#37 ახალციხე - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
37 1. რევაზ სამსონიძე - 151 (0.64%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 18826 (80.37%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
24. მალხაზ გოგოლაძე - 223 (0.95%)
"ახალი მემარჯვენეები"
41. გურამ კუტალაძე - 4223 (18.03%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
371 1. რევაზ სამსონიძე - 3 (0.41%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 518 (70.38%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 7 (0.95%)
41. გურამ კუტალაძე - 208 (28.26%)
372 1. რევაზ სამსონიძე - 3 (0.41%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 526 (71.37%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 5 (0.68%)
41. გურამ კუტალაძე - 203 (27.54%)
373 1. რევაზ სამსონიძე - 8 (1.05%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 502 (66.05%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 14 (1.84%)
41. გურამ კუტალაძე - 236 (31.05%)
374 1. რევაზ სამსონიძე - 11 (1.41%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 578 (74.2%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 6 (0.77%)
41. გურამ კუტალაძე - 184 (23.62%)
375 1. რევაზ სამსონიძე - 4 (0.56%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 543 (75.84%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 4 (0.56%)
41. გურამ კუტალაძე - 165 (23.04%)
376 1. რევაზ სამსონიძე - 17 (2.64%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 435 (67.55%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 19 (2.95%)
41. გურამ კუტალაძე - 173 (26.86%)
377 1. რევაზ სამსონიძე - 1 (0.25%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 297 (75%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 3 (0.76%)
41. გურამ კუტალაძე - 95 (23.99%)
378 1. რევაზ სამსონიძე - 11 (1.12%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 745 (75.94%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 8 (0.82%)
41. გურამ კუტალაძე - 217 (22.12%)
379 1. რევაზ სამსონიძე - 1 (0.1%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 948 (98.04%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 2 (0.21%)
41. გურამ კუტალაძე - 16 (1.65%)
3710 1. რევაზ სამსონიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 748 (92.92%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 0 (0%)
41. გურამ კუტალაძე - 57 (7.08%)
3711 1. რევაზ სამსონიძე - 2 (0.72%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 268 (96.75%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 2 (0.72%)
41. გურამ კუტალაძე - 5 (1.81%)
3712 1. რევაზ სამსონიძე - 8 (0.87%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 578 (62.76%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 16 (1.74%)
41. გურამ კუტალაძე - 319 (34.64%)
3713 1. რევაზ სამსონიძე - 1 (0.31%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 251 (77.23%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 7 (2.15%)
41. გურამ კუტალაძე - 66 (20.31%)
3714 1. რევაზ სამსონიძე - 9 (1.12%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 498 (62.09%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 7 (0.87%)
41. გურამ კუტალაძე - 288 (35.91%)
3715 1. რევაზ სამსონიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 545 (96.63%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 3 (0.53%)
41. გურამ კუტალაძე - 16 (2.84%)
3716 1. რევაზ სამსონიძე - 4 (400%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 848 (84800%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 6 (600%)
41. გურამ კუტალაძე - 140 (14000%)
3717 1. რევაზ სამსონიძე - 5 (0.69%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 539 (74.34%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 14 (1.93%)
41. გურამ კუტალაძე - 167 (23.03%)
3718 1. რევაზ სამსონიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 789 (94.83%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 2 (0.24%)
41. გურამ კუტალაძე - 41 (4.93%)
3719 1. რევაზ სამსონიძე - 2 (0.5%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 379 (95.47%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 1 (0.25%)
41. გურამ კუტალაძე - 15 (3.78%)
3720 1. რევაზ სამსონიძე - 12 (2.74%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 385 (87.9%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 12 (2.74%)
41. გურამ კუტალაძე - 29 (6.62%)
3721 1. რევაზ სამსონიძე - 3 (0.38%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 653 (82.66%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 1 (0.13%)
41. გურამ კუტალაძე - 133 (16.84%)
3722 1. რევაზ სამსონიძე - 6 (0.62%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 778 (80.21%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 11 (1.13%)
41. გურამ კუტალაძე - 175 (18.04%)
3723 1. რევაზ სამსონიძე - 2 (0.35%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 434 (76.27%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 7 (1.23%)
41. გურამ კუტალაძე - 126 (22.14%)
3724 1. რევაზ სამსონიძე - 2 (0.25%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 779 (98.11%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 5 (0.63%)
41. გურამ კუტალაძე - 8 (1.01%)
3725 1. რევაზ სამსონიძე - 1 (0.24%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 382 (90.74%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 10 (2.38%)
41. გურამ კუტალაძე - 28 (6.65%)
3726 1. რევაზ სამსონიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 428 (95.75%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 0 (0%)
41. გურამ კუტალაძე - 19 (4.25%)
3727 1. რევაზ სამსონიძე - 2 (0.25%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 625 (79.11%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 6 (0.76%)
41. გურამ კუტალაძე - 157 (19.87%)
3728 1. რევაზ სამსონიძე - 6 (0.66%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 697 (76.26%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 5 (0.55%)
41. გურამ კუტალაძე - 206 (22.54%)
3729 1. რევაზ სამსონიძე - 4 (0.69%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 452 (77.93%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 1 (0.17%)
41. გურამ კუტალაძე - 123 (21.21%)
3730 1. რევაზ სამსონიძე - 6 (0.82%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 551 (75.07%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 10 (1.36%)
41. გურამ კუტალაძე - 167 (22.75%)
3731 1. რევაზ სამსონიძე - 4 (0.73%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 414 (75.96%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 11 (2.02%)
41. გურამ კუტალაძე - 116 (21.28%)
3732 1. რევაზ სამსონიძე - 6 (1.49%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 294 (72.77%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 7 (1.73%)
41. გურამ კუტალაძე - 97 (24.01%)
3733 1. რევაზ სამსონიძე - 1 (0.14%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 695 (94.05%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 1 (0.14%)
41. გურამ კუტალაძე - 42 (5.68%)
3734 1. რევაზ სამსონიძე - 2 (0.54%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 315 (85.6%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 4 (1.09%)
41. გურამ კუტალაძე - 47 (12.77%)
3735 1. რევაზ სამსონიძე - 4 (0.72%) ოქმი
5. ვაჟა ჩიტაშვილი - 409 (73.3%)
24. მალხაზ გოგოლაძე - 6 (1.08%)
41. გურამ კუტალაძე - 139 (24.91%)