#58 წყალტუბო - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
58 1. ავთანდილ იოსელიანი - 114 (0.38%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 156 (0.52%)
"ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"
5. აკაკი ბობოხიძე - 15436 (51.64%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. მაია იობიძე - 117 (0.39%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. პავლე კიკალიშვილი - 1027 (3.44%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. გიორგი ასათიანი - 313 (1.05%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. გურამ არჩვაძე - 514 (1.72%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 12213 (40.86%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
581 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.43%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 4 (0.86%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 246 (52.9%)
9. მაია იობიძე - 9 (1.94%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 11 (2.37%)
24. გიორგი ასათიანი - 6 (1.29%)
38. გურამ არჩვაძე - 5 (1.08%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 182 (39.14%)
582 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.14%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 12 (1.66%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 318 (44.04%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.28%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 27 (3.74%)
24. გიორგი ასათიანი - 4 (0.55%)
38. გურამ არჩვაძე - 10 (1.39%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 348 (48.2%)
583 1. ავთანდილ იოსელიანი - 5 (0.86%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 10 (1.71%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 202 (34.59%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 24 (4.11%)
24. გიორგი ასათიანი - 10 (1.71%)
38. გურამ არჩვაძე - 6 (1.03%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 327 (55.99%)
584 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.3%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.3%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 325 (49.32%)
9. მაია იობიძე - 3 (0.46%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 22 (3.34%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (0.46%)
38. გურამ არჩვაძე - 7 (1.06%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 295 (44.76%)
585 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 4 (1%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 194 (48.26%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.5%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 12 (2.99%)
24. გიორგი ასათიანი - 2 (0.5%)
38. გურამ არჩვაძე - 3 (0.75%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 185 (46.02%)
586 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (1.39%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 42 (58.33%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 2 (2.78%)
24. გიორგი ასათიანი - 0 (0%)
38. გურამ არჩვაძე - 0 (0%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 27 (37.5%)
587 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.44%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 5 (1.09%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 239 (52.07%)
9. მაია იობიძე - 3 (0.65%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 9 (1.96%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.22%)
38. გურამ არჩვაძე - 5 (1.09%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 195 (42.48%)
588 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.17%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.17%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 319 (53.79%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.34%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 21 (3.54%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (0.51%)
38. გურამ არჩვაძე - 10 (1.69%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 236 (39.8%)
589 1. ავთანდილ იოსელიანი - 5 (0.72%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 15 (2.16%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 306 (43.97%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.29%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 36 (5.17%)
24. გიორგი ასათიანი - 12 (1.72%)
38. გურამ არჩვაძე - 8 (1.15%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 312 (44.83%)
5810 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.72%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.36%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 96 (34.53%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 22 (7.91%)
24. გიორგი ასათიანი - 10 (3.6%)
38. გურამ არჩვაძე - 6 (2.16%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 141 (50.72%)
5811 1. ავთანდილ იოსელიანი - 10 (1.51%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.3%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 339 (51.29%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.3%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 24 (3.63%)
24. გიორგი ასათიანი - 2 (0.3%)
38. გურამ არჩვაძე - 7 (1.06%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 275 (41.6%)
5812 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.65%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 182 (58.71%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.32%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 6 (1.94%)
24. გიორგი ასათიანი - 4 (1.29%)
38. გურამ არჩვაძე - 8 (2.58%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 107 (34.52%)
5813 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.42%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 259 (54.99%)
9. მაია იობიძე - 4 (0.85%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 7 (1.49%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.21%)
38. გურამ არჩვაძე - 2 (0.42%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 196 (41.61%)
5814 1. ავთანდილ იოსელიანი - 7 (0.85%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 9 (1.1%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 337 (41.1%)
9. მაია იობიძე - 7 (0.85%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 19 (2.32%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.12%)
38. გურამ არჩვაძე - 14 (1.71%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 426 (51.95%)
5815 1. ავთანდილ იოსელიანი - 6 (0.81%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 408 (54.84%)
9. მაია იობიძე - 3 (0.4%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 33 (4.44%)
24. გიორგი ასათიანი - 13 (1.75%)
38. გურამ არჩვაძე - 12 (1.61%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 269 (36.16%)
5816 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.27%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.27%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 247 (65.52%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.27%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 11 (2.92%)
24. გიორგი ასათიანი - 4 (1.06%)
38. გურამ არჩვაძე - 4 (1.06%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 108 (28.65%)
5817 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.76%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 89 (67.42%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 3 (2.27%)
24. გიორგი ასათიანი - 4 (3.03%)
38. გურამ არჩვაძე - 4 (3.03%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 31 (23.48%)
5818 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.74%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 212 (78.23%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 7 (2.58%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.37%)
38. გურამ არჩვაძე - 2 (0.74%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 47 (17.34%)
5819 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 5 (0.99%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 293 (58.13%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 15 (2.98%)
24. გიორგი ასათიანი - 11 (2.18%)
38. გურამ არჩვაძე - 12 (2.38%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 168 (33.33%)
5820 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.33%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 8 (1.33%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 358 (59.67%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.33%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 21 (3.5%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.17%)
38. გურამ არჩვაძე - 8 (1.33%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 200 (33.33%)
5821 1. ავთანდილ იოსელიანი - 4 (0.53%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 8 (1.05%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 337 (44.28%)
9. მაია იობიძე - 5 (0.66%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 22 (2.89%)
24. გიორგი ასათიანი - 2 (0.26%)
38. გურამ არჩვაძე - 10 (1.31%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 373 (49.01%)
5822 1. ავთანდილ იოსელიანი - 3 (0.46%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.31%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 378 (57.8%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 15 (2.29%)
24. გიორგი ასათიანი - 7 (1.07%)
38. გურამ არჩვაძე - 10 (1.53%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 239 (36.54%)
5823 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.68%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 89 (60.14%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 7 (4.73%)
24. გიორგი ასათიანი - 4 (2.7%)
38. გურამ არჩვაძე - 1 (0.68%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 46 (31.08%)
5824 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.63%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 101 (63.92%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.63%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 0 (0%)
24. გიორგი ასათიანი - 10 (6.33%)
38. გურამ არჩვაძე - 1 (0.63%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 44 (27.85%)
5825 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.3%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 439 (65.23%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.3%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 29 (4.31%)
24. გიორგი ასათიანი - 0 (0%)
38. გურამ არჩვაძე - 9 (1.34%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 192 (28.53%)
5826 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.58%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 158 (45.93%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 6 (1.74%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.29%)
38. გურამ არჩვაძე - 12 (3.49%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 165 (47.97%)
5827 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.71%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 81 (57.45%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 4 (2.84%)
24. გიორგი ასათიანი - 0 (0%)
38. გურამ არჩვაძე - 1 (0.71%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 54 (38.3%)
5828 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 59 (57.84%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 6 (5.88%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (2.94%)
38. გურამ არჩვაძე - 2 (1.96%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 32 (31.37%)
5829 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (1.1%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.55%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 103 (56.91%)
9. მაია იობიძე - 2 (1.1%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 16 (8.84%)
24. გიორგი ასათიანი - 14 (7.73%)
38. გურამ არჩვაძე - 6 (3.31%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 37 (20.44%)
5830 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.23%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 273 (61.49%)
9. მაია იობიძე - 7 (1.58%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 31 (6.98%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (0.68%)
38. გურამ არჩვაძე - 11 (2.48%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 118 (26.58%)
5831 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.75%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.38%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 107 (40.23%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 21 (7.89%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.38%)
38. გურამ არჩვაძე - 13 (4.89%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 121 (45.49%)
5832 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.66%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.66%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 70 (46.05%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.66%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 4 (2.63%)
24. გიორგი ასათიანი - 2 (1.32%)
38. გურამ არჩვაძე - 4 (2.63%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 69 (45.39%)
5833 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.19%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.19%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 245 (45.79%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.37%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 14 (2.62%)
24. გიორგი ასათიანი - 6 (1.12%)
38. გურამ არჩვაძე - 21 (3.93%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 245 (45.79%)
5834 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.31%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.16%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 259 (40.34%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.31%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 19 (2.96%)
24. გიორგი ასათიანი - 7 (1.09%)
38. გურამ არჩვაძე - 60 (9.35%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 292 (45.48%)
5835 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.31%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 249 (38.79%)
9. მაია იობიძე - 5 (0.78%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 18 (2.8%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (0.47%)
38. გურამ არჩვაძე - 14 (2.18%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 351 (54.67%)
5836 1. ავთანდილ იოსელიანი - 3 (0.41%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 428 (59.03%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.28%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 20 (2.76%)
24. გიორგი ასათიანი - 11 (1.52%)
38. გურამ არჩვაძე - 9 (1.24%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 252 (34.76%)
5837 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.38%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 165 (62.98%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.38%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 16 (6.11%)
24. გიორგი ასათიანი - 11 (4.2%)
38. გურამ არჩვაძე - 6 (2.29%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 62 (23.66%)
5838 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.49%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.99%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 105 (51.72%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.99%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 6 (2.96%)
24. გიორგი ასათიანი - 6 (2.96%)
38. გურამ არჩვაძე - 8 (3.94%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 73 (35.96%)
5839 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 53 (67.95%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 4 (5.13%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (1.28%)
38. გურამ არჩვაძე - 0 (0%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 20 (25.64%)
5840 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.36%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 241 (42.88%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 14 (2.49%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (0.53%)
38. გურამ არჩვაძე - 7 (1.25%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 295 (52.49%)
5841 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.5%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 194 (48.38%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.25%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 4 (1%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.25%)
38. გურამ არჩვაძე - 6 (1.5%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 193 (48.13%)
5842 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.26%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 427 (55.6%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 20 (2.6%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (0.39%)
38. გურამ არჩვაძე - 23 (2.99%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 293 (38.15%)
5843 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 313 (47.28%)
9. მაია იობიძე - 4 (0.6%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 11 (1.66%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.15%)
38. გურამ არჩვაძე - 11 (1.66%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 322 (48.64%)
5844 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.33%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 304 (50.58%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.17%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 16 (2.66%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.17%)
38. გურამ არჩვაძე - 12 (2%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 265 (44.09%)
5845 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.29%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.29%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 217 (31%)
9. მაია იობიძე - 3 (0.43%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 24 (3.43%)
24. გიორგი ასათიანი - 4 (0.57%)
38. გურამ არჩვაძე - 16 (2.29%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 432 (61.71%)
5846 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.41%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 197 (40.04%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 13 (2.64%)
24. გიორგი ასათიანი - 2 (0.41%)
38. გურამ არჩვაძე - 10 (2.03%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 268 (54.47%)
5847 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.22%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.22%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 283 (60.86%)
9. მაია იობიძე - 3 (0.65%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 18 (3.87%)
24. გიორგი ასათიანი - 5 (1.08%)
38. გურამ არჩვაძე - 2 (0.43%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 152 (32.69%)
5848 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.4%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 321 (64.59%)
9. მაია იობიძე - 4 (0.8%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 8 (1.61%)
24. გიორგი ასათიანი - 16 (3.22%)
38. გურამ არჩვაძე - 8 (1.61%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 138 (27.77%)
5849 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.16%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 4 (0.65%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 310 (50.08%)
9. მაია იობიძე - 5 (0.81%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 34 (5.49%)
24. გიორგი ასათიანი - 10 (1.62%)
38. გურამ არჩვაძე - 6 (0.97%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 249 (40.23%)
5850 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.19%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.19%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 294 (57.09%)
9. მაია იობიძე - 3 (0.58%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 19 (3.69%)
24. გიორგი ასათიანი - 22 (4.27%)
38. გურამ არჩვაძე - 5 (0.97%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 170 (33.01%)
5851 1. ავთანდილ იოსელიანი - 4 (0.9%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.23%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 315 (71.27%)
9. მაია იობიძე - 3 (0.68%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 26 (5.88%)
24. გიორგი ასათიანი - 9 (2.04%)
38. გურამ არჩვაძე - 2 (0.45%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 82 (18.55%)
5852 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.33%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 180 (60.2%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.33%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 9 (3.01%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (1%)
38. გურამ არჩვაძე - 4 (1.34%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 101 (33.78%)
5853 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.33%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 3 (0.98%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 219 (71.8%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 8 (2.62%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.33%)
38. გურამ არჩვაძე - 3 (0.98%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 70 (22.95%)
5854 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.55%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 98 (54.14%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 9 (4.97%)
24. გიორგი ასათიანი - 2 (1.1%)
38. გურამ არჩვაძე - 6 (3.31%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 65 (35.91%)
5855 1. ავთანდილ იოსელიანი - 3 (0.84%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.28%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 166 (46.24%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.28%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 15 (4.18%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (0.84%)
38. გურამ არჩვაძე - 7 (1.95%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 163 (45.4%)
5856 1. ავთანდილ იოსელიანი - 3 (0.76%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.25%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 251 (63.71%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 13 (3.3%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (0.76%)
38. გურამ არჩვაძე - 5 (1.27%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 118 (29.95%)
5857 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.5%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 108 (53.47%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.5%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 11 (5.45%)
24. გიორგი ასათიანი - 0 (0%)
38. გურამ არჩვაძე - 1 (0.5%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 80 (39.6%)
5858 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 0 (0%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 69 (61.06%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.88%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 4 (3.54%)
24. გიორგი ასათიანი - 0 (0%)
38. გურამ არჩვაძე - 1 (0.88%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 38 (33.63%)
5859 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.43%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 5 (1.07%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 221 (47.12%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.21%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 27 (5.76%)
24. გიორგი ასათიანი - 7 (1.49%)
38. გურამ არჩვაძე - 5 (1.07%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 201 (42.86%)
5860 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.16%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 5 (0.8%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 313 (50.16%)
9. მაია იობიძე - 3 (0.48%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 23 (3.69%)
24. გიორგი ასათიანი - 4 (0.64%)
38. გურამ არჩვაძე - 8 (1.28%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 267 (42.79%)
5861 1. ავთანდილ იოსელიანი - 5 (0.92%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 3 (0.55%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 217 (39.96%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 15 (2.76%)
24. გიორგი ასათიანი - 5 (0.92%)
38. გურამ არჩვაძე - 8 (1.47%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 290 (53.41%)
5862 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.18%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.35%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 270 (47.54%)
9. მაია იობიძე - 4 (0.7%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 25 (4.4%)
24. გიორგი ასათიანი - 3 (0.53%)
38. გურამ არჩვაძე - 8 (1.41%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 255 (44.89%)
5863 1. ავთანდილ იოსელიანი - 0 (0%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.55%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 194 (53.3%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 10 (2.75%)
24. გიორგი ასათიანი - 4 (1.1%)
38. გურამ არჩვაძე - 4 (1.1%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 150 (41.21%)
5864 1. ავთანდილ იოსელიანი - 1 (0.4%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.4%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 173 (69.2%)
9. მაია იობიძე - 1 (0.4%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 8 (3.2%)
24. გიორგი ასათიანი - 0 (0%)
38. გურამ არჩვაძე - 3 (1.2%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 63 (25.2%)
5865 1. ავთანდილ იოსელიანი - 2 (0.41%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 2 (0.41%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 265 (53.75%)
9. მაია იობიძე - 2 (0.41%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 17 (3.45%)
24. გიორგი ასათიანი - 10 (2.03%)
38. გურამ არჩვაძე - 5 (1.01%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 190 (38.54%)
5866 1. ავთანდილ იოსელიანი - 5 (0.95%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 1 (0.19%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 269 (50.85%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 17 (3.21%)
24. გიორგი ასათიანი - 5 (0.95%)
38. გურამ არჩვაძე - 6 (1.13%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 226 (42.72%)
5867 1. ავთანდილ იოსელიანი - 4 (0.74%) ოქმი
4. მიხეილ ჟორჟოლიანი - 3 (0.55%)
5. აკაკი ბობოხიძე - 297 (54.8%)
9. მაია იობიძე - 0 (0%)
10. პავლე კიკალიშვილი - 19 (3.51%)
24. გიორგი ასათიანი - 1 (0.18%)
38. გურამ არჩვაძე - 1 (0.18%)
41. პაატა ზაქარეიშვილი - 217 (40.04%)