#65 მარტვილი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
65 5. ნაული ჯანაშია - 10551 (52.95%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. ზურაბ კვეკვეცია - 120 (0.6%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. გულნაზი ცაავა - 822 (4.13%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. შოთა ჩახავა - 563 (2.83%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. გოჩა ცაგურია - 243 (1.22%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. მურთაზ ხურცილავა - 7628 (38.28%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
651 5. ნაული ჯანაშია - 229 (38.62%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 4 (0.67%)
10. გულნაზი ცაავა - 12 (2.02%)
24. შოთა ჩახავა - 11 (1.85%)
38. გოჩა ცაგურია - 1 (0.17%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 336 (56.66%)
652 5. ნაული ჯანაშია - 265 (35.19%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 11 (1.46%)
10. გულნაზი ცაავა - 25 (3.32%)
24. შოთა ჩახავა - 31 (4.12%)
38. გოჩა ცაგურია - 16 (2.12%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 405 (53.78%)
653 5. ნაული ჯანაშია - 141 (46.53%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 0 (0%)
10. გულნაზი ცაავა - 2 (0.66%)
24. შოთა ჩახავა - 6 (1.98%)
38. გოჩა ცაგურია - 2 (0.66%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 152 (50.17%)
654 5. ნაული ჯანაშია - 281 (46.91%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.33%)
10. გულნაზი ცაავა - 15 (2.5%)
24. შოთა ჩახავა - 13 (2.17%)
38. გოჩა ცაგურია - 8 (1.34%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 280 (46.74%)
655 5. ნაული ჯანაშია - 226 (64.39%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 4 (1.14%)
10. გულნაზი ცაავა - 22 (6.27%)
24. შოთა ჩახავა - 9 (2.56%)
38. გოჩა ცაგურია - 5 (1.42%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 85 (24.22%)
656 5. ნაული ჯანაშია - 192 (60.19%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 5 (1.57%)
10. გულნაზი ცაავა - 20 (6.27%)
24. შოთა ჩახავა - 3 (0.94%)
38. გოჩა ცაგურია - 8 (2.51%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 91 (28.53%)
657 5. ნაული ჯანაშია - 213 (49.77%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 3 (0.7%)
10. გულნაზი ცაავა - 35 (8.18%)
24. შოთა ჩახავა - 14 (3.27%)
38. გოჩა ცაგურია - 7 (1.64%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 156 (36.45%)
658 5. ნაული ჯანაშია - 212 (60.06%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.57%)
10. გულნაზი ცაავა - 6 (1.7%)
24. შოთა ჩახავა - 7 (1.98%)
38. გოჩა ცაგურია - 6 (1.7%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 120 (33.99%)
659 5. ნაული ჯანაშია - 380 (55.07%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 6 (0.87%)
10. გულნაზი ცაავა - 9 (1.3%)
24. შოთა ჩახავა - 7 (1.01%)
38. გოჩა ცაგურია - 9 (1.3%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 279 (40.43%)
6510 5. ნაული ჯანაშია - 336 (65.75%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.39%)
10. გულნაზი ცაავა - 23 (4.5%)
24. შოთა ჩახავა - 18 (3.52%)
38. გოჩა ცაგურია - 5 (0.98%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 127 (24.85%)
6511 5. ნაული ჯანაშია - 264 (53.77%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 3 (0.61%)
10. გულნაზი ცაავა - 20 (4.07%)
24. შოთა ჩახავა - 3 (0.61%)
38. გოჩა ცაგურია - 4 (0.81%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 197 (40.12%)
6512 5. ნაული ჯანაშია - 298 (62.08%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.42%)
10. გულნაზი ცაავა - 14 (2.92%)
24. შოთა ჩახავა - 6 (1.25%)
38. გოჩა ცაგურია - 45 (9.38%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 115 (23.96%)
6513 5. ნაული ჯანაშია - 436 (62.37%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 4 (0.57%)
10. გულნაზი ცაავა - 16 (2.29%)
24. შოთა ჩახავა - 3 (0.43%)
38. გოჩა ცაგურია - 6 (0.86%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 234 (33.48%)
6514 5. ნაული ჯანაშია - 289 (57.46%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 5 (0.99%)
10. გულნაზი ცაავა - 34 (6.76%)
24. შოთა ჩახავა - 1 (0.2%)
38. გოჩა ცაგურია - 4 (0.8%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 170 (33.8%)
6515 5. ნაული ჯანაშია - 291 (76.58%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 0 (0%)
10. გულნაზი ცაავა - 4 (1.05%)
24. შოთა ჩახავა - 1 (0.26%)
38. გოჩა ცაგურია - 3 (0.79%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 81 (21.32%)
6516 5. ნაული ჯანაშია - 198 (78.88%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.8%)
10. გულნაზი ცაავა - 8 (3.19%)
24. შოთა ჩახავა - 1 (0.4%)
38. გოჩა ცაგურია - 1 (0.4%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 41 (16.33%)
6517 5. ნაული ჯანაშია - 222 (48.47%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 4 (0.87%)
10. გულნაზი ცაავა - 14 (3.06%)
24. შოთა ჩახავა - 19 (4.15%)
38. გოჩა ცაგურია - 10 (2.18%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 189 (41.27%)
6518 5. ნაული ჯანაშია - 226 (38.97%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.34%)
10. გულნაზი ცაავა - 19 (3.28%)
24. შოთა ჩახავა - 9 (1.55%)
38. გოჩა ცაგურია - 13 (2.24%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 311 (53.62%)
6520 5. ნაული ჯანაშია - 207 (58.97%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.57%)
10. გულნაზი ცაავა - 14 (3.99%)
24. შოთა ჩახავა - 7 (1.99%)
38. გოჩა ცაგურია - 3 (0.85%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 118 (33.62%)
6521 5. ნაული ჯანაშია - 418 (53.94%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 3 (0.39%)
10. გულნაზი ცაავა - 25 (3.23%)
24. შოთა ჩახავა - 10 (1.29%)
38. გოჩა ცაგურია - 9 (1.16%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 310 (40%)
6522 5. ნაული ჯანაშია - 330 (71.9%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 5 (1.09%)
10. გულნაზი ცაავა - 4 (0.87%)
24. შოთა ჩახავა - 2 (0.44%)
38. გოჩა ცაგურია - 8 (1.74%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 110 (23.97%)
6523 5. ნაული ჯანაშია - 175 (60.98%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 0 (0%)
10. გულნაზი ცაავა - 8 (2.79%)
24. შოთა ჩახავა - 5 (1.74%)
38. გოჩა ცაგურია - 6 (2.09%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 93 (32.4%)
6524 5. ნაული ჯანაშია - 112 (57.73%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 0 (0%)
10. გულნაზი ცაავა - 8 (4.12%)
24. შოთა ჩახავა - 0 (0%)
38. გოჩა ცაგურია - 2 (1.03%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 72 (37.11%)
6525 5. ნაული ჯანაშია - 296 (49.75%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 0 (0%)
10. გულნაზი ცაავა - 19 (3.19%)
24. შოთა ჩახავა - 3 (0.5%)
38. გოჩა ცაგურია - 6 (1.01%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 271 (45.55%)
6526 5. ნაული ჯანაშია - 415 (57.24%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 3 (0.41%)
10. გულნაზი ცაავა - 37 (5.1%)
24. შოთა ჩახავა - 3 (0.41%)
38. გოჩა ცაგურია - 2 (0.28%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 265 (36.55%)
6527 5. ნაული ჯანაშია - 329 (53.15%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 0 (0%)
10. გულნაზი ცაავა - 20 (3.23%)
24. შოთა ჩახავა - 5 (0.81%)
38. გოჩა ცაგურია - 5 (0.81%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 260 (42%)
6528 5. ნაული ჯანაშია - 238 (43.83%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 1 (0.18%)
10. გულნაზი ცაავა - 13 (2.39%)
24. შოთა ჩახავა - 19 (3.5%)
38. გოჩა ცაგურია - 7 (1.29%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 265 (48.8%)
6529 5. ნაული ჯანაშია - 417 (73.67%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 5 (0.88%)
10. გულნაზი ცაავა - 7 (1.24%)
24. შოთა ჩახავა - 15 (2.65%)
38. გოჩა ცაგურია - 1 (0.18%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 121 (21.38%)
6530 5. ნაული ჯანაშია - 401 (51.08%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 14 (1.78%)
10. გულნაზი ცაავა - 15 (1.91%)
24. შოთა ჩახავა - 10 (1.27%)
38. გოჩა ცაგურია - 6 (0.76%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 339 (43.18%)
6531 5. ნაული ჯანაშია - 267 (50.19%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.38%)
10. გულნაზი ცაავა - 7 (1.32%)
24. შოთა ჩახავა - 5 (0.94%)
38. გოჩა ცაგურია - 3 (0.56%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 248 (46.62%)
6532 5. ნაული ჯანაშია - 347 (52.26%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 4 (0.6%)
10. გულნაზი ცაავა - 121 (18.22%)
24. შოთა ჩახავა - 12 (1.81%)
38. გოჩა ცაგურია - 8 (1.2%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 172 (25.9%)
6533 5. ნაული ჯანაშია - 313 (44.33%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.28%)
10. გულნაზი ცაავა - 120 (17%)
24. შოთა ჩახავა - 18 (2.55%)
38. გოჩა ცაგურია - 4 (0.57%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 249 (35.27%)
6534 5. ნაული ჯანაშია - 226 (33.83%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.3%)
10. გულნაზი ცაავა - 7 (1.05%)
24. შოთა ჩახავა - 228 (34.13%)
38. გოჩა ცაგურია - 8 (1.2%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 197 (29.49%)
6535 5. ნაული ჯანაშია - 423 (51.03%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 3 (0.36%)
10. გულნაზი ცაავა - 38 (4.58%)
24. შოთა ჩახავა - 17 (2.05%)
38. გოჩა ცაგურია - 2 (0.24%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 346 (41.74%)
6536 5. ნაული ჯანაშია - 366 (45.69%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 3 (0.37%)
10. გულნაზი ცაავა - 29 (3.62%)
24. შოთა ჩახავა - 25 (3.12%)
38. გოჩა ცაგურია - 2 (0.25%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 376 (46.94%)
6537 5. ნაული ჯანაშია - 125 (35.41%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 3 (0.85%)
10. გულნაზი ცაავა - 14 (3.97%)
24. შოთა ჩახავა - 12 (3.4%)
38. გოჩა ცაგურია - 2 (0.57%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 197 (55.81%)
6538 5. ნაული ჯანაშია - 293 (61.3%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 2 (0.42%)
10. გულნაზი ცაავა - 8 (1.67%)
24. შოთა ჩახავა - 3 (0.63%)
38. გოჩა ცაგურია - 5 (1.05%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 167 (34.94%)
6539 5. ნაული ჯანაშია - 154 (60.39%) ოქმი
9. ზურაბ კვეკვეცია - 5 (1.96%)
10. გულნაზი ცაავა - 10 (3.92%)
24. შოთა ჩახავა - 2 (0.78%)
38. გოჩა ცაგურია - 1 (0.39%)
41. მურთაზ ხურცილავა - 83 (32.55%)