#38 ადიგენი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
38 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 7733 (74.35%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 2668 (25.65%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
381 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 322 (61.8%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 199 (38.2%)
382 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 350 (55.47%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 281 (44.53%)
383 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 1058 (93.3%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 76 (6.7%)
384 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 447 (73.28%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 163 (26.72%)
385 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 441 (64.19%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 246 (35.81%)
386 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 430 (83.33%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 86 (16.67%)
387 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 496 (64.33%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 275 (35.67%)
388 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 380 (75.4%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 124 (24.6%)
389 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 354 (70.52%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 148 (29.48%)
3810 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 188 (46.08%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 220 (53.92%)
3811 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 182 (65.94%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 94 (34.06%)
3812 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 1009 (90.82%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 102 (9.18%)
3813 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 187 (68.75%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 85 (31.25%)
3814 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 310 (58.05%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 224 (41.95%)
3815 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 284 (68.27%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 132 (31.73%)
3816 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 965 (92.97%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 73 (7.03%)
3817 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 181 (84.58%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 33 (15.42%)
3818 5. ზურაბ ჩილინგარაშვილი - 149 (58.2%) ოქმი
41. ბიძინა გუჯაბიძე - 107 (41.8%)