#57 ტყიბული - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
57 5. პავლე კუბლაშვილი - 6538 (45.26%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. ნინო ბახუტაშვილი - 110 (0.76%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. რამაზ სანიკიძე - 282 (1.95%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
41. ელისო ჩაფიძე - 7516 (52.03%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
571 5. პავლე კუბლაშვილი - 115 (51.11%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 2 (0.89%)
10. რამაზ სანიკიძე - 3 (1.33%)
41. ელისო ჩაფიძე - 105 (46.67%)
572 5. პავლე კუბლაშვილი - 376 (52.44%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 20 (2.79%)
10. რამაზ სანიკიძე - 14 (1.95%)
41. ელისო ჩაფიძე - 307 (42.82%)
573 5. პავლე კუბლაშვილი - 197 (37.67%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 0 (0%)
10. რამაზ სანიკიძე - 9 (1.72%)
41. ელისო ჩაფიძე - 317 (60.61%)
574 5. პავლე კუბლაშვილი - 245 (46.31%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 3 (0.57%)
10. რამაზ სანიკიძე - 4 (0.76%)
41. ელისო ჩაფიძე - 277 (52.36%)
575 5. პავლე კუბლაშვილი - 266 (37.95%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 8 (1.14%)
10. რამაზ სანიკიძე - 13 (1.85%)
41. ელისო ჩაფიძე - 414 (59.06%)
576 5. პავლე კუბლაშვილი - 172 (34.4%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 4 (0.8%)
10. რამაზ სანიკიძე - 12 (2.4%)
41. ელისო ჩაფიძე - 312 (62.4%)
577 5. პავლე კუბლაშვილი - 178 (29.82%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 1 (0.17%)
10. რამაზ სანიკიძე - 12 (2.01%)
41. ელისო ჩაფიძე - 406 (68.01%)
578 5. პავლე კუბლაშვილი - 255 (36.96%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 3 (0.43%)
10. რამაზ სანიკიძე - 14 (2.03%)
41. ელისო ჩაფიძე - 418 (60.58%)
579 5. პავლე კუბლაშვილი - 130 (35.42%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 1 (0.27%)
10. რამაზ სანიკიძე - 0 (0%)
41. ელისო ჩაფიძე - 236 (64.31%)
5710 5. პავლე კუბლაშვილი - 124 (62.63%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 0 (0%)
10. რამაზ სანიკიძე - 3 (1.52%)
41. ელისო ჩაფიძე - 71 (35.86%)
5711 5. პავლე კუბლაშვილი - 61 (19.61%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 1 (0.32%)
10. რამაზ სანიკიძე - 3 (0.96%)
41. ელისო ჩაფიძე - 246 (79.1%)
5712 5. პავლე კუბლაშვილი - 201 (50.5%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 3 (0.75%)
10. რამაზ სანიკიძე - 7 (1.76%)
41. ელისო ჩაფიძე - 187 (46.98%)
5713 5. პავლე კუბლაშვილი - 167 (32.75%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 1 (0.2%)
10. რამაზ სანიკიძე - 10 (1.96%)
41. ელისო ჩაფიძე - 332 (65.1%)
5714 5. პავლე კუბლაშვილი - 77 (33.33%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 2 (0.87%)
10. რამაზ სანიკიძე - 4 (1.73%)
41. ელისო ჩაფიძე - 148 (64.07%)
5715 5. პავლე კუბლაშვილი - 128 (61.24%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 1 (0.48%)
10. რამაზ სანიკიძე - 9 (4.31%)
41. ელისო ჩაფიძე - 71 (33.97%)
5716 5. პავლე კუბლაშვილი - 191 (51.21%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 5 (1.34%)
10. რამაზ სანიკიძე - 7 (1.88%)
41. ელისო ჩაფიძე - 170 (45.58%)
5717 5. პავლე კუბლაშვილი - 124 (60.49%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 0 (0%)
10. რამაზ სანიკიძე - 1 (0.49%)
41. ელისო ჩაფიძე - 80 (39.02%)
5718 5. პავლე კუბლაშვილი - 346 (50.58%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 3 (0.44%)
10. რამაზ სანიკიძე - 10 (1.46%)
41. ელისო ჩაფიძე - 325 (47.51%)
5719 5. პავლე კუბლაშვილი - 55 (59.78%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 1 (1.09%)
10. რამაზ სანიკიძე - 2 (2.17%)
41. ელისო ჩაფიძე - 34 (36.96%)
5720 5. პავლე კუბლაშვილი - 320 (69.87%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 1 (0.22%)
10. რამაზ სანიკიძე - 4 (0.87%)
41. ელისო ჩაფიძე - 133 (29.04%)
5721 5. პავლე კუბლაშვილი - 278 (41.8%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 4 (0.6%)
10. რამაზ სანიკიძე - 25 (3.76%)
41. ელისო ჩაფიძე - 358 (53.83%)
5722 5. პავლე კუბლაშვილი - 189 (57.62%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 4 (1.22%)
10. რამაზ სანიკიძე - 12 (3.66%)
41. ელისო ჩაფიძე - 123 (37.5%)
5723 5. პავლე კუბლაშვილი - 147 (47.57%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 4 (1.29%)
10. რამაზ სანიკიძე - 12 (3.88%)
41. ელისო ჩაფიძე - 146 (47.25%)
5724 5. პავლე კუბლაშვილი - 118 (65.56%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 0 (0%)
10. რამაზ სანიკიძე - 1 (0.56%)
41. ელისო ჩაფიძე - 61 (33.89%)
5725 5. პავლე კუბლაშვილი - 152 (62.04%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 0 (0%)
10. რამაზ სანიკიძე - 7 (2.86%)
41. ელისო ჩაფიძე - 86 (35.1%)
5726 5. პავლე კუბლაშვილი - 121 (61.73%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 2 (1.02%)
10. რამაზ სანიკიძე - 4 (2.04%)
41. ელისო ჩაფიძე - 69 (35.2%)
5727 5. პავლე კუბლაშვილი - 246 (78.34%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 1 (0.32%)
10. რამაზ სანიკიძე - 7 (2.23%)
41. ელისო ჩაფიძე - 60 (19.11%)
5728 5. პავლე კუბლაშვილი - 36 (75%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 0 (0%)
10. რამაზ სანიკიძე - 0 (0%)
41. ელისო ჩაფიძე - 12 (25%)
5729 5. პავლე კუბლაშვილი - 314 (67.38%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 2 (0.43%)
10. რამაზ სანიკიძე - 10 (2.15%)
41. ელისო ჩაფიძე - 140 (30.04%)
5730 5. პავლე კუბლაშვილი - 61 (57.55%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 7 (6.6%)
10. რამაზ სანიკიძე - 0 (0%)
41. ელისო ჩაფიძე - 38 (35.85%)
5731 5. პავლე კუბლაშვილი - 196 (38.58%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 5 (0.98%)
10. რამაზ სანიკიძე - 7 (1.38%)
41. ელისო ჩაფიძე - 300 (59.06%)
5732 5. პავლე კუბლაშვილი - 175 (37.23%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 6 (1.28%)
10. რამაზ სანიკიძე - 18 (3.83%)
41. ელისო ჩაფიძე - 271 (57.66%)
5733 5. პავლე კუბლაშვილი - 160 (31.43%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 2 (0.39%)
10. რამაზ სანიკიძე - 12 (2.36%)
41. ელისო ჩაფიძე - 335 (65.82%)
5734 5. პავლე კუბლაშვილი - 111 (40.22%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 3 (1.09%)
10. რამაზ სანიკიძე - 4 (1.45%)
41. ელისო ჩაფიძე - 158 (57.25%)
5735 5. პავლე კუბლაშვილი - 195 (38.16%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 4 (0.78%)
10. რამაზ სანიკიძე - 4 (0.78%)
41. ელისო ჩაფიძე - 308 (60.27%)
5736 5. პავლე კუბლაშვილი - 146 (37.82%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 6 (1.55%)
10. რამაზ სანიკიძე - 5 (1.3%)
41. ელისო ჩაფიძე - 229 (59.33%)
5737 5. პავლე კუბლაშვილი - 165 (40.15%) ოქმი
9. ნინო ბახუტაშვილი - 0 (0%)
10. რამაზ სანიკიძე - 13 (3.16%)
41. ელისო ჩაფიძე - 233 (56.69%)