#60 ოზურგეთი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
60 1. კახა ბურჯალიანი - 125 (0.3%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 15794 (37.5%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. კახაბერ ღლონტი - 994 (2.36%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. ლევან კალანდაძე - 172 (0.41%)
"ახალი მემარჯვენეები"
30. ემზარ მახარაძე - 111 (0.26%)
"მერაბ კოსტავას საზოგადოება"
38. დავით მამალაძე - 370 (0.88%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 24552 (58.29%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
601 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.21%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 253 (26.63%)
10. კახაბერ ღლონტი - 29 (3.05%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 4 (0.42%)
38. დავით მამალაძე - 5 (0.53%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 657 (69.16%)
602 1. კახა ბურჯალიანი - 5 (0.62%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 230 (28.71%)
10. კახაბერ ღლონტი - 23 (2.87%)
24. ლევან კალანდაძე - 6 (0.75%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.12%)
38. დავით მამალაძე - 5 (0.62%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 531 (66.29%)
603 1. კახა ბურჯალიანი - 3 (0.42%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 229 (32.16%)
10. კახაბერ ღლონტი - 13 (1.83%)
24. ლევან კალანდაძე - 2 (0.28%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.14%)
38. დავით მამალაძე - 4 (0.56%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 460 (64.61%)
604 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.22%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 247 (27.38%)
10. კახაბერ ღლონტი - 21 (2.33%)
24. ლევან კალანდაძე - 3 (0.33%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.11%)
38. დავით მამალაძე - 7 (0.78%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 621 (68.85%)
605 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.31%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 206 (32.04%)
10. კახაბერ ღლონტი - 31 (4.82%)
24. ლევან კალანდაძე - 2 (0.31%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.16%)
38. დავით მამალაძე - 5 (0.78%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 396 (61.59%)
606 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.23%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 196 (22.74%)
10. კახაბერ ღლონტი - 46 (5.34%)
24. ლევან კალანდაძე - 9 (1.04%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 11 (1.28%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 598 (69.37%)
607 1. კახა ბურჯალიანი - 3 (0.34%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 275 (30.9%)
10. კახაბერ ღლონტი - 18 (2.02%)
24. ლევან კალანდაძე - 5 (0.56%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.22%)
38. დავით მამალაძე - 11 (1.24%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 576 (64.72%)
608 1. კახა ბურჯალიანი - 5 (0.54%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 261 (28.06%)
10. კახაბერ ღლონტი - 29 (3.12%)
24. ლევან კალანდაძე - 4 (0.43%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.22%)
38. დავით მამალაძე - 7 (0.75%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 622 (66.88%)
609 1. კახა ბურჯალიანი - 4 (0.53%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 228 (30.36%)
10. კახაბერ ღლონტი - 22 (2.93%)
24. ლევან კალანდაძე - 2 (0.27%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.27%)
38. დავით მამალაძე - 13 (1.73%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 480 (63.91%)
6010 1. კახა ბურჯალიანი - 3 (0.59%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 144 (28.18%)
10. კახაბერ ღლონტი - 26 (5.09%)
24. ლევან კალანდაძე - 1 (0.2%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 9 (1.76%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 328 (64.19%)
6011 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.11%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 520 (58.76%)
10. კახაბერ ღლონტი - 19 (2.15%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.11%)
38. დავით მამალაძე - 6 (0.68%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 338 (38.19%)
6012 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 417 (58%)
10. კახაბერ ღლონტი - 5 (0.7%)
24. ლევან კალანდაძე - 4 (0.56%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.14%)
38. დავით მამალაძე - 3 (0.42%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 289 (40.19%)
6013 1. კახა ბურჯალიანი - 4 (0.71%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 429 (75.93%)
10. კახაბერ ღლონტი - 20 (3.54%)
24. ლევან კალანდაძე - 6 (1.06%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.18%)
38. დავით მამალაძე - 7 (1.24%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 98 (17.35%)
6014 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.18%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 130 (23.59%)
10. კახაბერ ღლონტი - 4 (0.73%)
24. ლევან კალანდაძე - 1 (0.18%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.18%)
38. დავით მამალაძე - 2 (0.36%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 412 (74.77%)
6015 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 115 (41.37%)
10. კახაბერ ღლონტი - 3 (1.08%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 2 (0.72%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 158 (56.83%)
6016 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.2%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 307 (62.78%)
10. კახაბერ ღლონტი - 9 (1.84%)
24. ლევან კალანდაძე - 9 (1.84%)
30. ემზარ მახარაძე - 3 (0.61%)
38. დავით მამალაძე - 6 (1.23%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 154 (31.49%)
6017 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.19%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 183 (34.99%)
10. კახაბერ ღლონტი - 8 (1.53%)
24. ლევან კალანდაძე - 6 (1.15%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 9 (1.72%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 316 (60.42%)
6018 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 88 (43.78%)
10. კახაბერ ღლონტი - 9 (4.48%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 1 (0.5%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 103 (51.24%)
6019 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 259 (40.16%)
10. კახაბერ ღლონტი - 26 (4.03%)
24. ლევან კალანდაძე - 1 (0.16%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 4 (0.62%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 355 (55.04%)
6020 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 240 (40.47%)
10. კახაბერ ღლონტი - 4 (0.67%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 0 (0%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 349 (58.85%)
6021 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.36%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 244 (43.34%)
10. კახაბერ ღლონტი - 11 (1.95%)
24. ლევან კალანდაძე - 4 (0.71%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.36%)
38. დავით მამალაძე - 4 (0.71%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 296 (52.58%)
6022 1. კახა ბურჯალიანი - 3 (0.91%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 141 (42.73%)
10. კახაბერ ღლონტი - 8 (2.42%)
24. ლევან კალანდაძე - 4 (1.21%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 4 (1.21%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 170 (51.52%)
6023 1. კახა ბურჯალიანი - 12 (1.11%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 407 (37.79%)
10. კახაბერ ღლონტი - 22 (2.04%)
24. ლევან კალანდაძე - 5 (0.46%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.19%)
38. დავით მამალაძე - 6 (0.56%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 623 (57.85%)
6024 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.23%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 340 (38.95%)
10. კახაბერ ღლონტი - 15 (1.72%)
24. ლევან კალანდაძე - 7 (0.8%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 8 (0.92%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 501 (57.39%)
6025 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.12%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 289 (33.92%)
10. კახაბერ ღლონტი - 27 (3.17%)
24. ლევან კალანდაძე - 6 (0.7%)
30. ემზარ მახარაძე - 4 (0.47%)
38. დავით მამალაძე - 4 (0.47%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 521 (61.15%)
6026 1. კახა ბურჯალიანი - 3 (0.54%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 201 (36.15%)
10. კახაბერ ღლონტი - 8 (1.44%)
24. ლევან კალანდაძე - 1 (0.18%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 4 (0.72%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 339 (60.97%)
6027 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 187 (36.59%)
10. კახაბერ ღლონტი - 13 (2.54%)
24. ლევან კალანდაძე - 2 (0.39%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 5 (0.98%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 304 (59.49%)
6028 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 122 (44.2%)
10. კახაბერ ღლონტი - 11 (3.99%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 0 (0%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 143 (51.81%)
6029 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 177 (32.96%)
10. კახაბერ ღლონტი - 17 (3.17%)
24. ლევან კალანდაძე - 4 (0.74%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.37%)
38. დავით მამალაძე - 8 (1.49%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 329 (61.27%)
6030 1. კახა ბურჯალიანი - 4 (0.5%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 266 (33%)
10. კახაბერ ღლონტი - 16 (1.99%)
24. ლევან კალანდაძე - 3 (0.37%)
30. ემზარ მახარაძე - 4 (0.5%)
38. დავით მამალაძე - 7 (0.87%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 506 (62.78%)
6031 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.11%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 271 (31.01%)
10. კახაბერ ღლონტი - 17 (1.95%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 3 (0.34%)
38. დავით მამალაძე - 6 (0.69%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 576 (65.9%)
6032 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.27%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 184 (25.03%)
10. კახაბერ ღლონტი - 12 (1.63%)
24. ლევან კალანდაძე - 2 (0.27%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.14%)
38. დავით მამალაძე - 2 (0.27%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 532 (72.38%)
6033 1. კახა ბურჯალიანი - 3 (0.27%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 326 (29.03%)
10. კახაბერ ღლონტი - 18 (1.6%)
24. ლევან კალანდაძე - 6 (0.53%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 8 (0.71%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 762 (67.85%)
6034 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.11%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 306 (34.81%)
10. კახაბერ ღლონტი - 28 (3.19%)
24. ლევან კალანდაძე - 4 (0.46%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.23%)
38. დავით მამალაძე - 9 (1.02%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 529 (60.18%)
6035 1. კახა ბურჯალიანი - 4 (0.4%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 421 (42.14%)
10. კახაბერ ღლონტი - 21 (2.1%)
24. ლევან კალანდაძე - 3 (0.3%)
30. ემზარ მახარაძე - 4 (0.4%)
38. დავით მამალაძე - 7 (0.7%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 539 (53.95%)
6036 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 181 (37.79%)
10. კახაბერ ღლონტი - 20 (4.18%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 3 (0.63%)
38. დავით მამალაძე - 6 (1.25%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 269 (56.16%)
6037 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.51%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 144 (36.64%)
10. კახაბერ ღლონტი - 10 (2.54%)
24. ლევან კალანდაძე - 2 (0.51%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.51%)
38. დავით მამალაძე - 13 (3.31%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 220 (55.98%)
6038 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.24%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 220 (52.01%)
10. კახაბერ ღლონტი - 12 (2.84%)
24. ლევან კალანდაძე - 4 (0.95%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.24%)
38. დავით მამალაძე - 4 (0.95%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 181 (42.79%)
6039 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.16%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 251 (39.97%)
10. კახაბერ ღლონტი - 16 (2.55%)
24. ლევან კალანდაძე - 2 (0.32%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.32%)
38. დავით მამალაძე - 7 (1.11%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 349 (55.57%)
6040 1. კახა ბურჯალიანი - 3 (0.32%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 287 (30.83%)
10. კახაბერ ღლონტი - 25 (2.69%)
24. ლევან კალანდაძე - 4 (0.43%)
30. ემზარ მახარაძე - 7 (0.75%)
38. დავით მამალაძე - 11 (1.18%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 594 (63.8%)
6041 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.14%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 142 (20.58%)
10. კახაბერ ღლონტი - 7 (1.01%)
24. ლევან კალანდაძე - 1 (0.14%)
30. ემზარ მახარაძე - 10 (1.45%)
38. დავით მამალაძე - 2 (0.29%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 527 (76.38%)
6042 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.15%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 158 (22.97%)
10. კახაბერ ღლონტი - 13 (1.89%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 4 (0.58%)
38. დავით მამალაძე - 9 (1.31%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 503 (73.11%)
6043 1. კახა ბურჯალიანი - 3 (0.3%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 388 (38.61%)
10. კახაბერ ღლონტი - 41 (4.08%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 3 (0.3%)
38. დავით მამალაძე - 4 (0.4%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 566 (56.32%)
6044 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.32%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 302 (48.63%)
10. კახაბერ ღლონტი - 13 (2.09%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 6 (0.97%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 298 (47.99%)
6045 1. კახა ბურჯალიანი - 3 (0.32%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 373 (39.81%)
10. კახაბერ ღლონტი - 11 (1.17%)
24. ლევან კალანდაძე - 3 (0.32%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.11%)
38. დავით მამალაძე - 6 (0.64%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 540 (57.63%)
6046 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.27%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 159 (43.21%)
10. კახაბერ ღლონტი - 6 (1.63%)
24. ლევან კალანდაძე - 2 (0.54%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.27%)
38. დავით მამალაძე - 1 (0.27%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 198 (53.8%)
6047 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.39%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 214 (41.8%)
10. კახაბერ ღლონტი - 16 (3.13%)
24. ლევან კალანდაძე - 3 (0.59%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.39%)
38. დავით მამალაძე - 6 (1.17%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 269 (52.54%)
6048 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.12%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 334 (38.48%)
10. კახაბერ ღლონტი - 5 (0.58%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 7 (0.81%)
38. დავით მამალაძე - 3 (0.35%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 518 (59.68%)
6049 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.11%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 262 (27.61%)
10. კახაბერ ღლონტი - 11 (1.16%)
24. ლევან კალანდაძე - 1 (0.11%)
30. ემზარ მახარაძე - 2 (0.21%)
38. დავით მამალაძე - 5 (0.53%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 667 (70.28%)
6050 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.18%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 160 (28.42%)
10. კახაბერ ღლონტი - 14 (2.49%)
24. ლევან კალანდაძე - 0 (0%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 20 (3.55%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 368 (65.36%)
6051 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.2%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 175 (35.57%)
10. კახაბერ ღლონტი - 20 (4.07%)
24. ლევან კალანდაძე - 1 (0.2%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.2%)
38. დავით მამალაძე - 6 (1.22%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 288 (58.54%)
6052 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.2%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 464 (45.62%)
10. კახაბერ ღლონტი - 13 (1.28%)
24. ლევან კალანდაძე - 6 (0.59%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.1%)
38. დავით მამალაძე - 9 (0.88%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 522 (51.33%)
6053 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.3%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 327 (49.62%)
10. კახაბერ ღლონტი - 14 (2.12%)
24. ლევან კალანდაძე - 5 (0.76%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.15%)
38. დავით მამალაძე - 5 (0.76%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 305 (46.28%)
6054 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.14%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 342 (48.58%)
10. კახაბერ ღლონტი - 8 (1.14%)
24. ლევან კალანდაძე - 4 (0.57%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.14%)
38. დავით მამალაძე - 6 (0.85%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 342 (48.58%)
6055 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.31%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 181 (27.72%)
10. კახაბერ ღლონტი - 15 (2.3%)
24. ლევან კალანდაძე - 1 (0.15%)
30. ემზარ მახარაძე - 3 (0.46%)
38. დავით მამალაძე - 5 (0.77%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 446 (68.3%)
6056 1. კახა ბურჯალიანი - 5 (0.72%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 198 (28.45%)
10. კახაბერ ღლონტი - 15 (2.16%)
24. ლევან კალანდაძე - 5 (0.72%)
30. ემზარ მახარაძე - 3 (0.43%)
38. დავით მამალაძე - 8 (1.15%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 462 (66.38%)
6057 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 203 (38.81%)
10. კახაბერ ღლონტი - 9 (1.72%)
24. ლევან კალანდაძე - 2 (0.38%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 3 (0.57%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 306 (58.51%)
6058 1. კახა ბურჯალიანი - 7 (1.02%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 498 (72.91%)
10. კახაბერ ღლონტი - 23 (3.37%)
24. ლევან კალანდაძე - 1 (0.15%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 8 (1.17%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 146 (21.38%)
6059 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.29%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 486 (71.58%)
10. კახაბერ ღლონტი - 18 (2.65%)
24. ლევან კალანდაძე - 2 (0.29%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 10 (1.47%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 161 (23.71%)
6060 1. კახა ბურჯალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 208 (42.11%)
10. კახაბერ ღლონტი - 5 (1.01%)
24. ლევან კალანდაძე - 5 (1.01%)
30. ემზარ მახარაძე - 0 (0%)
38. დავით მამალაძე - 4 (0.81%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 272 (55.06%)
6061 1. კახა ბურჯალიანი - 2 (0.31%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 175 (27.05%)
10. კახაბერ ღლონტი - 20 (3.09%)
24. ლევან კალანდაძე - 5 (0.77%)
30. ემზარ მახარაძე - 10 (1.55%)
38. დავით მამალაძე - 1 (0.15%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 434 (67.08%)
6062 1. კახა ბურჯალიანი - 1 (0.24%) ოქმი
5. რამაზ ნიკოლაიშვილი - 123 (29.01%)
10. კახაბერ ღლონტი - 5 (1.18%)
24. ლევან კალანდაძე - 1 (0.24%)
30. ემზარ მახარაძე - 1 (0.24%)
38. დავით მამალაძე - 3 (0.71%)
41. ზვიად კვაჭანტირაძე - 290 (68.4%)