 (1.48%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 625 (77.16%)
847 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 177 (21.56%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 12 (1.46%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 0 (0%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.24%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 11 (1.34%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 619 (75.4%)
848 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 187 (24.16%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 17 (2.2%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 4 (0.52%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 11 (1.42%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 555 (71.71%)
849 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 194 (21.11%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 8 (0.87%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 3 (0.33%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.11%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 28 (3.05%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 685 (74.54%)
850 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 176 (20.05%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 10 (1.14%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 8 (0.91%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 10 (1.14%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 674 (76.77%)
851 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 153 (18.21%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 14 (1.67%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 10 (1.19%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 3 (0.36%)
36. გილარ ბაქრაძე - 1 (0.12%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 9 (1.07%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 650 (77.38%)
852 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 156 (17.29%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 11 (1.22%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 5 (0.55%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 1 (0.11%)
36. გილარ ბაქრაძე - 2 (0.22%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 17 (1.88%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 710 (78.71%)
853 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 185 (20.37%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 22 (2.42%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 5 (0.55%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 3 (0.33%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 10 (1.1%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 683 (75.22%)
854 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 185 (27.53%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 12 (1.79%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 1 (0.15%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 1 (0.15%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 7 (1.04%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 466 (69.35%)
855 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 41 (16.21%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 3 (1.19%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 1 (0.4%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 0 (0%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 208 (82.21%)
856 5. გიორგი ჩაჩანიძე - 32 (16.84%) ოქმი
10. ზურაბ ხაჩიძე - 2 (1.05%)
24. გიორგი ლორთქიფანიძე - 1 (0.53%)
35. ჯემალ ნათელაშვილი - 0 (0%)
36. გილარ ბაქრაძე - 0 (0%)
38. პაატა ჯიბლაძე - 2 (1.05%)
41. ვახტანგ ხმალაძე - 153 (80.53%)