#56 ჭიათურა - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
56 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 7824 (27.07%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. ლელა ცერცვაძე - 418 (1.45%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
38. ზაალ ნემსაძე - 95 (0.33%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. მალხაზ წერეთელი - 20564 (71.15%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
561 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 129 (16.8%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 8 (1.04%)
38. ზაალ ნემსაძე - 4 (0.52%)
41. მალხაზ წერეთელი - 627 (81.64%)
562 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 175 (27.47%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 7 (1.1%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.16%)
41. მალხაზ წერეთელი - 454 (71.27%)
563 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 87 (13.81%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 1 (0.16%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 542 (86.03%)
564 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 85 (13.49%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 9 (1.43%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.16%)
41. მალხაზ წერეთელი - 535 (84.92%)
565 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 116 (21.76%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 2 (0.38%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 415 (77.86%)
566 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 65 (12.06%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 11 (2.04%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.37%)
41. მალხაზ წერეთელი - 461 (85.53%)
567 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 142 (19.35%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 14 (1.91%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.27%)
41. მალხაზ წერეთელი - 576 (78.47%)
568 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 119 (23.2%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 8 (1.56%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.39%)
41. მალხაზ წერეთელი - 384 (74.85%)
569 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 117 (17.57%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 10 (1.5%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.15%)
41. მალხაზ წერეთელი - 538 (80.78%)
5610 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 76 (16.67%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 6 (1.32%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.44%)
41. მალხაზ წერეთელი - 372 (81.58%)
5611 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 46 (31.08%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 2 (1.35%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 100 (67.57%)
5612 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 35 (24.48%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 4 (2.8%)
38. ზაალ ნემსაძე - 3 (2.1%)
41. მალხაზ წერეთელი - 101 (70.63%)
5613 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 33 (36.67%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 6 (6.67%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (1.11%)
41. მალხაზ წერეთელი - 50 (55.56%)
5614 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 14 (42.42%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 3 (9.09%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 16 (48.48%)
5615 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 241 (27.61%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 16 (1.83%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.23%)
41. მალხაზ წერეთელი - 614 (70.33%)
5616 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 192 (31.17%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 14 (2.27%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.32%)
41. მალხაზ წერეთელი - 408 (66.23%)
5617 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 62 (19.94%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 3 (0.96%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.64%)
41. მალხაზ წერეთელი - 244 (78.46%)
5618 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 154 (41.62%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 4 (1.08%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 212 (57.3%)
5619 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 212 (47.32%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 7 (1.56%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.45%)
41. მალხაზ წერეთელი - 227 (50.67%)
5620 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 143 (39.07%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 3 (0.82%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.27%)
41. მალხაზ წერეთელი - 219 (59.84%)
5621 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 336 (45.22%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 14 (1.88%)
38. ზაალ ნემსაძე - 3 (0.4%)
41. მალხაზ წერეთელი - 390 (52.49%)
5622 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 299 (36.87%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 17 (2.1%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.12%)
41. მალხაზ წერეთელი - 494 (60.91%)
5623 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 229 (23.85%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 17 (1.77%)
38. ზაალ ნემსაძე - 4 (0.42%)
41. მალხაზ წერეთელი - 710 (73.96%)
5624 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 89 (29.18%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 6 (1.97%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.33%)
41. მალხაზ წერეთელი - 209 (68.52%)
5625 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 144 (30.84%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 1 (0.21%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.21%)
41. მალხაზ წერეთელი - 321 (68.74%)
5626 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 140 (23.57%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 6 (1.01%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.34%)
41. მალხაზ წერეთელი - 446 (75.08%)
5627 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 182 (23.54%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 8 (1.03%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.26%)
41. მალხაზ წერეთელი - 581 (75.16%)
5628 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 101 (31.17%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 2 (0.62%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 221 (68.21%)
5629 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 196 (22.58%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 13 (1.5%)
38. ზაალ ნემსაძე - 3 (0.35%)
41. მალხაზ წერეთელი - 656 (75.58%)
5630 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 65 (24.44%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 8 (3.01%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 193 (72.56%)
5631 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 125 (17.22%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 10 (1.38%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 591 (81.4%)
5632 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 139 (20.41%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 6 (0.88%)
38. ზაალ ნემსაძე - 4 (0.59%)
41. მალხაზ წერეთელი - 532 (78.12%)
5633 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 145 (20.37%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 11 (1.54%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 556 (78.09%)
5634 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 73 (14.78%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 12 (2.43%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.4%)
41. მალხაზ წერეთელი - 407 (82.39%)
5635 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 230 (24.89%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 14 (1.52%)
38. ზაალ ნემსაძე - 10 (1.08%)
41. მალხაზ წერეთელი - 670 (72.51%)
5636 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 76 (22.35%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 6 (1.76%)
38. ზაალ ნემსაძე - 3 (0.88%)
41. მალხაზ წერეთელი - 255 (75%)
5637 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 98 (24.08%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 3 (0.74%)
38. ზაალ ნემსაძე - 3 (0.74%)
41. მალხაზ წერეთელი - 303 (74.45%)
5638 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 93 (21.14%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 5 (1.14%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.45%)
41. მალხაზ წერეთელი - 340 (77.27%)
5639 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 129 (34.04%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 2 (0.53%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.26%)
41. მალხაზ წერეთელი - 247 (65.17%)
5640 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 156 (25.08%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 8 (1.29%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.16%)
41. მალხაზ წერეთელი - 457 (73.47%)
5641 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 273 (39.39%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 20 (2.89%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.14%)
41. მალხაზ წერეთელი - 399 (57.58%)
5642 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 116 (39.59%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 7 (2.39%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.68%)
41. მალხაზ წერეთელი - 168 (57.34%)
5643 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 379 (55.74%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 9 (1.32%)
38. ზაალ ნემსაძე - 6 (0.88%)
41. მალხაზ წერეთელი - 286 (42.06%)
5644 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 182 (45.96%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 6 (1.52%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.25%)
41. მალხაზ წერეთელი - 207 (52.27%)
5645 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 107 (42.63%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 5 (1.99%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.4%)
41. მალხაზ წერეთელი - 138 (54.98%)
5646 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 99 (18.97%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 5 (0.96%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.19%)
41. მალხაზ წერეთელი - 417 (79.89%)
5647 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 105 (17.41%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 7 (1.16%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.17%)
41. მალხაზ წერეთელი - 490 (81.26%)
5648 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 74 (22.56%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 3 (0.91%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 251 (76.52%)
5649 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 148 (27.11%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 7 (1.28%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 391 (71.61%)
5650 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 238 (51.63%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 8 (1.74%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.43%)
41. მალხაზ წერეთელი - 213 (46.2%)
5651 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 120 (33.33%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 4 (1.11%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.28%)
41. მალხაზ წერეთელი - 235 (65.28%)
5652 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 135 (25.67%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 3 (0.57%)
38. ზაალ ნემსაძე - 2 (0.38%)
41. მალხაზ წერეთელი - 386 (73.38%)
5653 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 47 (19.58%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 2 (0.83%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 191 (79.58%)
5654 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 69 (17.16%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 6 (1.49%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 327 (81.34%)
5655 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 78 (33.05%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 6 (2.54%)
38. ზაალ ნემსაძე - 5 (2.12%)
41. მალხაზ წერეთელი - 147 (62.29%)
5656 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 50 (43.86%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 4 (3.51%)
38. ზაალ ნემსაძე - 1 (0.88%)
41. მალხაზ წერეთელი - 59 (51.75%)
5657 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 104 (23.16%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 5 (1.11%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 340 (75.72%)
5658 5. პროკოფ ჩიკვილაძე - 212 (45.99%) ოქმი
10. ლელა ცერცვაძე - 4 (0.87%)
38. ზაალ ნემსაძე - 0 (0%)
41. მალხაზ წერეთელი - 245 (53.15%)