#68 წალენჯიხა - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
68 5. ლევან ქარდავა - 10427 (64.1%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. ლეონტი აფაქიძე - 48 (0.3%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 564 (3.47%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. ფრიდონ უბილავა - 207 (1.27%)
"ახალი მემარჯვენეები"
35. მანანა გაბელია - 100 (0.61%)
"მომავალი საქართველო"
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 99 (0.61%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. გიორგი ნაჭყებია - 4821 (29.64%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
681 5. ლევან ქარდავა - 374 (50.88%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 1 (0.14%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 27 (3.67%)
24. ფრიდონ უბილავა - 4 (0.54%)
35. მანანა გაბელია - 13 (1.77%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 2 (0.27%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 314 (42.72%)
682 5. ლევან ქარდავა - 336 (45.53%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 2 (0.27%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 22 (2.98%)
24. ფრიდონ უბილავა - 1 (0.14%)
35. მანანა გაბელია - 6 (0.81%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 11 (1.49%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 360 (48.78%)
683 5. ლევან ქარდავა - 375 (52.37%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 2 (0.28%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 31 (4.33%)
24. ფრიდონ უბილავა - 5 (0.7%)
35. მანანა გაბელია - 3 (0.42%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 1 (0.14%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 299 (41.76%)
684 5. ლევან ქარდავა - 274 (83.54%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 1 (0.3%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 13 (3.96%)
24. ფრიდონ უბილავა - 1 (0.3%)
35. მანანა გაბელია - 0 (0%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 1 (0.3%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 38 (11.59%)
685 5. ლევან ქარდავა - 478 (73.65%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 2 (0.31%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 14 (2.16%)
24. ფრიდონ უბილავა - 2 (0.31%)
35. მანანა გაბელია - 2 (0.31%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 2 (0.31%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 149 (22.96%)
686 5. ლევან ქარდავა - 396 (76.3%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 3 (0.58%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 11 (2.12%)
24. ფრიდონ უბილავა - 6 (1.16%)
35. მანანა გაბელია - 10 (1.93%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 1 (0.19%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 92 (17.73%)
687 5. ლევან ქარდავა - 335 (73.3%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 3 (0.66%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 8 (1.75%)
24. ფრიდონ უბილავა - 4 (0.88%)
35. მანანა გაბელია - 22 (4.81%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 1 (0.22%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 84 (18.38%)
688 5. ლევან ქარდავა - 348 (82.46%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 1 (0.24%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 6 (1.42%)
24. ფრიდონ უბილავა - 2 (0.47%)
35. მანანა გაბელია - 3 (0.71%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 3 (0.71%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 59 (13.98%)
689 5. ლევან ქარდავა - 380 (72.24%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 0 (0%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 10 (1.9%)
24. ფრიდონ უბილავა - 3 (0.57%)
35. მანანა გაბელია - 2 (0.38%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 2 (0.38%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 129 (24.52%)
6810 5. ლევან ქარდავა - 502 (62.52%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 1 (0.12%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 11 (1.37%)
24. ფრიდონ უბილავა - 48 (5.98%)
35. მანანა გაბელია - 0 (0%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 4 (0.5%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 237 (29.51%)
6811 5. ლევან ქარდავა - 479 (64.82%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 0 (0%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 8 (1.08%)
24. ფრიდონ უბილავა - 23 (3.11%)
35. მანანა გაბელია - 2 (0.27%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 12 (1.62%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 215 (29.09%)
6812 5. ლევან ქარდავა - 303 (73.01%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 2 (0.48%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 10 (2.41%)
24. ფრიდონ უბილავა - 2 (0.48%)
35. მანანა გაბელია - 0 (0%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 0 (0%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 98 (23.61%)
6813 5. ლევან ქარდავა - 387 (72.07%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 3 (0.56%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 18 (3.35%)
24. ფრიდონ უბილავა - 2 (0.37%)
35. მანანა გაბელია - 1 (0.19%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 4 (0.74%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 122 (22.72%)
6814 5. ლევან ქარდავა - 311 (71.49%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 4 (0.92%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 14 (3.22%)
24. ფრიდონ უბილავა - 5 (1.15%)
35. მანანა გაბელია - 3 (0.69%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 5 (1.15%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 93 (21.38%)
6815 5. ლევან ქარდავა - 495 (55.93%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 2 (0.23%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 20 (2.26%)
24. ფრიდონ უბილავა - 3 (0.34%)
35. მანანა გაბელია - 2 (0.23%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 17 (1.92%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 346 (39.1%)
6816 5. ლევან ქარდავა - 525 (63.56%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 4 (0.48%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 38 (4.6%)
24. ფრიდონ უბილავა - 2 (0.24%)
35. მანანა გაბელია - 1 (0.12%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 6 (0.73%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 250 (30.27%)
6817 5. ლევან ქარდავა - 311 (71.99%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 1 (0.23%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 23 (5.32%)
24. ფრიდონ უბილავა - 1 (0.23%)
35. მანანა გაბელია - 2 (0.46%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 3 (0.69%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 91 (21.06%)
6818 5. ლევან ქარდავა - 386 (72.01%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 1 (0.19%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 15 (2.8%)
24. ფრიდონ უბილავა - 3 (0.56%)
35. მანანა გაბელია - 1 (0.19%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 3 (0.56%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 127 (23.69%)
6819 5. ლევან ქარდავა - 252 (82.62%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 0 (0%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 12 (3.93%)
24. ფრიდონ უბილავა - 7 (2.3%)
35. მანანა გაბელია - 0 (0%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 4 (1.31%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 30 (9.84%)
6820 5. ლევან ქარდავა - 332 (71.71%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 0 (0%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 11 (2.38%)
24. ფრიდონ უბილავა - 5 (1.08%)
35. მანანა გაბელია - 2 (0.43%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 1 (0.22%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 112 (24.19%)
6821 5. ლევან ქარდავა - 469 (66.34%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 6 (0.85%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 16 (2.26%)
24. ფრიდონ უბილავა - 48 (6.79%)
35. მანანა გაბელია - 6 (0.85%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 0 (0%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 162 (22.91%)
6822 5. ლევან ქარდავა - 203 (86.02%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 0 (0%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 4 (1.69%)
24. ფრიდონ უბილავა - 0 (0%)
35. მანანა გაბელია - 0 (0%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 0 (0%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 29 (12.29%)
6823 5. ლევან ქარდავა - 237 (36.57%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 1 (0.15%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 121 (18.67%)
24. ფრიდონ უბილავა - 4 (0.62%)
35. მანანა გაბელია - 1 (0.15%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 1 (0.15%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 283 (43.67%)
6824 5. ლევან ქარდავა - 394 (54.2%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 3 (0.41%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 36 (4.95%)
24. ფრიდონ უბილავა - 4 (0.55%)
35. მანანა გაბელია - 2 (0.28%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 2 (0.28%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 286 (39.34%)
6825 5. ლევან ქარდავა - 443 (61.44%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 1 (0.14%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 16 (2.22%)
24. ფრიდონ უბილავა - 2 (0.28%)
35. მანანა გაბელია - 6 (0.83%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 3 (0.42%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 250 (34.67%)
6826 5. ლევან ქარდავა - 353 (80.59%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 1 (0.23%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 6 (1.37%)
24. ფრიდონ უბილავა - 3 (0.68%)
35. მანანა გაბელია - 5 (1.14%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 3 (0.68%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 67 (15.3%)
6827 5. ლევან ქარდავა - 340 (53.04%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 1 (0.16%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 25 (3.9%)
24. ფრიდონ უბილავა - 0 (0%)
35. მანანა გაბელია - 1 (0.16%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 1 (0.16%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 273 (42.59%)
6828 5. ლევან ქარდავა - 409 (59.97%) ოქმი
9. ლეონტი აფაქიძე - 2 (0.29%)
10. ვლადიმერ ჩანგელია - 18 (2.64%)
24. ფრიდონ უბილავა - 17 (2.49%)
35. მანანა გაბელია - 4 (0.59%)
38. მალხაზ ვეფხვაძე - 6 (0.88%)
41. გიორგი ნაჭყებია - 226 (33.14%)