#59 ქუთაისი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
59 4. შოთა ინანეიშვილი - 254 (0.29%)
"ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"
5. გიორგი თევდორაძე - 32277 (36.89%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. გიორგი ახვლედიანი - 5123 (5.86%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. მამუკა მღვდელაძე - 1042 (1.19%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. სამსონ გუგავა - 1348 (1.54%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. გუბაზ სანიკიძე - 47442 (54.23%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
591 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 211 (37.21%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 27 (4.76%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 9 (1.59%)
38. სამსონ გუგავა - 12 (2.12%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 308 (54.32%)
592 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.13%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 231 (31.09%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 30 (4.04%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 5 (0.67%)
38. სამსონ გუგავა - 2 (0.27%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 474 (63.8%)
593 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.3%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 229 (34.91%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 48 (7.32%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (0.46%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (0.91%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 368 (56.1%)
594 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.49%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 240 (39.09%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 37 (6.03%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 1 (0.16%)
38. სამსონ გუგავა - 12 (1.95%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 321 (52.28%)
595 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.31%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 195 (29.86%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 38 (5.82%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (0.46%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.68%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 404 (61.87%)
596 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.11%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 1294 (73.27%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 72 (4.08%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 11 (0.62%)
38. სამსონ გუგავა - 15 (0.85%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 372 (21.06%)
597 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.31%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 212 (32.52%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 38 (5.83%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 2 (0.31%)
38. სამსონ გუგავა - 15 (2.3%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 383 (58.74%)
598 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.49%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 216 (35.47%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 44 (7.22%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.66%)
38. სამსონ გუგავა - 14 (2.3%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 328 (53.86%)
599 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.44%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 240 (34.83%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 66 (9.58%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 5 (0.73%)
38. სამსონ გუგავა - 12 (1.74%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 363 (52.69%)
5910 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.3%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 202 (30.24%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 65 (9.73%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.6%)
38. სამსონ გუგავა - 14 (2.1%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 381 (57.04%)
5911 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 204 (32.8%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 51 (8.2%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 8 (1.29%)
38. სამსონ გუგავა - 14 (2.25%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 345 (55.47%)
5912 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.26%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 246 (32.54%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 52 (6.88%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 6 (0.79%)
38. სამსონ გუგავა - 13 (1.72%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 437 (57.8%)
5913 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 178 (33.02%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 33 (6.12%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 10 (1.86%)
38. სამსონ გუგავა - 4 (0.74%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 314 (58.26%)
5914 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 1412 (66.38%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 62 (2.91%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 13 (0.61%)
38. სამსონ გუგავა - 21 (0.99%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 619 (29.1%)
5915 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.26%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 246 (31.42%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 51 (6.51%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 11 (1.4%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.4%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 462 (59%)
5916 4. შოთა ინანეიშვილი - 4 (0.55%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 225 (31.03%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 30 (4.14%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 8 (1.1%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.52%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 447 (61.66%)
5917 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 200 (26.88%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 53 (7.12%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 13 (1.75%)
38. სამსონ გუგავა - 5 (0.67%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 473 (63.58%)
5918 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 114 (45.6%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 11 (4.4%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 1 (0.4%)
38. სამსონ გუგავა - 7 (2.8%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 117 (46.8%)
5919 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 41 (30.15%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 7 (5.15%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (2.21%)
38. სამსონ გუგავა - 1 (0.74%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 84 (61.76%)
5920 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 267 (33.33%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 55 (6.87%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (0.37%)
38. სამსონ გუგავა - 10 (1.25%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 466 (58.18%)
5921 4. შოთა ინანეიშვილი - 8 (0.94%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 256 (30.01%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 38 (4.45%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 8 (0.94%)
38. სამსონ გუგავა - 9 (1.06%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 534 (62.6%)
5922 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 259 (31.98%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 36 (4.44%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 12 (1.48%)
38. სამსონ გუგავა - 12 (1.48%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 491 (60.62%)
5923 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 122 (41.5%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 30 (10.2%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 6 (2.04%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (2.04%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 130 (44.22%)
5924 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.12%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 287 (35.48%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 31 (3.83%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 12 (1.48%)
38. სამსონ გუგავა - 9 (1.11%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 469 (57.97%)
5925 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.13%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 234 (29.62%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 34 (4.3%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 10 (1.27%)
38. სამსონ გუგავა - 9 (1.14%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 502 (63.54%)
5926 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.28%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 249 (34.44%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 29 (4.01%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 20 (2.77%)
38. სამსონ გუგავა - 8 (1.11%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 415 (57.4%)
5927 4. შოთა ინანეიშვილი - 4 (0.51%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 212 (27.04%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 56 (7.14%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 27 (3.44%)
38. სამსონ გუგავა - 7 (0.89%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 478 (60.97%)
5928 4. შოთა ინანეიშვილი - 5 (0.65%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 239 (31.12%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 39 (5.08%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 12 (1.56%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (0.78%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 467 (60.81%)
5929 4. შოთა ინანეიშვილი - 5 (0.71%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 256 (36.11%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 41 (5.78%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 12 (1.69%)
38. სამსონ გუგავა - 7 (0.99%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 388 (54.72%)
5930 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 251 (33.51%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 31 (4.14%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 11 (1.47%)
38. სამსონ გუგავა - 7 (0.93%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 449 (59.95%)
5931 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 320 (47.13%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 35 (5.15%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (0.44%)
38. სამსონ გუგავა - 21 (3.09%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 299 (44.04%)
5932 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.48%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 152 (36.8%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 19 (4.6%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 1 (0.24%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (1.45%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 233 (56.42%)
5933 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 193 (33.1%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 29 (4.97%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 9 (1.54%)
38. სამსონ გუგავა - 5 (0.86%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 347 (59.52%)
5934 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.13%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 263 (35.49%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 56 (7.56%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 8 (1.08%)
38. სამსონ გუგავა - 9 (1.21%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 404 (54.52%)
5935 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.37%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 224 (27.62%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 63 (7.77%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 5 (0.62%)
38. სამსონ გუგავა - 18 (2.22%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 498 (61.41%)
5936 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.14%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 218 (29.66%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 30 (4.08%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.54%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (0.82%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 476 (64.76%)
5937 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.24%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 197 (23.65%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 56 (6.72%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 5 (0.6%)
38. სამსონ გუგავა - 13 (1.56%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 560 (67.23%)
5938 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.26%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 230 (29.72%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 24 (3.1%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 10 (1.29%)
38. სამსონ გუგავა - 8 (1.03%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 500 (64.6%)
5939 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.12%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 207 (24.35%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 51 (6%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 7 (0.82%)
38. სამსონ გუგავა - 5 (0.59%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 579 (68.12%)
5940 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.11%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 252 (27.54%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 46 (5.03%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 6 (0.66%)
38. სამსონ გუგავა - 15 (1.64%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 595 (65.03%)
5941 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.12%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 262 (30.86%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 40 (4.71%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 10 (1.18%)
38. სამსონ გუგავა - 9 (1.06%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 527 (62.07%)
5942 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.23%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 270 (31.54%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 40 (4.67%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 14 (1.64%)
38. სამსონ გუგავა - 7 (0.82%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 523 (61.1%)
5943 4. შოთა ინანეიშვილი - 5 (0.61%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 240 (29.16%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 42 (5.1%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 11 (1.34%)
38. სამსონ გუგავა - 13 (1.58%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 512 (62.21%)
5944 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.22%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 271 (30.14%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 39 (4.34%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.44%)
38. სამსონ გუგავა - 15 (1.67%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 568 (63.18%)
5945 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.41%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 245 (33.65%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 28 (3.85%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.55%)
38. სამსონ გუგავა - 16 (2.2%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 432 (59.34%)
5946 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.34%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 279 (31.85%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 55 (6.28%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.46%)
38. სამსონ გუგავა - 19 (2.17%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 516 (58.9%)
5947 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.11%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 228 (25.68%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 45 (5.07%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 7 (0.79%)
38. სამსონ გუგავა - 12 (1.35%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 595 (67%)
5948 4. შოთა ინანეიშვილი - 5 (0.61%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 285 (34.71%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 32 (3.9%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 8 (0.97%)
38. სამსონ გუგავა - 9 (1.1%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 482 (58.71%)
5949 4. შოთა ინანეიშვილი - 6 (1.16%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 158 (30.44%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 39 (7.51%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 2 (0.39%)
38. სამსონ გუგავა - 5 (0.96%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 309 (59.54%)
5950 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 203 (30.39%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 31 (4.64%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (0.45%)
38. სამსონ გუგავა - 10 (1.5%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 420 (62.87%)
5951 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.28%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 207 (28.47%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 35 (4.81%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 6 (0.83%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.51%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 466 (64.1%)
5952 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.23%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 213 (49.08%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 20 (4.61%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.92%)
38. სამსონ გუგავა - 10 (2.3%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 186 (42.86%)
5953 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.18%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 176 (31.88%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 27 (4.89%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.72%)
38. სამსონ გუგავა - 8 (1.45%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 336 (60.87%)
5954 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.13%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 230 (29.6%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 38 (4.89%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 15 (1.93%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (0.77%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 487 (62.68%)
5955 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.38%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 259 (32.62%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 38 (4.79%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 11 (1.39%)
38. სამსონ გუგავა - 10 (1.26%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 473 (59.57%)
5956 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 202 (30.24%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 36 (5.39%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 2 (0.3%)
38. სამსონ გუგავა - 13 (1.95%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 414 (61.98%)
5957 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 250 (29.8%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 44 (5.24%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 5 (0.6%)
38. სამსონ გუგავა - 9 (1.07%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 531 (63.29%)
5958 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 197 (24.97%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 38 (4.82%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 19 (2.41%)
38. სამსონ გუგავა - 12 (1.52%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 523 (66.29%)
5959 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.28%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 248 (34.83%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 50 (7.02%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 7 (0.98%)
38. სამსონ გუგავა - 20 (2.81%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 385 (54.07%)
5960 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.39%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 333 (43.25%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 43 (5.58%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.52%)
38. სამსონ გუგავა - 17 (2.21%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 370 (48.05%)
5961 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.31%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 287 (44.29%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 47 (7.25%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 9 (1.39%)
38. სამსონ გუგავა - 17 (2.62%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 286 (44.14%)
5962 4. შოთა ინანეიშვილი - 7 (1.24%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 269 (47.61%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 33 (5.84%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 2 (0.35%)
38. სამსონ გუგავა - 8 (1.42%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 246 (43.54%)
5963 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.34%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 355 (40.34%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 55 (6.25%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 25 (2.84%)
38. სამსონ გუგავა - 18 (2.05%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 424 (48.18%)
5964 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.12%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 287 (33.8%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 52 (6.12%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 5 (0.59%)
38. სამსონ გუგავა - 14 (1.65%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 490 (57.71%)
5965 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 314 (42.03%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 55 (7.36%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 17 (2.28%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (0.8%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 355 (47.52%)
5966 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 250 (35.77%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 54 (7.73%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 60 (8.58%)
38. სამსონ გუგავა - 14 (2%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 321 (45.92%)
5967 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.38%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 215 (40.8%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 32 (6.07%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 15 (2.85%)
38. სამსონ გუგავა - 18 (3.42%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 245 (46.49%)
5968 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.5%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 256 (42.38%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 37 (6.13%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 12 (1.99%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.82%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 285 (47.19%)
5969 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.4%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 357 (47.28%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 35 (4.64%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 25 (3.31%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.46%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 324 (42.91%)
5970 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.38%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 183 (34.92%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 44 (8.4%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 13 (2.48%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (1.15%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 276 (52.67%)
5971 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.49%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 254 (41.37%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 39 (6.35%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 6 (0.98%)
38. სამსონ გუგავა - 15 (2.44%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 297 (48.37%)
5972 4. შოთა ინანეიშვილი - 6 (1%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 237 (39.43%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 48 (7.99%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (0.5%)
38. სამსონ გუგავა - 14 (2.33%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 293 (48.75%)
5973 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.28%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 253 (34.94%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 38 (5.25%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 16 (2.21%)
38. სამსონ გუგავა - 14 (1.93%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 401 (55.39%)
5974 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.48%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 89 (42.38%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 6 (2.86%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 10 (4.76%)
38. სამსონ გუგავა - 5 (2.38%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 99 (47.14%)
5975 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.28%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 133 (37.46%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 20 (5.63%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 8 (2.25%)
38. სამსონ გუგავა - 9 (2.54%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 184 (51.83%)
5976 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 289 (39.92%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 59 (8.15%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 7 (0.97%)
38. სამსონ გუგავა - 7 (0.97%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 362 (50%)
5977 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.11%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 344 (38.52%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 39 (4.37%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 12 (1.34%)
38. სამსონ გუგავა - 13 (1.46%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 484 (54.2%)
5978 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.35%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 455 (52.6%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 46 (5.32%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 8 (0.92%)
38. სამსონ გუგავა - 10 (1.16%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 343 (39.65%)
5979 4. შოთა ინანეიშვილი - 4 (0.51%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 329 (41.59%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 44 (5.56%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 10 (1.26%)
38. სამსონ გუგავა - 10 (1.26%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 394 (49.81%)
5980 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.16%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 265 (42.67%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 41 (6.6%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (0.48%)
38. სამსონ გუგავა - 9 (1.45%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 302 (48.63%)
5981 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.29%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 325 (47.17%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 56 (8.13%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 6 (0.87%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.6%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 289 (41.94%)
5982 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.2%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 250 (50.1%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 29 (5.81%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 7 (1.4%)
38. სამსონ გუგავა - 8 (1.6%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 204 (40.88%)
5983 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.37%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 429 (53.49%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 39 (4.86%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 13 (1.62%)
38. სამსონ გუგავა - 17 (2.12%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 301 (37.53%)
5984 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.85%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 209 (59.21%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 52 (14.73%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 10 (2.83%)
38. სამსონ გუგავა - 5 (1.42%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 74 (20.96%)
5985 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 192 (31.63%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 53 (8.73%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 15 (2.47%)
38. სამსონ გუგავა - 20 (3.29%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 327 (53.87%)
5986 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.17%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 227 (37.52%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 68 (11.24%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 8 (1.32%)
38. სამსონ გუგავა - 8 (1.32%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 293 (48.43%)
5987 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.37%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 222 (41.26%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 42 (7.81%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 6 (1.12%)
38. სამსონ გუგავა - 8 (1.49%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 258 (47.96%)
5988 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.17%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 259 (45.2%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 35 (6.11%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 1 (0.17%)
38. სამსონ გუგავა - 7 (1.22%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 270 (47.12%)
5989 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.47%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 131 (30.61%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 19 (4.44%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 9 (2.1%)
38. სამსონ გუგავა - 8 (1.87%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 259 (60.51%)
5990 4. შოთა ინანეიშვილი - 5 (0.83%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 254 (42.4%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 35 (5.84%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 8 (1.34%)
38. სამსონ გუგავა - 3 (0.5%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 294 (49.08%)
5991 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.17%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 226 (38.18%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 47 (7.94%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 16 (2.7%)
38. სამსონ გუგავა - 10 (1.69%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 292 (49.32%)
5992 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 115 (43.4%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 20 (7.55%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (1.51%)
38. სამსონ გუგავა - 5 (1.89%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 121 (45.66%)
5993 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.55%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 204 (37.57%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 33 (6.08%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 6 (1.1%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (1.1%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 291 (53.59%)
5994 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.28%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 316 (43.77%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 50 (6.93%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 5 (0.69%)
38. სამსონ გუგავა - 13 (1.8%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 336 (46.54%)
5995 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 216 (34.73%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 40 (6.43%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 9 (1.45%)
38. სამსონ გუგავა - 7 (1.13%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 350 (56.27%)
5996 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.16%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 225 (35.6%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 41 (6.49%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 2 (0.32%)
38. სამსონ გუგავა - 13 (2.06%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 350 (55.38%)
5997 4. შოთა ინანეიშვილი - 4 (0.83%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 168 (34.85%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 34 (7.05%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 2 (0.41%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (1.24%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 268 (55.6%)
5998 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 277 (40.92%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 43 (6.35%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 6 (0.89%)
38. სამსონ გუგავა - 10 (1.48%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 340 (50.22%)
5999 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 285 (45.97%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 36 (5.81%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 1 (0.16%)
38. სამსონ გუგავა - 15 (2.42%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 283 (45.65%)
59100 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.23%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 175 (40.05%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 19 (4.35%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 0 (0%)
38. სამსონ გუგავა - 6 (1.37%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 236 (54%)
59101 4. შოთა ინანეიშვილი - 6 (1.1%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 146 (26.84%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 39 (7.17%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.74%)
38. სამსონ გუგავა - 10 (1.84%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 339 (62.32%)
59102 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.14%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 230 (32.58%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 66 (9.35%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 6 (0.85%)
38. სამსონ გუგავა - 22 (3.12%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 381 (53.97%)
59103 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 197 (29.8%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 46 (6.96%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 2 (0.3%)
38. სამსონ გუგავა - 13 (1.97%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 402 (60.82%)
59104 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 230 (41.89%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 38 (6.92%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 1 (0.18%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (2%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 269 (49%)
59105 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 299 (44.69%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 44 (6.58%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (0.45%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.64%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 311 (46.49%)
59106 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 252 (38.24%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 57 (8.65%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 9 (1.37%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.67%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 329 (49.92%)
59107 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 226 (35.53%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 46 (7.23%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 5 (0.79%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.73%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 348 (54.72%)
59108 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.14%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 274 (37.64%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 39 (5.36%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 20 (2.75%)
38. სამსონ გუგავა - 12 (1.65%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 382 (52.47%)
59109 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 268 (35.26%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 52 (6.84%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 13 (1.71%)
38. სამსონ გუგავა - 14 (1.84%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 413 (54.34%)
59110 4. შოთა ინანეიშვილი - 4 (0.54%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 321 (43.73%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 51 (6.95%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.54%)
38. სამსონ გუგავა - 7 (0.95%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 347 (47.28%)
59111 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.17%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 215 (35.54%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 36 (5.95%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.66%)
38. სამსონ გუგავა - 8 (1.32%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 341 (56.36%)
59112 4. შოთა ინანეიშვილი - 2 (0.27%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 264 (35.44%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 51 (6.85%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 10 (1.34%)
38. სამსონ გუგავა - 17 (2.28%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 401 (53.83%)
59113 4. შოთა ინანეიშვილი - 1 (0.2%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 149 (30.22%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 29 (5.88%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 11 (2.23%)
38. სამსონ გუგავა - 8 (1.62%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 295 (59.84%)
59114 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 115 (45.63%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 9 (3.57%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 0 (0%)
38. სამსონ გუგავა - 4 (1.59%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 124 (49.21%)
59115 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.49%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 233 (37.89%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 39 (6.34%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 8 (1.3%)
38. სამსონ გუგავა - 4 (0.65%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 328 (53.33%)
59116 4. შოთა ინანეიშვილი - 4 (0.46%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 274 (31.75%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 44 (5.1%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 11 (1.27%)
38. სამსონ გუგავა - 16 (1.85%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 514 (59.56%)
59117 4. შოთა ინანეიშვილი - 7 (0.85%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 330 (40.15%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 35 (4.26%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 5 (0.61%)
38. სამსონ გუგავა - 12 (1.46%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 433 (52.68%)
59118 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 179 (30.39%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 38 (6.45%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 17 (2.89%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.87%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 344 (58.4%)
59119 4. შოთა ინანეიშვილი - 6 (0.66%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 261 (28.71%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 58 (6.38%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 10 (1.1%)
38. სამსონ გუგავა - 10 (1.1%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 564 (62.05%)
59120 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 294 (37.89%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 33 (4.25%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (0.39%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.42%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 435 (56.06%)
59121 4. შოთა ინანეიშვილი - 5 (0.75%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 213 (31.74%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 22 (3.28%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 5 (0.75%)
38. სამსონ გუგავა - 5 (0.75%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 421 (62.74%)
59122 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 318 (35.45%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 46 (5.13%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 9 (1%)
38. სამსონ გუგავა - 21 (2.34%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 503 (56.08%)
59123 4. შოთა ინანეიშვილი - 9 (1.14%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 263 (33.25%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 53 (6.7%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 7 (0.88%)
38. სამსონ გუგავა - 13 (1.64%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 446 (56.38%)
59124 4. შოთა ინანეიშვილი - 3 (0.35%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 270 (31.62%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 39 (4.57%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 12 (1.41%)
38. სამსონ გუგავა - 11 (1.29%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 519 (60.77%)
59125 4. შოთა ინანეიშვილი - 5 (0.6%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 241 (29.04%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 44 (5.3%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 3 (0.36%)
38. სამსონ გუგავა - 17 (2.05%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 520 (62.65%)
59126 4. შოთა ინანეიშვილი - 4 (0.49%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 277 (33.95%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 42 (5.15%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 4 (0.49%)
38. სამსონ გუგავა - 13 (1.59%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 476 (58.33%)
59127 4. შოთა ინანეიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი თევდორაძე - 32 (26.89%)
10. გიორგი ახვლედიანი - 8 (6.72%)
24. მამუკა მღვდელაძე - 1 (0.84%)
38. სამსონ გუგავა - 3 (2.52%)
41. გუბაზ სანიკიძე - 75 (63.03%)