#79 ბათუმი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
79 1. რამინ პაპიძე - 906 (1.17%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. გიორგი ბარამიძე - 24193 (31.29%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. მაია პაპიძე - 381 (0.49%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. ირაკლი ნარაკიძე - 2225 (2.88%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
30. როინ დიასამიძე - 431 (0.56%)
"მერაბ კოსტავას საზოგადოება"
35. ალექსანდრე ლომოური - 248 (0.32%)
"მომავალი საქართველო"
41. მურმან დუმბაძე - 48941 (63.29%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
791 1. რამინ პაპიძე - 17 (2.28%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 198 (26.61%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.27%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 31 (4.17%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.54%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 4 (0.54%)
41. მურმან დუმბაძე - 488 (65.59%)
792 1. რამინ პაპიძე - 14 (1.87%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 232 (31.02%)
9. მაია პაპიძე - 5 (0.67%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 13 (1.74%)
30. როინ დიასამიძე - 8 (1.07%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.13%)
41. მურმან დუმბაძე - 475 (63.5%)
793 1. რამინ პაპიძე - 12 (1.58%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 251 (32.98%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.39%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 12 (1.58%)
30. როინ დიასამიძე - 6 (0.79%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.26%)
41. მურმან დუმბაძე - 475 (62.42%)
794 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.59%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 217 (31.27%)
9. მაია პაპიძე - 10 (1.44%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 22 (3.17%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.58%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.29%)
41. მურმან დუმბაძე - 428 (61.67%)
795 1. რამინ პაპიძე - 5 (2.38%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 76 (36.19%)
9. მაია პაპიძე - 0 (0%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 8 (3.81%)
30. როინ დიასამიძე - 0 (0%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.48%)
41. მურმან დუმბაძე - 120 (57.14%)
796 1. რამინ პაპიძე - 6 (0.63%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 274 (28.69%)
9. მაია პაპიძე - 0 (0%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 15 (1.57%)
30. როინ დიასამიძე - 0 (0%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 660 (69.11%)
797 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.57%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 146 (20.86%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.57%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 27 (3.86%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.57%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.14%)
41. მურმან დუმბაძე - 507 (72.43%)
798 1. რამინ პაპიძე - 9 (1.21%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 212 (28.53%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.4%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 28 (3.77%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.54%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 6 (0.81%)
41. მურმან დუმბაძე - 481 (64.74%)
799 1. რამინ პაპიძე - 12 (1.56%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 174 (22.63%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.13%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 23 (2.99%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.39%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.13%)
41. მურმან დუმბაძე - 555 (72.17%)
7910 1. რამინ პაპიძე - 10 (1.15%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 239 (27.57%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.23%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 23 (2.65%)
30. როინ დიასამიძე - 7 (0.81%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 4 (0.46%)
41. მურმან დუმბაძე - 582 (67.13%)
7911 1. რამინ პაპიძე - 13 (1.5%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 219 (25.26%)
9. მაია პაპიძე - 18 (2.08%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 19 (2.19%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.35%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.23%)
41. მურმან დუმბაძე - 593 (68.4%)
7912 1. რამინ პაპიძე - 10 (1.35%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 194 (26.11%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.54%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 24 (3.23%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.67%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.13%)
41. მურმან დუმბაძე - 505 (67.97%)
7913 1. რამინ პაპიძე - 12 (1.47%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 175 (21.37%)
9. მაია პაპიძე - 8 (0.98%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 19 (2.32%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.49%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.24%)
41. მურმან დუმბაძე - 599 (73.14%)
7914 1. რამინ პაპიძე - 9 (1.06%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 249 (29.19%)
9. მაია პაპიძე - 7 (0.82%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 23 (2.7%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.23%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.35%)
41. მურმან დუმბაძე - 560 (65.65%)
7915 1. რამინ პაპიძე - 13 (0.72%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 1133 (62.91%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.06%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 37 (2.05%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.17%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.17%)
41. მურმან დუმბაძე - 611 (33.93%)
7916 1. რამინ პაპიძე - 20 (2.13%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 270 (28.78%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.43%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 30 (3.2%)
30. როინ დიასამიძე - 6 (0.64%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.11%)
41. მურმან დუმბაძე - 607 (64.71%)
7917 1. რამინ პაპიძე - 14 (1.66%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 220 (26.04%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.24%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 26 (3.08%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.24%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 4 (0.47%)
41. მურმან დუმბაძე - 577 (68.28%)
7918 1. რამინ პაპიძე - 15 (1.79%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 243 (29.03%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.36%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 24 (2.87%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.48%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.36%)
41. მურმან დუმბაძე - 545 (65.11%)
7919 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.64%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 222 (28.5%)
9. მაია პაპიძე - 5 (0.64%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 33 (4.24%)
30. როინ დიასამიძე - 0 (0%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 514 (65.98%)
7920 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.44%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 245 (32.11%)
9. მაია პაპიძე - 9 (1.18%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 12 (1.57%)
30. როინ დიასამიძე - 30 (3.93%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.39%)
41. მურმან დუმბაძე - 453 (59.37%)
7921 1. რამინ პაპიძე - 14 (1.75%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 215 (26.88%)
9. მაია პაპიძე - 8 (1%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 24 (3%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.25%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.13%)
41. მურმან დუმბაძე - 536 (67%)
7922 1. რამინ პაპიძე - 10 (1.38%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 242 (33.29%)
9. მაია პაპიძე - 6 (0.83%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 20 (2.75%)
30. როინ დიასამიძე - 6 (0.83%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 443 (60.94%)
7923 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.75%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 231 (34.53%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.3%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 20 (2.99%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.75%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.3%)
41. მურმან დუმბაძე - 404 (60.39%)
7924 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.49%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 236 (31.89%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.27%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 16 (2.16%)
30. როინ დიასამიძე - 0 (0%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.41%)
41. მურმან დუმბაძე - 472 (63.78%)
7925 1. რამინ პაპიძე - 15 (1.95%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 207 (26.92%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.26%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 34 (4.42%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.52%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 507 (65.93%)
7926 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.68%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 252 (34.38%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.55%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 29 (3.96%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.41%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 4 (0.55%)
41. მურმან დუმბაძე - 436 (59.48%)
7927 1. რამინ პაპიძე - 2 (0.28%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 221 (31.35%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.43%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 27 (3.83%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.71%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.28%)
41. მურმან დუმბაძე - 445 (63.12%)
7928 1. რამინ პაპიძე - 3 (0.43%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 225 (32.14%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.43%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 27 (3.86%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.57%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.29%)
41. მურმან დუმბაძე - 436 (62.29%)
7929 1. რამინ პაპიძე - 20 (2.33%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 181 (21.07%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.23%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 30 (3.49%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.47%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.35%)
41. მურმან დუმბაძე - 619 (72.06%)
7930 1. რამინ პაპიძე - 12 (1.48%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 221 (27.25%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.49%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 25 (3.08%)
30. როინ დიასამიძე - 10 (1.23%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.12%)
41. მურმან დუმბაძე - 538 (66.34%)
7931 1. რამინ პაპიძე - 7 (0.87%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 219 (27.31%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.5%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 27 (3.37%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.62%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.12%)
41. მურმან დუმბაძე - 539 (67.21%)
7932 1. რამინ პაპიძე - 13 (1.83%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 206 (29.06%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.28%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 13 (1.83%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.42%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.28%)
41. მურმან დუმბაძე - 470 (66.29%)
7933 1. რამინ პაპიძე - 9 (1.11%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 218 (26.78%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.12%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 23 (2.83%)
30. როინ დიასამიძე - 12 (1.47%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.25%)
41. მურმან დუმბაძე - 549 (67.44%)
7934 1. რამინ პაპიძე - 9 (1.08%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 241 (28.9%)
9. მაია პაპიძე - 5 (0.6%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 20 (2.4%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.36%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 556 (66.67%)
7935 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.38%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 239 (29.99%)
9. მაია პაპიძე - 6 (0.75%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 29 (3.64%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.63%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 507 (63.61%)
7936 1. რამინ პაპიძე - 6 (0.73%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 270 (32.93%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.49%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 26 (3.17%)
30. როინ დიასამიძე - 15 (1.83%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 4 (0.49%)
41. მურმან დუმბაძე - 495 (60.37%)
7937 1. რამინ პაპიძე - 4 (0.52%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 182 (23.76%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.39%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 21 (2.74%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.39%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.26%)
41. მურმან დუმბაძე - 551 (71.93%)
7938 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.6%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 189 (22.5%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.12%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 17 (2.02%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.6%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 9 (1.07%)
41. მურმან დუმბაძე - 614 (73.1%)
7939 1. რამინ პაპიძე - 15 (1.83%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 229 (28%)
9. მაია პაპიძე - 5 (0.61%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 29 (3.55%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.61%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.37%)
41. მურმან დუმბაძე - 532 (65.04%)
7940 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.33%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 236 (28.43%)
9. მაია პაპიძე - 6 (0.72%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 26 (3.13%)
30. როინ დიასამიძე - 6 (0.72%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 545 (65.66%)
7941 1. რამინ პაპიძე - 3 (0.43%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 224 (31.86%)
9. მაია პაპიძე - 13 (1.85%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 31 (4.41%)
30. როინ დიასამიძე - 6 (0.85%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 426 (60.6%)
7942 1. რამინ პაპიძე - 8 (1.01%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 257 (32.53%)
9. მაია პაპიძე - 6 (0.76%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 28 (3.54%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.63%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 6 (0.76%)
41. მურმან დუმბაძე - 480 (60.76%)
7943 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.95%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 193 (36.48%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.57%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 14 (2.65%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.57%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.19%)
41. მურმან დუმბაძე - 310 (58.6%)
7944 1. რამინ პაპიძე - 7 (0.92%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 227 (29.87%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.39%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 27 (3.55%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.53%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.13%)
41. მურმან დუმბაძე - 491 (64.61%)
7945 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.64%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 200 (25.71%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.13%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 21 (2.7%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.39%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.26%)
41. მურმან დუმბაძე - 546 (70.18%)
7946 1. რამინ პაპიძე - 4 (0.54%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 186 (25.2%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.54%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 22 (2.98%)
30. როინ დიასამიძე - 1 (0.14%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.27%)
41. მურმან დუმბაძე - 519 (70.33%)
7947 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.81%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 156 (25.41%)
9. მაია პაპიძე - 5 (0.81%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 18 (2.93%)
30. როინ დიასამიძე - 1 (0.16%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.16%)
41. მურმან დუმბაძე - 428 (69.71%)
7948 1. რამინ პაპიძე - 10 (1.46%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 154 (22.55%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.59%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 14 (2.05%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.59%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.44%)
41. მურმან დუმბაძე - 494 (72.33%)
7949 1. რამინ პაპიძე - 23 (3.14%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 191 (26.09%)
9. მაია პაპიძე - 6 (0.82%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 13 (1.78%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.68%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.14%)
41. მურმან დუმბაძე - 493 (67.35%)
7950 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.29%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 288 (33.68%)
9. მაია პაპიძე - 6 (0.7%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 24 (2.81%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.47%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 4 (0.47%)
41. მურმან დუმბაძე - 518 (60.58%)
7951 1. რამინ პაპიძე - 15 (2.09%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 215 (30.03%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.42%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 24 (3.35%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.7%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 7 (0.98%)
41. მურმან დუმბაძე - 447 (62.43%)
7952 1. რამინ პაპიძე - 12 (1.41%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 201 (23.67%)
9. მაია პაპიძე - 6 (0.71%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 33 (3.89%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.47%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 4 (0.47%)
41. მურმან დუმბაძე - 589 (69.38%)
7953 1. რამინ პაპიძე - 11 (0.8%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 728 (52.95%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.29%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 27 (1.96%)
30. როინ დიასამიძე - 7 (0.51%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.22%)
41. მურმან დუმბაძე - 595 (43.27%)
7954 1. რამინ პაპიძე - 13 (1.56%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 192 (23.1%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.12%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 21 (2.53%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.6%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.36%)
41. მურმან დუმბაძე - 596 (71.72%)
7955 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.92%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 211 (38.93%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.74%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 16 (2.95%)
30. როინ დიასამიძე - 7 (1.29%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 299 (55.17%)
7956 1. რამინ პაპიძე - 16 (1.81%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 239 (27.04%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.11%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 27 (3.05%)
30. როინ დიასამიძე - 8 (0.9%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 5 (0.57%)
41. მურმან დუმბაძე - 588 (66.52%)
7957 1. რამინ პაპიძე - 4 (0.49%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 198 (24.21%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.24%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 26 (3.18%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.61%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.37%)
41. მურმან დუმბაძე - 580 (70.9%)
7958 1. რამინ პაპიძე - 16 (2.07%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 206 (26.65%)
9. მაია პაპიძე - 5 (0.65%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 26 (3.36%)
30. როინ დიასამიძე - 1 (0.13%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 519 (67.14%)
7959 1. რამინ პაპიძე - 6 (0.75%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 266 (33.38%)
9. მაია პაპიძე - 0 (0%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 22 (2.76%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.25%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 40 (5.02%)
41. მურმან დუმბაძე - 461 (57.84%)
7960 1. რამინ პაპიძე - 12 (1.57%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 235 (30.76%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.39%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 10 (1.31%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.39%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.13%)
41. მურმან დუმბაძე - 500 (65.45%)
7961 1. რამინ პაპიძე - 2 (0.34%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 234 (39.46%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.51%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 15 (2.53%)
30. როინ დიასამიძე - 1 (0.17%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.34%)
41. მურმან დუმბაძე - 336 (56.66%)
7962 1. რამინ პაპიძე - 8 (1.13%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 210 (29.79%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.14%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 21 (2.98%)
30. როინ დიასამიძე - 9 (1.28%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.14%)
41. მურმან დუმბაძე - 455 (64.54%)
7963 1. რამინ პაპიძე - 15 (1.83%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 206 (25.12%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.37%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 24 (2.93%)
30. როინ დიასამიძე - 8 (0.98%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.12%)
41. მურმან დუმბაძე - 563 (68.66%)
7964 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.31%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 264 (31.5%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.12%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 25 (2.98%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.6%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 532 (63.48%)
7965 1. რამინ პაპიძე - 12 (1.34%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 289 (32.29%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.45%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 31 (3.46%)
30. როინ დიასამიძე - 6 (0.67%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 7 (0.78%)
41. მურმან დუმბაძე - 546 (61.01%)
7966 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.77%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 165 (26.57%)
9. მაია პაპიძე - 9 (1.45%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 22 (3.54%)
30. როინ დიასამიძე - 0 (0%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.48%)
41. მურმან დუმბაძე - 411 (66.18%)
7967 1. რამინ პაპიძე - 8 (1.1%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 247 (34.07%)
9. მაია პაპიძე - 12 (1.66%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 32 (4.41%)
30. როინ დიასამიძე - 6 (0.83%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.41%)
41. მურმან დუმბაძე - 417 (57.52%)
7968 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.57%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 265 (30.25%)
9. მაია პაპიძე - 6 (0.68%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 35 (4%)
30. როინ დიასამიძე - 8 (0.91%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 557 (63.58%)
7969 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.88%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 164 (28.72%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.35%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 25 (4.38%)
30. როინ დიასამიძე - 6 (1.05%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.35%)
41. მურმან დუმბაძე - 367 (64.27%)
7970 1. რამინ პაპიძე - 7 (1.56%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 140 (31.25%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.89%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 24 (5.36%)
30. როინ დიასამიძე - 1 (0.22%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.45%)
41. მურმან დუმბაძე - 270 (60.27%)
7971 1. რამინ პაპიძე - 15 (1.89%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 187 (23.61%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.25%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 14 (1.77%)
30. როინ დიასამიძე - 0 (0%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 4 (0.51%)
41. მურმან დუმბაძე - 570 (71.97%)
7972 1. რამინ პაპიძე - 16 (2.04%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 178 (22.65%)
9. მაია პაპიძე - 5 (0.64%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 16 (2.04%)
30. როინ დიასამიძე - 6 (0.76%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 5 (0.64%)
41. მურმან დუმბაძე - 560 (71.25%)
7973 1. რამინ პაპიძე - 12 (1.51%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 191 (24.03%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.38%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 17 (2.14%)
30. როინ დიასამიძე - 1 (0.13%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.38%)
41. მურმან დუმბაძე - 568 (71.45%)
7974 1. რამინ პაპიძე - 1 (1.82%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 21 (38.18%)
9. მაია პაპიძე - 0 (0%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 3 (5.45%)
30. როინ დიასამიძე - 0 (0%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 30 (54.55%)
7975 1. რამინ პაპიძე - 8 (1.5%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 144 (27.07%)
9. მაია პაპიძე - 0 (0%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 7 (1.32%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.75%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 369 (69.36%)
7976 1. რამინ პაპიძე - 10 (1.19%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 216 (25.68%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.36%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 10 (1.19%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.36%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.12%)
41. მურმან დუმბაძე - 598 (71.11%)
7977 1. რამინ პაპიძე - 4 (0.35%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 748 (64.71%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.35%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 11 (0.95%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.35%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.26%)
41. მურმან დუმბაძე - 382 (33.04%)
7978 1. რამინ პაპიძე - 4 (0.66%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 179 (29.59%)
9. მაია პაპიძე - 8 (1.32%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 27 (4.46%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (0.83%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 4 (0.66%)
41. მურმან დუმბაძე - 378 (62.48%)
7979 1. რამინ პაპიძე - 6 (0.81%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 256 (34.5%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.27%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 18 (2.43%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.54%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.27%)
41. მურმან დუმბაძე - 454 (61.19%)
7980 1. რამინ პაპიძე - 3 (4.23%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 20 (28.17%)
9. მაია პაპიძე - 0 (0%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 5 (7.04%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (4.23%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 40 (56.34%)
7981 1. რამინ პაპიძე - 6 (0.91%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 206 (31.16%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.61%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 16 (2.42%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.3%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.3%)
41. მურმან დუმბაძე - 425 (64.3%)
7982 1. რამინ პაპიძე - 4 (1.08%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 87 (23.58%)
9. მაია პაპიძე - 0 (0%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 14 (3.79%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.54%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.27%)
41. მურმან დუმბაძე - 261 (70.73%)
7983 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.81%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 162 (26.21%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.32%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 14 (2.27%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.32%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 433 (70.06%)
7984 1. რამინ პაპიძე - 1 (0.2%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 153 (30.85%)
9. მაია პაპიძე - 0 (0%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 13 (2.62%)
30. როინ დიასამიძე - 5 (1.01%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 324 (65.32%)
7985 1. რამინ პაპიძე - 4 (0.53%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 307 (40.5%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.13%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 28 (3.69%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.53%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.4%)
41. მურმან დუმბაძე - 411 (54.22%)
7986 1. რამინ პაპიძე - 7 (1.46%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 151 (31.39%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.21%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 14 (2.91%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.42%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.42%)
41. მურმან დუმბაძე - 304 (63.2%)
7987 1. რამინ პაპიძე - 4 (0.46%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 349 (39.84%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.34%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 15 (1.71%)
30. როინ დიასამიძე - 0 (0%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 3 (0.34%)
41. მურმან დუმბაძე - 502 (57.31%)
7988 1. რამინ პაპიძე - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 217 (33.33%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.15%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 14 (2.15%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.46%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.31%)
41. მურმან დუმბაძე - 414 (63.59%)
7989 1. რამინ პაპიძე - 5 (0.64%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 231 (29.65%)
9. მაია პაპიძე - 5 (0.64%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 11 (1.41%)
30. როინ დიასამიძე - 1 (0.13%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 526 (67.52%)
7990 1. რამინ პაპიძე - 4 (0.62%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 168 (26.05%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.16%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 17 (2.64%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.31%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.31%)
41. მურმან დუმბაძე - 451 (69.92%)
7991 1. რამინ პაპიძე - 4 (0.4%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 264 (26.56%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.1%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 37 (3.72%)
30. როინ დიასამიძე - 1 (0.1%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 4 (0.4%)
41. მურმან დუმბაძე - 683 (68.71%)
7992 1. რამინ პაპიძე - 6 (0.66%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 301 (33.22%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.11%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 29 (3.2%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.44%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 565 (62.36%)
7993 1. რამინ პაპიძე - 9 (1.71%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 152 (28.95%)
9. მაია პაპიძე - 0 (0%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 11 (2.1%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.57%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 350 (66.67%)
7994 1. რამინ პაპიძე - 6 (0.8%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 255 (34.14%)
9. მაია პაპიძე - 17 (2.28%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 27 (3.61%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.4%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.27%)
41. მურმან დუმბაძე - 437 (58.5%)
7995 1. რამინ პაპიძე - 9 (1.22%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 207 (28.16%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.41%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 16 (2.18%)
30. როინ დიასამიძე - 8 (1.09%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.14%)
41. მურმან დუმბაძე - 491 (66.8%)
7996 1. რამინ პაპიძე - 6 (0.75%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 361 (44.9%)
9. მაია პაპიძე - 5 (0.62%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 33 (4.1%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.5%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.25%)
41. მურმან დუმბაძე - 393 (48.88%)
7997 1. რამინ პაპიძე - 7 (0.87%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 198 (24.66%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.37%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 23 (2.86%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.25%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.25%)
41. მურმან დუმბაძე - 568 (70.73%)
7998 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.56%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 179 (25.32%)
9. მაია პაპიძე - 0 (0%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 28 (3.96%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.28%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 487 (68.88%)
7999 1. რამინ პაპიძე - 7 (0.94%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 231 (31.17%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.4%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 19 (2.56%)
30. როინ დიასამიძე - 0 (0%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.13%)
41. მურმან დუმბაძე - 480 (64.78%)
79100 1. რამინ პაპიძე - 7 (1.37%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 123 (24.02%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.78%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 11 (2.15%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.78%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.2%)
41. მურმან დუმბაძე - 362 (70.7%)
79101 1. რამინ პაპიძე - 1 (0.28%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 186 (52.84%)
9. მაია პაპიძე - 3 (0.85%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 6 (1.7%)
30. როინ დიასამიძე - 1 (0.28%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 0 (0%)
41. მურმან დუმბაძე - 155 (44.03%)
79102 1. რამინ პაპიძე - 3 (0.45%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 503 (75.64%)
9. მაია პაპიძე - 1 (0.15%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 21 (3.16%)
30. როინ დიასამიძე - 4 (0.6%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.3%)
41. მურმან დუმბაძე - 131 (19.7%)
79103 1. რამინ პაპიძე - 11 (1.41%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 290 (37.18%)
9. მაია პაპიძე - 4 (0.51%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 21 (2.69%)
30. როინ დიასამიძე - 3 (0.38%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 1 (0.13%)
41. მურმან დუმბაძე - 450 (57.69%)
79104 1. რამინ პაპიძე - 9 (1.21%) ოქმი
5. გიორგი ბარამიძე - 172 (23.15%)
9. მაია პაპიძე - 2 (0.27%)
10. ირაკლი ნარაკიძე - 29 (3.9%)
30. როინ დიასამიძე - 2 (0.27%)
35. ალექსანდრე ლომოური - 2 (0.27%)
41. მურმან დუმბაძე - 527 (70.93%)