#35 ხაშური - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
35 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 1142 (4.15%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. სერგო ქიტიაშვილი - 9256 (33.61%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. რამაზ ახალკაცი - 178 (0.65%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 707 (2.57%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. მაია ახალკაცი - 352 (1.28%)
"ახალი მემარჯვენეები"
41. ვალერი გელაშვილი - 15902 (57.75%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
351 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 2 (0.64%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 9 (2.89%)
9. რამაზ ახალკაცი - 1 (0.32%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 1 (0.32%)
24. მაია ახალკაცი - 1 (0.32%)
41. ვალერი გელაშვილი - 297 (95.5%)
352 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 8 (2.38%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 10 (2.98%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 1 (0.3%)
24. მაია ახალკაცი - 5 (1.49%)
41. ვალერი გელაშვილი - 312 (92.86%)
353 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 3 (0.65%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 18 (3.91%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 4 (0.87%)
24. მაია ახალკაცი - 1 (0.22%)
41. ვალერი გელაშვილი - 434 (94.35%)
354 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 68 (5.79%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 732 (62.35%)
9. რამაზ ახალკაცი - 9 (0.77%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 19 (1.62%)
24. მაია ახალკაცი - 15 (1.28%)
41. ვალერი გელაშვილი - 331 (28.19%)
355 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 46 (7.34%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 130 (20.73%)
9. რამაზ ახალკაცი - 4 (0.64%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 22 (3.51%)
24. მაია ახალკაცი - 10 (1.59%)
41. ვალერი გელაშვილი - 415 (66.19%)
356 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 43 (5.02%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 215 (25.09%)
9. რამაზ ახალკაცი - 2 (0.23%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 16 (1.87%)
24. მაია ახალკაცი - 10 (1.17%)
41. ვალერი გელაშვილი - 571 (66.63%)
357 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 52 (7.4%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 177 (25.18%)
9. რამაზ ახალკაცი - 2 (0.28%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 17 (2.42%)
24. მაია ახალკაცი - 40 (5.69%)
41. ვალერი გელაშვილი - 415 (59.03%)
358 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 3 (1.33%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 12 (5.31%)
9. რამაზ ახალკაცი - 2 (0.88%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 3 (1.33%)
24. მაია ახალკაცი - 4 (1.77%)
41. ვალერი გელაშვილი - 202 (89.38%)
359 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 5 (1.5%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 12 (3.59%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 0 (0%)
24. მაია ახალკაცი - 3 (0.9%)
41. ვალერი გელაშვილი - 314 (94.01%)
3510 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 2 (0.71%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 6 (2.13%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 0 (0%)
24. მაია ახალკაცი - 1 (0.35%)
41. ვალერი გელაშვილი - 273 (96.81%)
3511 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 38 (4.85%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 167 (21.33%)
9. რამაზ ახალკაცი - 6 (0.77%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 21 (2.68%)
24. მაია ახალკაცი - 4 (0.51%)
41. ვალერი გელაშვილი - 547 (69.86%)
3512 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 11 (1.65%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 465 (69.92%)
9. რამაზ ახალკაცი - 2 (0.3%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 47 (7.07%)
24. მაია ახალკაცი - 9 (1.35%)
41. ვალერი გელაშვილი - 131 (19.7%)
3513 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 2 (0.67%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 11 (3.68%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 2 (0.67%)
24. მაია ახალკაცი - 1 (0.33%)
41. ვალერი გელაშვილი - 283 (94.65%)
3514 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 20 (4.16%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 96 (19.96%)
9. რამაზ ახალკაცი - 3 (0.62%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 18 (3.74%)
24. მაია ახალკაცი - 10 (2.08%)
41. ვალერი გელაშვილი - 334 (69.44%)
3515 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 44 (10.3%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 181 (42.39%)
9. რამაზ ახალკაცი - 2 (0.47%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 13 (3.04%)
24. მაია ახალკაცი - 2 (0.47%)
41. ვალერი გელაშვილი - 185 (43.33%)
3516 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 20 (2.97%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 410 (60.92%)
9. რამაზ ახალკაცი - 1 (0.15%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 20 (2.97%)
24. მაია ახალკაცი - 4 (0.59%)
41. ვალერი გელაშვილი - 218 (32.39%)
3517 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 6 (0.88%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 186 (27.27%)
9. რამაზ ახალკაცი - 4 (0.59%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 18 (2.64%)
24. მაია ახალკაცი - 3 (0.44%)
41. ვალერი გელაშვილი - 465 (68.18%)
3518 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 28 (3.39%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 183 (22.13%)
9. რამაზ ახალკაცი - 7 (0.85%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 15 (1.81%)
24. მაია ახალკაცი - 13 (1.57%)
41. ვალერი გელაშვილი - 581 (70.25%)
3519 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 9 (1.44%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 160 (25.56%)
9. რამაზ ახალკაცი - 4 (0.64%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 15 (2.4%)
24. მაია ახალკაცი - 11 (1.76%)
41. ვალერი გელაშვილი - 427 (68.21%)
3520 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 24 (3.34%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 182 (25.35%)
9. რამაზ ახალკაცი - 1 (0.14%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 22 (3.06%)
24. მაია ახალკაცი - 11 (1.53%)
41. ვალერი გელაშვილი - 478 (66.57%)
3521 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 11 (1.78%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 180 (29.08%)
9. რამაზ ახალკაცი - 3 (0.48%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 14 (2.26%)
24. მაია ახალკაცი - 10 (1.62%)
41. ვალერი გელაშვილი - 401 (64.78%)
3522 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 12 (3.38%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 81 (22.82%)
9. რამაზ ახალკაცი - 1 (0.28%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 10 (2.82%)
24. მაია ახალკაცი - 2 (0.56%)
41. ვალერი გელაშვილი - 249 (70.14%)
3523 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 12 (1.8%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 320 (47.9%)
9. რამაზ ახალკაცი - 4 (0.6%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 5 (0.75%)
24. მაია ახალკაცი - 26 (3.89%)
41. ვალერი გელაშვილი - 301 (45.06%)
3524 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 36 (18.65%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 108 (55.96%)
9. რამაზ ახალკაცი - 1 (0.52%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 0 (0%)
24. მაია ახალკაცი - 5 (2.59%)
41. ვალერი გელაშვილი - 43 (22.28%)
3525 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 24 (5.27%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 138 (30.33%)
9. რამაზ ახალკაცი - 2 (0.44%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 12 (2.64%)
24. მაია ახალკაცი - 14 (3.08%)
41. ვალერი გელაშვილი - 265 (58.24%)
3526 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 64 (8.7%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 330 (44.84%)
9. რამაზ ახალკაცი - 3 (0.41%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 9 (1.22%)
24. მაია ახალკაცი - 1 (0.14%)
41. ვალერი გელაშვილი - 329 (44.7%)
3527 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 10 (3.17%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 119 (37.78%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 17 (5.4%)
24. მაია ახალკაცი - 4 (1.27%)
41. ვალერი გელაშვილი - 165 (52.38%)
3528 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 77 (10.85%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 273 (38.45%)
9. რამაზ ახალკაცი - 1 (0.14%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 24 (3.38%)
24. მაია ახალკაცი - 5 (0.7%)
41. ვალერი გელაშვილი - 330 (46.48%)
3529 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 3 (0.33%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 762 (84.01%)
9. რამაზ ახალკაცი - 6 (0.66%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 1 (0.11%)
24. მაია ახალკაცი - 3 (0.33%)
41. ვალერი გელაშვილი - 132 (14.55%)
3530 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 14 (3.32%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 160 (37.91%)
9. რამაზ ახალკაცი - 1 (0.24%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 14 (3.32%)
24. მაია ახალკაცი - 3 (0.71%)
41. ვალერი გელაშვილი - 230 (54.5%)
3531 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 15 (5.62%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 117 (43.82%)
9. რამაზ ახალკაცი - 1 (0.37%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 7 (2.62%)
24. მაია ახალკაცი - 6 (2.25%)
41. ვალერი გელაშვილი - 121 (45.32%)
3532 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 16 (1.9%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 317 (37.56%)
9. რამაზ ახალკაცი - 2 (0.24%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 29 (3.44%)
24. მაია ახალკაცი - 8 (0.95%)
41. ვალერი გელაშვილი - 472 (55.92%)
3533 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 17 (2.2%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 183 (23.7%)
9. რამაზ ახალკაცი - 6 (0.78%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 40 (5.18%)
24. მაია ახალკაცი - 1 (0.13%)
41. ვალერი გელაშვილი - 525 (68.01%)
3534 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 31 (5.21%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 209 (35.13%)
9. რამაზ ახალკაცი - 3 (0.5%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 5 (0.84%)
24. მაია ახალკაცი - 8 (1.34%)
41. ვალერი გელაშვილი - 339 (56.97%)
3535 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 9 (1.86%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 220 (45.45%)
9. რამაზ ახალკაცი - 4 (0.83%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 23 (4.75%)
24. მაია ახალკაცი - 7 (1.45%)
41. ვალერი გელაშვილი - 221 (45.66%)
3536 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 52 (5.45%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 282 (29.56%)
9. რამაზ ახალკაცი - 9 (0.94%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 31 (3.25%)
24. მაია ახალკაცი - 8 (0.84%)
41. ვალერი გელაშვილი - 572 (59.96%)
3537 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 188 (53.56%)
9. რამაზ ახალკაცი - 6 (1.71%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 3 (0.85%)
24. მაია ახალკაცი - 2 (0.57%)
41. ვალერი გელაშვილი - 152 (43.3%)
3538 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 8 (3.48%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 144 (62.61%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 3 (1.3%)
24. მაია ახალკაცი - 3 (1.3%)
41. ვალერი გელაშვილი - 72 (31.3%)
3539 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 26 (8.39%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 156 (50.32%)
9. რამაზ ახალკაცი - 2 (0.65%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 8 (2.58%)
24. მაია ახალკაცი - 3 (0.97%)
41. ვალერი გელაშვილი - 115 (37.1%)
3540 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 0 (0%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 19 (61.29%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 5 (16.13%)
24. მაია ახალკაცი - 0 (0%)
41. ვალერი გელაშვილი - 7 (22.58%)
3541 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 1 (2.08%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 31 (64.58%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 3 (6.25%)
24. მაია ახალკაცი - 0 (0%)
41. ვალერი გელაშვილი - 13 (27.08%)
3542 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 80 (10.48%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 151 (19.79%)
9. რამაზ ახალკაცი - 5 (0.66%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 15 (1.97%)
24. მაია ახალკაცი - 3 (0.39%)
41. ვალერი გელაშვილი - 509 (66.71%)
3543 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 49 (5.81%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 189 (22.39%)
9. რამაზ ახალკაცი - 9 (1.07%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 38 (4.5%)
24. მაია ახალკაცი - 7 (0.83%)
41. ვალერი გელაშვილი - 552 (65.4%)
3544 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 34 (6.95%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 95 (19.43%)
9. რამაზ ახალკაცი - 5 (1.02%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 10 (2.04%)
24. მაია ახალკაცი - 20 (4.09%)
41. ვალერი გელაშვილი - 325 (66.46%)
3545 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 6 (1.99%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 14 (4.64%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 3 (0.99%)
24. მაია ახალკაცი - 0 (0%)
41. ვალერი გელაშვილი - 279 (92.38%)
3546 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 2 (0.62%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 20 (6.17%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 6 (1.85%)
24. მაია ახალკაცი - 1 (0.31%)
41. ვალერი გელაშვილი - 295 (91.05%)
3547 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 25 (3.79%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 183 (27.73%)
9. რამაზ ახალკაცი - 5 (0.76%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 25 (3.79%)
24. მაია ახალკაცი - 1 (0.15%)
41. ვალერი გელაშვილი - 421 (63.79%)
3548 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 12 (1.55%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 427 (55.03%)
9. რამაზ ახალკაცი - 38 (4.9%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 21 (2.71%)
24. მაია ახალკაცი - 22 (2.84%)
41. ვალერი გელაშვილი - 256 (32.99%)
3549 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 31 (5.65%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 157 (28.6%)
9. რამაზ ახალკაცი - 5 (0.91%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 25 (4.55%)
24. მაია ახალკაცი - 9 (1.64%)
41. ვალერი გელაშვილი - 322 (58.65%)
3550 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 19 (2.94%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 228 (35.24%)
9. რამაზ ახალკაცი - 2 (0.31%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 17 (2.63%)
24. მაია ახალკაცი - 7 (1.08%)
41. ვალერი გელაშვილი - 374 (57.81%)
3551 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 6 (1.9%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 73 (23.17%)
9. რამაზ ახალკაცი - 4 (1.27%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 8 (2.54%)
24. მაია ახალკაცი - 3 (0.95%)
41. ვალერი გელაშვილი - 221 (70.16%)
3552 1. რუსუდან მუმლაძე-ავალიანი - 6 (5.41%) ოქმი
5. სერგო ქიტიაშვილი - 20 (18.02%)
9. რამაზ ახალკაცი - 0 (0%)
10. ეკატერინე მჭედლიშვილი - 2 (1.8%)
24. მაია ახალკაცი - 2 (1.8%)
41. ვალერი გელაშვილი - 81 (72.97%)