#43 ონი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
43 5. ვალერიან გავაშელი - 2129 (47.22%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. შოთა ჩიხრაძე - 54 (1.2%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. ზაზა ისაკაძე - 32 (0.71%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. ზაზა ნატბელაძე - 6 (0.13%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
40. ავთანდილ მაისურაძე - 12 (0.27%)
"საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი"
41. თამაზ ჯაფარიძე - 2276 (50.48%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
431 5. ვალერიან გავაშელი - 413 (50.61%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 5 (0.61%)
24. ზაზა ისაკაძე - 6 (0.74%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 1 (0.12%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 391 (47.92%)
432 5. ვალერიან გავაშელი - 365 (40.74%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 13 (1.45%)
24. ზაზა ისაკაძე - 11 (1.23%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 4 (0.45%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 503 (56.14%)
433 5. ვალერიან გავაშელი - 39 (60%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 0 (0%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 26 (40%)
434 5. ვალერიან გავაშელი - 84 (36.52%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 2 (0.87%)
24. ზაზა ისაკაძე - 1 (0.43%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 143 (62.17%)
435 5. ვალერიან გავაშელი - 30 (26.09%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 7 (6.09%)
24. ზაზა ისაკაძე - 1 (0.87%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 77 (66.96%)
436 5. ვალერიან გავაშელი - 24 (36.36%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 1 (1.52%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 41 (62.12%)
437 5. ვალერიან გავაშელი - 17 (60.71%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 2 (7.14%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 9 (32.14%)
438 5. ვალერიან გავაშელი - 74 (53.24%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 4 (2.88%)
24. ზაზა ისაკაძე - 3 (2.16%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 2 (1.44%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 56 (40.29%)
439 5. ვალერიან გავაშელი - 69 (46%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 4 (2.67%)
24. ზაზა ისაკაძე - 3 (2%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 74 (49.33%)
4310 5. ვალერიან გავაშელი - 98 (64.47%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 0 (0%)
24. ზაზა ისაკაძე - 1 (0.66%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 1 (0.66%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 52 (34.21%)
4311 5. ვალერიან გავაშელი - 74 (30.33%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 2 (0.82%)
24. ზაზა ისაკაძე - 1 (0.41%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 2 (0.82%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 165 (67.62%)
4312 5. ვალერიან გავაშელი - 44 (56.41%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 1 (1.28%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 33 (42.31%)
4313 5. ვალერიან გავაშელი - 25 (37.31%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 4 (5.97%)
24. ზაზა ისაკაძე - 2 (2.99%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 36 (53.73%)
4314 5. ვალერიან გავაშელი - 26 (44.07%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 1 (1.69%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 32 (54.24%)
4315 5. ვალერიან გავაშელი - 75 (25.86%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 2 (0.69%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 1 (0.34%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 212 (73.1%)
4316 5. ვალერიან გავაშელი - 242 (69.94%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 0 (0%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 104 (30.06%)
4317 5. ვალერიან გავაშელი - 177 (57.28%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 2 (0.65%)
24. ზაზა ისაკაძე - 1 (0.32%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 1 (0.32%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 1 (0.32%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 127 (41.1%)
4318 5. ვალერიან გავაშელი - 20 (51.28%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 0 (0%)
24. ზაზა ისაკაძე - 1 (2.56%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 18 (46.15%)
4319 5. ვალერიან გავაშელი - 42 (70%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 0 (0%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 18 (30%)
4320 5. ვალერიან გავაშელი - 44 (57.14%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 0 (0%)
24. ზაზა ისაკაძე - 1 (1.3%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 1 (1.3%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 31 (40.26%)
4321 5. ვალერიან გავაშელი - 64 (65.98%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 4 (4.12%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 0 (0%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 29 (29.9%)
4322 5. ვალერიან გავაშელი - 30 (32.97%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 0 (0%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 3 (3.3%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 58 (63.74%)
4323 5. ვალერიან გავაშელი - 53 (55.79%) ოქმი
10. შოთა ჩიხრაძე - 0 (0%)
24. ზაზა ისაკაძე - 0 (0%)
38. ზაზა ნატბელაძე - 0 (0%)
40. ავთანდილ მაისურაძე - 1 (1.05%)
41. თამაზ ჯაფარიძე - 41 (43.16%)