#41 ნინოწმინდა - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
41 1. ედუარდ ქოჩარიან - 61 (0.46%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. ენზელ მკოიან - 10983 (83.57%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
24. მარტინ მღდესიან - 136 (1.03%)
"ახალი მემარჯვენეები"
41. ალბერტ ნურბეგიან - 1962 (14.93%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
411 1. ედუარდ ქოჩარიან - 4 (0.6%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 525 (78.13%)
24. მარტინ მღდესიან - 12 (1.79%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 131 (19.49%)
412 1. ედუარდ ქოჩარიან - 15 (2%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 549 (73.3%)
24. მარტინ მღდესიან - 15 (2%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 170 (22.7%)
413 1. ედუარდ ქოჩარიან - 3 (0.36%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 589 (70.12%)
24. მარტინ მღდესიან - 37 (4.4%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 211 (25.12%)
414 1. ედუარდ ქოჩარიან - 2 (0.23%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 711 (82.58%)
24. მარტინ მღდესიან - 8 (0.93%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 140 (16.26%)
415 1. ედუარდ ქოჩარიან - 5 (1.01%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 358 (72.62%)
24. მარტინ მღდესიან - 9 (1.83%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 121 (24.54%)
416 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 35 (68.63%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 16 (31.37%)
417 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 597 (91.85%)
24. მარტინ მღდესიან - 4 (0.62%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 49 (7.54%)
418 1. ედუარდ ქოჩარიან - 5 (1.39%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 349 (96.94%)
24. მარტინ მღდესიან - 2 (0.56%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 4 (1.11%)
419 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 612 (85.71%)
24. მარტინ მღდესიან - 2 (0.28%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 100 (14.01%)
4110 1. ედუარდ ქოჩარიან - 2 (0.72%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 221 (79.5%)
24. მარტინ მღდესიან - 5 (1.8%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 50 (17.99%)
4111 1. ედუარდ ქოჩარიან - 1 (0.29%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 289 (85%)
24. მარტინ მღდესიან - 10 (2.94%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 40 (11.76%)
4112 1. ედუარდ ქოჩარიან - 1 (0.26%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 326 (84.24%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 60 (15.5%)
4113 1. ედუარდ ქოჩარიან - 1 (1.2%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 70 (84.34%)
24. მარტინ მღდესიან - 1 (1.2%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 11 (13.25%)
4114 1. ედუარდ ქოჩარიან - 4 (1.83%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 205 (94.04%)
24. მარტინ მღდესიან - 1 (0.46%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 8 (3.67%)
4115 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 30 (96.77%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 1 (3.23%)
4116 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 121 (81.76%)
24. მარტინ მღდესიან - 1 (0.68%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 26 (17.57%)
4117 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 59 (74.68%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 20 (25.32%)
4118 1. ედუარდ ქოჩარიან - 3 (0.47%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 544 (84.34%)
24. მარტინ მღდესიან - 6 (0.93%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 92 (14.26%)
4119 1. ედუარდ ქოჩარიან - 2 (0.57%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 290 (82.39%)
24. მარტინ მღდესიან - 2 (0.57%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 58 (16.48%)
4120 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 130 (78.31%)
24. მარტინ მღდესიან - 1 (0.6%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 35 (21.08%)
4121 1. ედუარდ ქოჩარიან - 3 (0.69%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 343 (78.49%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 91 (20.82%)
4122 1. ედუარდ ქოჩარიან - 2 (0.6%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 295 (88.86%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 35 (10.54%)
4123 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 119 (75.32%)
24. მარტინ მღდესიან - 1 (0.63%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 38 (24.05%)
4124 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 136 (82.42%)
24. მარტინ მღდესიან - 6 (3.64%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 23 (13.94%)
4125 1. ედუარდ ქოჩარიან - 1 (0.11%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 876 (97.23%)
24. მარტინ მღდესიან - 1 (0.11%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 23 (2.55%)
4126 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 456 (95.8%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 20 (4.2%)
4127 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 365 (91.25%)
24. მარტინ მღდესიან - 2 (0.5%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 33 (8.25%)
4128 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 200 (82.99%)
24. მარტინ მღდესიან - 1 (0.41%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 40 (16.6%)
4129 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 57 (60%)
24. მარტინ მღდესიან - 3 (3.16%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 35 (36.84%)
4130 1. ედუარდ ქოჩარიან - 2 (1.25%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 131 (81.88%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 27 (16.88%)
4131 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 30 (78.95%)
24. მარტინ მღდესიან - 1 (2.63%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 7 (18.42%)
4132 1. ედუარდ ქოჩარიან - 3 (0.48%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 529 (84.64%)
24. მარტინ მღდესიან - 2 (0.32%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 91 (14.56%)
4133 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 54 (98.18%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 1 (1.82%)
4134 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 410 (87.42%)
24. მარტინ მღდესიან - 3 (0.64%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 56 (11.94%)
4135 1. ედუარდ ქოჩარიან - 2 (0.46%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 347 (79.22%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 89 (20.32%)
4136 1. ედუარდ ქოჩარიან - 0 (0%) ოქმი
5. ენზელ მკოიან - 25 (71.43%)
24. მარტინ მღდესიან - 0 (0%)
41. ალბერტ ნურბეგიან - 10 (28.57%)