#6 სამგორი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
6 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 259 (0.3%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 26121 (30.46%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 3243 (3.78%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 1011 (1.18%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. ზურაბ აბაშიძე - 55123 (64.28%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
61 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.14%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 154 (20.9%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 33 (4.48%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 12 (1.63%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 537 (72.86%)
62 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.43%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 136 (19.48%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 18 (2.58%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 12 (1.72%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 529 (75.79%)
63 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.38%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 228 (28.97%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 21 (2.67%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 12 (1.52%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 523 (66.45%)
64 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.33%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 153 (24.88%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 30 (4.88%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 4 (0.65%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 426 (69.27%)
65 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.16%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 162 (26.13%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 28 (4.52%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 6 (0.97%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 423 (68.23%)
66 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 5 (0.71%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 217 (30.87%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 27 (3.84%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.28%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 445 (63.3%)
67 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.35%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 132 (23.36%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 26 (4.6%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.59%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 396 (70.09%)
68 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 5 (0.65%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 199 (26.01%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 31 (4.05%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.05%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 522 (68.24%)
69 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.13%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 181 (24.33%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 32 (4.3%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.08%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 522 (70.16%)
610 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 153 (24.72%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 16 (2.58%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.45%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 441 (71.24%)
611 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.48%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 141 (22.49%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 27 (4.31%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.59%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 446 (71.13%)
612 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.55%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 213 (29.26%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 34 (4.67%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.1%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 469 (64.42%)
613 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.24%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 213 (26.04%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 41 (5.01%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 13 (1.59%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 549 (67.11%)
614 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.55%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 175 (24.2%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 17 (2.35%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 6 (0.83%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 521 (72.06%)
615 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.28%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 174 (24.68%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 26 (3.69%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.13%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 495 (70.21%)
616 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.47%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 187 (21.95%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 25 (2.93%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 11 (1.29%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 625 (73.36%)
617 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.5%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 263 (32.55%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 25 (3.09%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 13 (1.61%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 503 (62.25%)
618 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.14%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 224 (30.31%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 35 (4.74%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 7 (0.95%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 472 (63.87%)
619 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.13%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 200 (26.32%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 14 (1.84%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.18%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 536 (70.53%)
620 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.24%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 200 (24.21%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 31 (3.75%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 11 (1.33%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 582 (70.46%)
621 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.25%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 193 (24.43%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 32 (4.05%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 7 (0.89%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 556 (70.38%)
622 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.25%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 212 (26.01%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 27 (3.31%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.1%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 565 (69.33%)
623 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.55%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 233 (32.18%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 20 (2.76%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.38%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 457 (63.12%)
624 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.28%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 171 (24.26%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 26 (3.69%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 7 (0.99%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 499 (70.78%)
625 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 5 (0.74%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 171 (25.45%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 22 (3.27%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 11 (1.64%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 463 (68.9%)
626 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.5%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 207 (26.01%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 22 (2.76%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 12 (1.51%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 551 (69.22%)
627 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.35%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 260 (30.48%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 24 (2.81%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (0.94%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 558 (65.42%)
628 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.38%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 241 (30.58%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 26 (3.3%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.27%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 508 (64.47%)
629 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.3%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 179 (26.76%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 41 (6.13%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.49%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 437 (65.32%)
630 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.24%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 212 (25.42%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 35 (4.2%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 13 (1.56%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 572 (68.59%)
631 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.49%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 168 (20.44%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 38 (4.62%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 12 (1.46%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 600 (72.99%)
632 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.58%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 206 (30.07%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 18 (2.63%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.17%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 449 (65.55%)
633 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 7 (1.11%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 167 (26.38%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 31 (4.9%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 1 (0.16%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 427 (67.46%)
634 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.53%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 139 (24.65%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 15 (2.66%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.77%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 397 (70.39%)
635 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.16%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 178 (27.94%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 16 (2.51%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.26%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 434 (68.13%)
636 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 186 (27.84%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 33 (4.94%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 4 (0.6%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 445 (66.62%)
637 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.16%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 176 (28.12%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 18 (2.88%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 5 (0.8%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 426 (68.05%)
638 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 217 (24.49%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 21 (2.37%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 14 (1.58%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 634 (71.56%)
639 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.14%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 163 (23.29%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 33 (4.71%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 13 (1.86%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 490 (70%)
640 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.35%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 184 (32.22%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 23 (4.03%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 4 (0.7%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 358 (62.7%)
641 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.48%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 249 (29.64%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 36 (4.29%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 15 (1.79%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 536 (63.81%)
642 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.51%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 223 (28.37%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 26 (3.31%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.27%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 523 (66.54%)
643 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.31%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 210 (32.11%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 26 (3.98%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 11 (1.68%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 405 (61.93%)
644 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.28%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 215 (30.24%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 17 (2.39%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 4 (0.56%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 473 (66.53%)
645 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.17%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 189 (32.81%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 20 (3.47%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.39%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 358 (62.15%)
646 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.38%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 197 (24.91%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 45 (5.69%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 11 (1.39%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 535 (67.64%)
647 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.52%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 224 (29.17%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 23 (2.99%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.04%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 509 (66.28%)
648 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 179 (36.76%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 17 (3.49%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 3 (0.62%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 288 (59.14%)
649 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.15%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 210 (31.63%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 31 (4.67%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.36%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 413 (62.2%)
650 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.25%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 254 (31.95%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 27 (3.4%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 6 (0.75%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 506 (63.65%)
651 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.36%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 240 (28.5%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 27 (3.21%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.19%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 562 (66.75%)
652 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.24%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 232 (27.92%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 34 (4.09%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 0 (0%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 563 (67.75%)
653 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.15%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 206 (30.21%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 31 (4.55%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.17%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 436 (63.93%)
654 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.15%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 194 (29.62%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 24 (3.66%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 4 (0.61%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 432 (65.95%)
655 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.16%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 176 (27.63%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 20 (3.14%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.26%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 432 (67.82%)
656 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 251 (38.73%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 33 (5.09%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 13 (2.01%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 351 (54.17%)
657 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.38%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 218 (27.91%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 37 (4.74%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.15%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 514 (65.81%)
658 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.28%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 194 (27.56%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 36 (5.11%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.42%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 462 (65.63%)
659 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.24%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 230 (27.51%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 41 (4.9%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 19 (2.27%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 544 (65.07%)
660 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 719 (48.61%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 40 (2.7%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 16 (1.08%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 704 (47.6%)
661 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 5 (0.6%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 245 (29.41%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 30 (3.6%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 14 (1.68%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 539 (64.71%)
662 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.29%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 212 (31.18%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 19 (2.79%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 15 (2.21%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 432 (63.53%)
663 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 150 (30.18%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 20 (4.02%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 6 (1.21%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 321 (64.59%)
664 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.34%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 199 (33.61%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 16 (2.7%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 6 (1.01%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 369 (62.33%)
665 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.18%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 151 (26.92%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 33 (5.88%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 3 (0.53%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 373 (66.49%)
666 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.15%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 166 (24.89%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 38 (5.7%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 11 (1.65%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 451 (67.62%)
667 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.29%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 176 (25.88%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 35 (5.15%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.47%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 457 (67.21%)
668 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.32%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 187 (30.36%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 29 (4.71%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 7 (1.14%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 391 (63.47%)
669 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.44%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 187 (27.38%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 28 (4.1%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.32%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 456 (66.76%)
670 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.26%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 194 (25%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 36 (4.64%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 15 (1.93%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 529 (68.17%)
671 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 140 (28.99%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 24 (4.97%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 3 (0.62%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 316 (65.42%)
672 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.19%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 218 (41.13%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 27 (5.09%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.7%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 275 (51.89%)
673 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 246 (42.34%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 20 (3.44%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 0 (0%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 315 (54.22%)
674 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.35%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 644 (56.1%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 34 (2.96%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (0.7%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 458 (39.9%)
675 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 195 (28.85%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 40 (5.92%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.48%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 431 (63.76%)
676 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 88 (23.78%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 4 (1.08%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 1 (0.27%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 277 (74.86%)
677 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 961 (62.93%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 34 (2.23%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 14 (0.92%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 518 (33.92%)
678 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.24%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 181 (22.1%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 21 (2.56%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.1%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 606 (73.99%)
679 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.13%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 224 (28.9%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 13 (1.68%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (1.29%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 527 (68%)
680 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.15%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 283 (42.3%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 16 (2.39%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 12 (1.79%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 357 (53.36%)
681 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 161 (29.38%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 11 (2.01%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 4 (0.73%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 372 (67.88%)
682 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 5 (0.61%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 191 (23.21%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 50 (6.08%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 13 (1.58%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 564 (68.53%)
683 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.11%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 1077 (58.95%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 51 (2.79%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 10 (0.55%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 687 (37.6%)
684 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.13%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 1134 (73.54%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 21 (1.36%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (0.52%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 377 (24.45%)
685 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.14%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 190 (26.28%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 31 (4.29%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.11%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 493 (68.19%)
686 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 212 (28.19%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 31 (4.12%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 7 (0.93%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 502 (66.76%)
687 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 190 (29.97%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 25 (3.94%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.42%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 410 (64.67%)
688 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.12%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 239 (28.49%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 32 (3.81%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 14 (1.67%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 553 (65.91%)
689 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.15%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 189 (28.68%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 26 (3.95%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 7 (1.06%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 436 (66.16%)
690 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.28%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 207 (28.87%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 29 (4.04%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 7 (0.98%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 472 (65.83%)
691 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 7 (0.79%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 247 (27.91%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 34 (3.84%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 16 (1.81%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 581 (65.65%)
692 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.34%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 143 (24.57%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 15 (2.58%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 5 (0.86%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 417 (71.65%)
693 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 118 (20.24%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 20 (3.43%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 6 (1.03%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 439 (75.3%)
694 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.38%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 117 (22.46%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 20 (3.84%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 4 (0.77%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 378 (72.55%)
695 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.56%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 209 (29.07%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 29 (4.03%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 4 (0.56%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 473 (65.79%)
696 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.12%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 195 (24.34%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 28 (3.5%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 7 (0.87%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 570 (71.16%)
697 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.26%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 164 (21.38%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 35 (4.56%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 6 (0.78%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 560 (73.01%)
698 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.22%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 221 (24.69%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 52 (5.81%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 13 (1.45%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 607 (67.82%)
699 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.23%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 188 (21.99%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 30 (3.51%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 15 (1.75%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 620 (72.51%)
6100 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.47%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 169 (19.67%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 49 (5.7%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.05%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 628 (73.11%)
6101 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.27%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 163 (21.82%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 21 (2.81%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.07%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 553 (74.03%)
6102 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 6 (0.5%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 405 (33.44%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 58 (4.79%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 20 (1.65%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 722 (59.62%)
6103 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.16%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 141 (23.11%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 33 (5.41%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 12 (1.97%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 423 (69.34%)
6104 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.27%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 369 (33.21%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 56 (5.04%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 15 (1.35%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 668 (60.13%)
6105 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.33%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 148 (24.18%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 34 (5.56%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 5 (0.82%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 423 (69.12%)
6106 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.15%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 173 (25.82%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 29 (4.33%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 8 (1.19%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 459 (68.51%)
6107 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 6 (0.85%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 146 (20.56%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 24 (3.38%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 11 (1.55%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 523 (73.66%)
6108 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.48%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 184 (29.63%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 29 (4.67%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 3 (0.48%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 402 (64.73%)
6109 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 3 (0.3%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 479 (47.47%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 40 (3.96%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (0.89%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 478 (47.37%)
6110 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 7 (1.18%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 139 (23.44%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 29 (4.89%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 9 (1.52%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 409 (68.97%)
6111 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.14%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 197 (28.35%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 33 (4.75%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 2 (0.29%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 462 (66.47%)
6112 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 5 (0.57%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 245 (28%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 30 (3.43%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 6 (0.69%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 589 (67.31%)
6113 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.52%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 113 (29.12%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 6 (1.55%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 7 (1.8%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 260 (67.01%)
6114 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 2 (0.96%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 28 (13.46%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 4 (1.92%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 0 (0%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 174 (83.65%)
6115 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.58%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 22 (12.72%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 10 (5.78%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 1 (0.58%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 139 (80.35%)
6116 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 1 (0.66%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 30 (19.74%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 4 (2.63%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 2 (1.32%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 115 (75.66%)
6117 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 4 (0.85%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 114 (24.36%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 16 (3.42%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 5 (1.07%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 329 (70.3%)
6118 1. ალექსანდრე შალამბერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. მიხეილ მაჭავარიანი - 39 (23.49%)
10. მაგდალინა ანიკაშვილი - 2 (1.2%)
38. გიორგი ბიჭაშვილი - 1 (0.6%)
41. ზურაბ აბაშიძე - 124 (74.7%)