#50 საჩხერე - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
50 5. ზურაბ ცერცვაძე - 2352 (6.98%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. დავით მოდებაძე - 51 (0.15%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
38. დავით მჟავანაძე - 55 (0.16%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. მანანა კობახიძე - 31248 (92.71%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
501 5. ზურაბ ცერცვაძე - 90 (12.2%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 4 (0.54%)
38. დავით მჟავანაძე - 3 (0.41%)
41. მანანა კობახიძე - 641 (86.86%)
502 5. ზურაბ ცერცვაძე - 95 (10.12%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 8 (0.85%)
38. დავით მჟავანაძე - 2 (0.21%)
41. მანანა კობახიძე - 834 (88.82%)
503 5. ზურაბ ცერცვაძე - 52 (5.45%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.1%)
38. დავით მჟავანაძე - 2 (0.21%)
41. მანანა კობახიძე - 900 (94.24%)
504 5. ზურაბ ცერცვაძე - 16 (2.81%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.18%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.18%)
41. მანანა კობახიძე - 551 (96.84%)
505 5. ზურაბ ცერცვაძე - 34 (4.7%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.14%)
41. მანანა კობახიძე - 688 (95.16%)
506 5. ზურაბ ცერცვაძე - 29 (3.53%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.12%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 792 (96.35%)
507 5. ზურაბ ცერცვაძე - 30 (4.06%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 709 (95.94%)
508 5. ზურაბ ცერცვაძე - 39 (3.86%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 2 (0.2%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 970 (95.94%)
509 5. ზურაბ ცერცვაძე - 29 (6.49%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 418 (93.51%)
5010 5. ზურაბ ცერცვაძე - 29 (3.34%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.12%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.12%)
41. მანანა კობახიძე - 836 (96.42%)
5011 5. ზურაბ ცერცვაძე - 37 (2.93%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.08%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 1224 (96.99%)
5012 5. ზურაბ ცერცვაძე - 37 (6.28%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 552 (93.72%)
5013 5. ზურაბ ცერცვაძე - 101 (9.6%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.1%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.1%)
41. მანანა კობახიძე - 949 (90.21%)
5014 5. ზურაბ ცერცვაძე - 44 (4.62%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.11%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.11%)
41. მანანა კობახიძე - 906 (95.17%)
5015 5. ზურაბ ცერცვაძე - 31 (3.35%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 3 (0.32%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.11%)
41. მანანა კობახიძე - 890 (96.22%)
5016 5. ზურაბ ცერცვაძე - 59 (5.98%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 3 (0.3%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.1%)
41. მანანა კობახიძე - 923 (93.61%)
5017 5. ზურაბ ცერცვაძე - 11 (7.69%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 132 (92.31%)
5018 5. ზურაბ ცერცვაძე - 78 (7.91%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.1%)
38. დავით მჟავანაძე - 6 (0.61%)
41. მანანა კობახიძე - 901 (91.38%)
5019 5. ზურაბ ცერცვაძე - 57 (8.05%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.14%)
41. მანანა კობახიძე - 650 (91.81%)
5020 5. ზურაბ ცერცვაძე - 42 (7.43%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 523 (92.57%)
5021 5. ზურაბ ცერცვაძე - 35 (7.34%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.21%)
38. დავით მჟავანაძე - 2 (0.42%)
41. მანანა კობახიძე - 439 (92.03%)
5022 5. ზურაბ ცერცვაძე - 46 (16.43%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.36%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 233 (83.21%)
5023 5. ზურაბ ცერცვაძე - 47 (5.42%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 3 (0.35%)
41. მანანა კობახიძე - 817 (94.23%)
5024 5. ზურაბ ცერცვაძე - 32 (5.14%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.16%)
41. მანანა კობახიძე - 589 (94.69%)
5026 5. ზურაბ ცერცვაძე - 29 (4.13%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 2 (0.28%)
41. მანანა კობახიძე - 672 (95.59%)
5027 5. ზურაბ ცერცვაძე - 37 (10.22%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.28%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 324 (89.5%)
5028 5. ზურაბ ცერცვაძე - 43 (4.03%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 1024 (95.97%)
5029 5. ზურაბ ცერცვაძე - 70 (8.01%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 2 (0.23%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.11%)
41. მანანა კობახიძე - 801 (91.65%)
5030 5. ზურაბ ცერცვაძე - 45 (8.01%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.18%)
41. მანანა კობახიძე - 516 (91.81%)
5031 5. ზურაბ ცერცვაძე - 18 (4.9%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.27%)
41. მანანა კობახიძე - 348 (94.82%)
5032 5. ზურაბ ცერცვაძე - 71 (8.96%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 721 (91.04%)
5033 5. ზურაბ ცერცვაძე - 26 (7.2%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 335 (92.8%)
5034 5. ზურაბ ცერცვაძე - 45 (9.53%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 2 (0.42%)
38. დავით მჟავანაძე - 2 (0.42%)
41. მანანა კობახიძე - 423 (89.62%)
5035 5. ზურაბ ცერცვაძე - 31 (10.95%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 252 (89.05%)
5036 5. ზურაბ ცერცვაძე - 21 (2.94%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 2 (0.28%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.14%)
41. მანანა კობახიძე - 690 (96.64%)
5037 5. ზურაბ ცერცვაძე - 9 (5.26%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 162 (94.74%)
5038 5. ზურაბ ცერცვაძე - 13 (5.39%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 2 (0.83%)
41. მანანა კობახიძე - 226 (93.78%)
5039 5. ზურაბ ცერცვაძე - 36 (13.74%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 226 (86.26%)
5040 5. ზურაბ ცერცვაძე - 2 (2.78%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 70 (97.22%)
5041 5. ზურაბ ცერცვაძე - 38 (7.8%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.21%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 448 (91.99%)
5042 5. ზურაბ ცერცვაძე - 27 (3.31%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 2 (0.25%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.12%)
41. მანანა კობახიძე - 786 (96.32%)
5043 5. ზურაბ ცერცვაძე - 13 (3.68%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.28%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 339 (96.03%)
5044 5. ზურაბ ცერცვაძე - 136 (14.32%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 3 (0.32%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.11%)
41. მანანა კობახიძე - 810 (85.26%)
5045 5. ზურაბ ცერცვაძე - 35 (4.62%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.13%)
41. მანანა კობახიძე - 722 (95.25%)
5046 5. ზურაბ ცერცვაძე - 41 (9.81%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 377 (90.19%)
5047 5. ზურაბ ცერცვაძე - 43 (6.32%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 1 (0.15%)
41. მანანა კობახიძე - 636 (93.53%)
5048 5. ზურაბ ცერცვაძე - 39 (7.12%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 1 (0.18%)
38. დავით მჟავანაძე - 6 (1.09%)
41. მანანა კობახიძე - 502 (91.61%)
5049 5. ზურაბ ცერცვაძე - 69 (8.17%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 3 (0.36%)
38. დავით მჟავანაძე - 2 (0.24%)
41. მანანა კობახიძე - 771 (91.24%)
5050 5. ზურაბ ცერცვაძე - 62 (8.65%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 3 (0.42%)
41. მანანა კობახიძე - 652 (90.93%)
5051 5. ზურაბ ცერცვაძე - 23 (4.98%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 3 (0.65%)
41. მანანა კობახიძე - 436 (94.37%)
5052 5. ზურაბ ცერცვაძე - 17 (4.5%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 0 (0%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 361 (95.5%)
5053 5. ზურაბ ცერცვაძე - 213 (27.77%) ოქმი
9. დავით მოდებაძე - 3 (0.39%)
38. დავით მჟავანაძე - 0 (0%)
41. მანანა კობახიძე - 551 (71.84%)