#46 ლენტეხი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
46 1. ამირან გარდაფხაძე - 5 (0.13%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. გოგი ლიპარტელიანი - 2780 (69.97%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. ირინა კონდრატიევა - 52 (1.31%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. მირიან ლიპარტელიანი - 36 (0.91%)
"ახალი მემარჯვენეები"
41. გია გაზდელიანი - 1100 (27.69%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
461 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 649 (73%)
10. ირინა კონდრატიევა - 13 (1.46%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 6 (0.67%)
41. გია გაზდელიანი - 221 (24.86%)
462 1. ამირან გარდაფხაძე - 1 (0.82%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 81 (66.39%)
10. ირინა კონდრატიევა - 6 (4.92%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 34 (27.87%)
463 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 147 (62.03%)
10. ირინა კონდრატიევა - 1 (0.42%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 89 (37.55%)
464 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 63 (63.64%)
10. ირინა კონდრატიევა - 0 (0%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 36 (36.36%)
465 1. ამირან გარდაფხაძე - 1 (0.62%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 101 (62.35%)
10. ირინა კონდრატიევა - 8 (4.94%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 3 (1.85%)
41. გია გაზდელიანი - 49 (30.25%)
466 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 74 (72.55%)
10. ირინა კონდრატიევა - 0 (0%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 28 (27.45%)
467 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 127 (50%)
10. ირინა კონდრატიევა - 2 (0.79%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 2 (0.79%)
41. გია გაზდელიანი - 123 (48.43%)
468 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 26 (29.55%)
10. ირინა კონდრატიევა - 3 (3.41%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 4 (4.55%)
41. გია გაზდელიანი - 55 (62.5%)
469 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 211 (92.54%)
10. ირინა კონდრატიევა - 0 (0%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 3 (1.32%)
41. გია გაზდელიანი - 14 (6.14%)
4610 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 76 (96.2%)
10. ირინა კონდრატიევა - 0 (0%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 3 (3.8%)
4611 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 134 (94.37%)
10. ირინა კონდრატიევა - 0 (0%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 8 (5.63%)
4612 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 235 (89.69%)
10. ირინა კონდრატიევა - 1 (0.38%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 26 (9.92%)
4613 1. ამირან გარდაფხაძე - 1 (0.5%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 139 (68.81%)
10. ირინა კონდრატიევა - 1 (0.5%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 3 (1.49%)
41. გია გაზდელიანი - 58 (28.71%)
4614 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 130 (75.14%)
10. ირინა კონდრატიევა - 0 (0%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 43 (24.86%)
4615 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 76 (75.25%)
10. ირინა კონდრატიევა - 1 (0.99%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 1 (0.99%)
41. გია გაზდელიანი - 23 (22.77%)
4616 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 31 (88.57%)
10. ირინა კონდრატიევა - 1 (2.86%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 3 (8.57%)
4617 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 117 (68.42%)
10. ირინა კონდრატიევა - 6 (3.51%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 48 (28.07%)
4618 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 45 (31.91%)
10. ირინა კონდრატიევა - 1 (0.71%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 3 (2.13%)
41. გია გაზდელიანი - 92 (65.25%)
4619 1. ამირან გარდაფხაძე - 1 (1.33%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 56 (74.67%)
10. ირინა კონდრატიევა - 0 (0%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 18 (24%)
4620 1. ამირან გარდაფხაძე - 1 (0.83%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 96 (79.34%)
10. ირინა კონდრატიევა - 2 (1.65%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 0 (0%)
41. გია გაზდელიანი - 22 (18.18%)
4621 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 48 (51.06%)
10. ირინა კონდრატიევა - 2 (2.13%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 4 (4.26%)
41. გია გაზდელიანი - 40 (42.55%)
4622 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 32 (32.65%)
10. ირინა კონდრატიევა - 4 (4.08%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 6 (6.12%)
41. გია გაზდელიანი - 56 (57.14%)
4623 1. ამირან გარდაფხაძე - 0 (0%) ოქმი
5. გოგი ლიპარტელიანი - 86 (87.76%)
10. ირინა კონდრატიევა - 0 (0%)
24. მირიან ლიპარტელიანი - 1 (1.02%)
41. გია გაზდელიანი - 11 (11.22%)