#45 ცაგერი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
45 1. როსტომ თვარაძე - 13 (0.16%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. სერგო ხაბულიანი - 4992 (61.36%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. კარლო გვიშიანი - 239 (2.94%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
36. ჯენერი სილაგაძე - 9 (0.11%)
"საქართველოს მშრომელთა საბჭო"
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 2882 (35.43%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
451 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 243 (48.12%)
10. კარლო გვიშიანი - 37 (7.33%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 225 (44.55%)
452 1. როსტომ თვარაძე - 1 (0.52%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 123 (63.4%)
10. კარლო გვიშიანი - 7 (3.61%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 63 (32.47%)
453 1. როსტომ თვარაძე - 1 (0.69%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 78 (53.79%)
10. კარლო გვიშიანი - 6 (4.14%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 60 (41.38%)
454 1. როსტომ თვარაძე - 1 (0.56%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 129 (72.07%)
10. კარლო გვიშიანი - 1 (0.56%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 48 (26.82%)
455 1. როსტომ თვარაძე - 1 (0.41%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 138 (57.02%)
10. კარლო გვიშიანი - 3 (1.24%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 100 (41.32%)
456 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 285 (84.07%)
10. კარლო გვიშიანი - 3 (0.88%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 51 (15.04%)
457 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 48 (66.67%)
10. კარლო გვიშიანი - 1 (1.39%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 23 (31.94%)
458 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 30 (12.2%)
10. კარლო გვიშიანი - 1 (0.41%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 215 (87.4%)
459 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 12 (21.82%)
10. კარლო გვიშიანი - 1 (1.82%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 42 (76.36%)
4510 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 47 (47.96%)
10. კარლო გვიშიანი - 4 (4.08%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 47 (47.96%)
4511 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 99 (45.62%)
10. კარლო გვიშიანი - 2 (0.92%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 1 (0.46%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 115 (53%)
4512 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 82 (66.67%)
10. კარლო გვიშიანი - 3 (2.44%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 38 (30.89%)
4513 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 125 (73.96%)
10. კარლო გვიშიანი - 6 (3.55%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 2 (1.18%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 36 (21.3%)
4514 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 108 (63.16%)
10. კარლო გვიშიანი - 2 (1.17%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 61 (35.67%)
4515 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 69 (78.41%)
10. კარლო გვიშიანი - 0 (0%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 19 (21.59%)
4516 1. როსტომ თვარაძე - 1 (0.47%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 142 (66.36%)
10. კარლო გვიშიანი - 2 (0.93%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 69 (32.24%)
4517 1. როსტომ თვარაძე - 1 (0.35%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 128 (45.39%)
10. კარლო გვიშიანი - 5 (1.77%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 1 (0.35%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 147 (52.13%)
4518 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 318 (56.48%)
10. კარლო გვიშიანი - 45 (7.99%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 200 (35.52%)
4519 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 35 (56.45%)
10. კარლო გვიშიანი - 1 (1.61%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 26 (41.94%)
4520 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 196 (67.82%)
10. კარლო გვიშიანი - 2 (0.69%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 91 (31.49%)
4521 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 10 (34.48%)
10. კარლო გვიშიანი - 0 (0%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 19 (65.52%)
4522 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 82 (68.91%)
10. კარლო გვიშიანი - 2 (1.68%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 35 (29.41%)
4523 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 100 (58.14%)
10. კარლო გვიშიანი - 6 (3.49%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 66 (38.37%)
4524 1. როსტომ თვარაძე - 2 (1.09%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 90 (49.18%)
10. კარლო გვიშიანი - 3 (1.64%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 1 (0.55%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 87 (47.54%)
4525 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 445 (67.32%)
10. კარლო გვიშიანი - 12 (1.82%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 204 (30.86%)
4526 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 85 (68%)
10. კარლო გვიშიანი - 6 (4.8%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 34 (27.2%)
4527 1. როსტომ თვარაძე - 1 (0.95%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 41 (39.05%)
10. კარლო გვიშიანი - 7 (6.67%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 1 (0.95%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 55 (52.38%)
4528 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 111 (66.87%)
10. კარლო გვიშიანი - 9 (5.42%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 1 (0.6%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 45 (27.11%)
4529 1. როსტომ თვარაძე - 1 (0.22%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 409 (88.15%)
10. კარლო გვიშიანი - 7 (1.51%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 47 (10.13%)
4530 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 148 (79.14%)
10. კარლო გვიშიანი - 3 (1.6%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 1 (0.53%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 35 (18.72%)
4531 1. როსტომ თვარაძე - 1 (0.21%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 278 (59.4%)
10. კარლო გვიშიანი - 13 (2.78%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 176 (37.61%)
4532 1. როსტომ თვარაძე - 1 (1.75%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 33 (57.89%)
10. კარლო გვიშიანი - 6 (10.53%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 17 (29.82%)
4533 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 46 (63.01%)
10. კარლო გვიშიანი - 2 (2.74%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 25 (34.25%)
4534 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 150 (71.09%)
10. კარლო გვიშიანი - 5 (2.37%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 1 (0.47%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 55 (26.07%)
4535 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 78 (66.67%)
10. კარლო გვიშიანი - 4 (3.42%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 35 (29.91%)
4536 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 12 (63.16%)
10. კარლო გვიშიანი - 2 (10.53%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 5 (26.32%)
4537 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 304 (57.9%)
10. კარლო გვიშიანი - 13 (2.48%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 208 (39.62%)
4538 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 44 (68.75%)
10. კარლო გვიშიანი - 5 (7.81%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 15 (23.44%)
4539 1. როსტომ თვარაძე - 1 (1.82%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 32 (58.18%)
10. კარლო გვიშიანი - 0 (0%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 22 (40%)
4540 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 26 (70.27%)
10. კარლო გვიშიანი - 0 (0%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 11 (29.73%)
4541 1. როსტომ თვარაძე - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ხაბულიანი - 33 (73.33%)
10. კარლო გვიშიანი - 2 (4.44%)
36. ჯენერი სილაგაძე - 0 (0%)
41. მამუკა ჩაჩხიანი - 10 (22.22%)