#47 მესტია - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
47 5. კანდიდ კვიციანი - 2570 (44.7%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. რამაზ გერლიანი - 289 (5.03%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
35. მაიზერ გელოვანი - 11 (0.19%)
"მომავალი საქართველო"
38. ფიქრია ავალიანი - 20 (0.35%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 2859 (49.73%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
471 5. კანდიდ კვიციანი - 203 (32.38%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 3 (0.48%)
35. მაიზერ გელოვანი - 2 (0.32%)
38. ფიქრია ავალიანი - 3 (0.48%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 416 (66.35%)
472 5. კანდიდ კვიციანი - 247 (39.9%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 9 (1.45%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 3 (0.48%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 360 (58.16%)
473 5. კანდიდ კვიციანი - 124 (56.88%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 3 (1.38%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 1 (0.46%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 90 (41.28%)
474 5. კანდიდ კვიციანი - 107 (86.29%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 1 (0.81%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 1 (0.81%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 15 (12.1%)
475 5. კანდიდ კვიციანი - 87 (62.14%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 1 (0.71%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 52 (37.14%)
476 5. კანდიდ კვიციანი - 60 (65.93%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 4 (4.4%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 27 (29.67%)
477 5. კანდიდ კვიციანი - 37 (48.68%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 6 (7.89%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 33 (43.42%)
478 5. კანდიდ კვიციანი - 29 (38.16%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 19 (25%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 28 (36.84%)
479 5. კანდიდ კვიციანი - 25 (54.35%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 7 (15.22%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 14 (30.43%)
4710 5. კანდიდ კვიციანი - 10 (35.71%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 4 (14.29%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 14 (50%)
4711 5. კანდიდ კვიციანი - 36 (27.27%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 3 (2.27%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 93 (70.45%)
4712 5. კანდიდ კვიციანი - 13 (65%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 0 (0%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 7 (35%)
4713 5. კანდიდ კვიციანი - 36 (62.07%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 2 (3.45%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 20 (34.48%)
4714 5. კანდიდ კვიციანი - 37 (59.68%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 4 (6.45%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 21 (33.87%)
4715 5. კანდიდ კვიციანი - 162 (45.51%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 18 (5.06%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 3 (0.84%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 173 (48.6%)
4716 5. კანდიდ კვიციანი - 36 (58.06%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 7 (11.29%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 19 (30.65%)
4717 5. კანდიდ კვიციანი - 48 (64.86%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 0 (0%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 26 (35.14%)
4718 5. კანდიდ კვიციანი - 19 (44.19%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 3 (6.98%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 21 (48.84%)
4719 5. კანდიდ კვიციანი - 20 (46.51%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 4 (9.3%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 19 (44.19%)
4720 5. კანდიდ კვიციანი - 160 (41.56%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 14 (3.64%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 211 (54.81%)
4721 5. კანდიდ კვიციანი - 48 (50.53%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 5 (5.26%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 42 (44.21%)
4722 5. კანდიდ კვიციანი - 67 (39.88%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 2 (1.19%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 1 (0.6%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 98 (58.33%)
4723 5. კანდიდ კვიციანი - 30 (37.97%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 6 (7.59%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 1 (1.27%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 42 (53.16%)
4724 5. კანდიდ კვიციანი - 19 (25%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 3 (3.95%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 54 (71.05%)
4725 5. კანდიდ კვიციანი - 23 (29.87%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 1 (1.3%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 53 (68.83%)
4726 5. კანდიდ კვიციანი - 53 (32.32%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 16 (9.76%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 2 (1.22%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 93 (56.71%)
4727 5. კანდიდ კვიციანი - 4 (22.22%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 3 (16.67%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 11 (61.11%)
4728 5. კანდიდ კვიციანი - 90 (66.18%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 4 (2.94%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 1 (0.74%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 41 (30.15%)
4729 5. კანდიდ კვიციანი - 52 (72.22%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 5 (6.94%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 15 (20.83%)
4730 5. კანდიდ კვიციანი - 12 (66.67%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 2 (11.11%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 4 (22.22%)
4731 5. კანდიდ კვიციანი - 17 (45.95%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 0 (0%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 20 (54.05%)
4732 5. კანდიდ კვიციანი - 64 (44.76%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 3 (2.1%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 76 (53.15%)
4733 5. კანდიდ კვიციანი - 31 (35.63%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 12 (13.79%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 44 (50.57%)
4734 5. კანდიდ კვიციანი - 67 (43.51%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 7 (4.55%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 1 (0.65%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 79 (51.3%)
4735 5. კანდიდ კვიციანი - 18 (41.86%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 5 (11.63%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 20 (46.51%)
4736 5. კანდიდ კვიციანი - 93 (36.33%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 77 (30.08%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 1 (0.39%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 85 (33.2%)
4737 5. კანდიდ კვიციანი - 63 (27.16%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 19 (8.19%)
35. მაიზერ გელოვანი - 0 (0%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 150 (64.66%)
4738 5. კანდიდ კვიციანი - 164 (45.43%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 5 (1.39%)
35. მაიზერ გელოვანი - 3 (0.83%)
38. ფიქრია ავალიანი - 1 (0.28%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 188 (52.08%)
4739 5. კანდიდ კვიციანი - 43 (56.58%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 1 (1.32%)
35. მაიზერ გელოვანი - 4 (5.26%)
38. ფიქრია ავალიანი - 0 (0%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 28 (36.84%)
4740 5. კანდიდ კვიციანი - 116 (65.54%) ოქმი
10. რამაზ გერლიანი - 1 (0.56%)
35. მაიზერ გელოვანი - 2 (1.13%)
38. ფიქრია ავალიანი - 1 (0.56%)
41. ვიქტორ ჯაფარიძე - 57 (32.2%)