#30 კასპი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
30 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 52 (0.22%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 9607 (40.39%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 120 (0.5%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. ივანე ივანიშვილი - 486 (2.04%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. დავით ციხისთავი - 145 (0.61%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. მამუკა სალამაშვილი - 255 (1.07%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. დავით ონოფრიშვილი - 13122 (55.16%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
301 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 3 (0.34%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 316 (35.31%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 31 (3.46%)
24. დავით ციხისთავი - 14 (1.56%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 7 (0.78%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 524 (58.55%)
302 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 2 (0.27%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 260 (34.67%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 4 (0.53%)
10. ივანე ივანიშვილი - 12 (1.6%)
24. დავით ციხისთავი - 7 (0.93%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 5 (0.67%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 460 (61.33%)
303 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 0 (0%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 0 (0%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 0 (0%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 0 (0%)
304 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 309 (37.01%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 2 (0.24%)
10. ივანე ივანიშვილი - 20 (2.4%)
24. დავით ციხისთავი - 9 (1.08%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 2 (0.24%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 493 (59.04%)
305 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 315 (37.37%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 12 (1.42%)
10. ივანე ივანიშვილი - 13 (1.54%)
24. დავით ციხისთავი - 2 (0.24%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 3 (0.36%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 498 (59.07%)
306 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 268 (65.21%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 1 (0.24%)
10. ივანე ივანიშვილი - 2 (0.49%)
24. დავით ციხისთავი - 3 (0.73%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 2 (0.49%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 135 (32.85%)
307 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 1 (0.14%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 303 (40.95%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 8 (1.08%)
10. ივანე ივანიშვილი - 20 (2.7%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 11 (1.49%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 397 (53.65%)
308 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 1 (0.14%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 268 (36.56%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 2 (0.27%)
10. ივანე ივანიშვილი - 10 (1.36%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 6 (0.82%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 446 (60.85%)
309 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 1 (0.12%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 262 (30.72%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 17 (1.99%)
24. დავით ციხისთავი - 1 (0.12%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 8 (0.94%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 564 (66.12%)
3010 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 129 (31.77%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 2 (0.49%)
10. ივანე ივანიშვილი - 9 (2.22%)
24. დავით ციხისთავი - 4 (0.99%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 5 (1.23%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 257 (63.3%)
3011 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 1 (0.2%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 356 (70.36%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 4 (0.79%)
10. ივანე ივანიშვილი - 6 (1.19%)
24. დავით ციხისთავი - 1 (0.2%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 10 (1.98%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 128 (25.3%)
3012 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 2 (0.28%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 310 (43.91%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 3 (0.42%)
10. ივანე ივანიშვილი - 15 (2.12%)
24. დავით ციხისთავი - 4 (0.57%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 9 (1.27%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 363 (51.42%)
3013 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 8 (0.89%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 415 (45.96%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 4 (0.44%)
10. ივანე ივანიშვილი - 36 (3.99%)
24. დავით ციხისთავი - 6 (0.66%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 10 (1.11%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 424 (46.95%)
3014 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 66 (57.89%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 7 (6.14%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 1 (0.88%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 40 (35.09%)
3015 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 3 (0.29%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 483 (47.21%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 2 (0.2%)
10. ივანე ივანიშვილი - 20 (1.96%)
24. დავით ციხისთავი - 25 (2.44%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 10 (0.98%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 480 (46.92%)
3016 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 401 (48.14%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 3 (0.36%)
10. ივანე ივანიშვილი - 46 (5.52%)
24. დავით ციხისთავი - 5 (0.6%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 8 (0.96%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 370 (44.42%)
3017 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 1 (0.11%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 276 (31.4%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 24 (2.73%)
24. დავით ციხისთავი - 1 (0.11%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 7 (0.8%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 570 (64.85%)
3018 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 2 (0.42%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 181 (38.43%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 1 (0.21%)
10. ივანე ივანიშვილი - 9 (1.91%)
24. დავით ციხისთავი - 5 (1.06%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 5 (1.06%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 268 (56.9%)
3019 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 127 (52.05%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 21 (8.61%)
10. ივანე ივანიშვილი - 6 (2.46%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 8 (3.28%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 82 (33.61%)
3020 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 369 (68.84%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 0 (0%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 0 (0%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 167 (31.16%)
3021 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 221 (32.31%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 2 (0.29%)
10. ივანე ივანიშვილი - 9 (1.32%)
24. დავით ციხისთავი - 4 (0.58%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 7 (1.02%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 440 (64.33%)
3022 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 3 (0.31%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 274 (27.99%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 6 (0.61%)
10. ივანე ივანიშვილი - 15 (1.53%)
24. დავით ციხისთავი - 2 (0.2%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 7 (0.72%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 672 (68.64%)
3023 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 53 (33.54%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 1 (0.63%)
10. ივანე ივანიშვილი - 6 (3.8%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 2 (1.27%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 96 (60.76%)
3024 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 4 (0.52%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 272 (35.37%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 7 (0.91%)
10. ივანე ივანიშვილი - 8 (1.04%)
24. დავით ციხისთავი - 2 (0.26%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 12 (1.56%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 464 (60.34%)
3025 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 142 (34.98%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 10 (2.46%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 8 (1.97%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 246 (60.59%)
3026 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 345 (59.69%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 0 (0%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 0 (0%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 233 (40.31%)
3027 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 1 (0.26%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 112 (29.55%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 1 (0.26%)
10. ივანე ივანიშვილი - 1 (0.26%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 1 (0.26%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 263 (69.39%)
3028 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 2 (0.4%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 193 (38.91%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 8 (1.61%)
24. დავით ციხისთავი - 1 (0.2%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 6 (1.21%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 286 (57.66%)
3029 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 1 (0.23%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 148 (33.87%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 5 (1.14%)
10. ივანე ივანიშვილი - 13 (2.97%)
24. დავით ციხისთავი - 3 (0.69%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 16 (3.66%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 251 (57.44%)
3030 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 155 (43.42%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 5 (1.4%)
10. ივანე ივანიშვილი - 8 (2.24%)
24. დავით ციხისთავი - 1 (0.28%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 5 (1.4%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 183 (51.26%)
3031 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 2 (0.22%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 451 (49.34%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 3 (0.33%)
10. ივანე ივანიშვილი - 17 (1.86%)
24. დავით ციხისთავი - 4 (0.44%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 7 (0.77%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 430 (47.05%)
3032 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 311 (34.36%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 3 (0.33%)
10. ივანე ივანიშვილი - 6 (0.66%)
24. დავით ციხისთავი - 17 (1.88%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 8 (0.88%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 560 (61.88%)
3033 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 495 (52.49%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 9 (0.95%)
10. ივანე ივანიშვილი - 19 (2.01%)
24. დავით ციხისთავი - 5 (0.53%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 10 (1.06%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 405 (42.95%)
3034 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 4 (0.45%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 308 (34.65%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 18 (2.02%)
24. დავით ციხისთავი - 3 (0.34%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 19 (2.14%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 537 (60.4%)
3035 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 2 (0.37%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 183 (33.95%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 1 (0.19%)
10. ივანე ივანიშვილი - 5 (0.93%)
24. დავით ციხისთავი - 12 (2.23%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 5 (0.93%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 331 (61.41%)
3036 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 4 (0.92%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 170 (38.9%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 3 (0.69%)
10. ივანე ივანიშვილი - 16 (3.66%)
24. დავით ციხისთავი - 2 (0.46%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 9 (2.06%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 233 (53.32%)
3037 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 172 (25.71%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 5 (0.75%)
10. ივანე ივანიშვილი - 20 (2.99%)
24. დავით ციხისთავი - 0 (0%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 3 (0.45%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 468 (69.96%)
3038 1. ლაშა ფავლენიშვილი - 2 (0.35%) ოქმი
5. კახაბერ ხაჩირაშვილი - 188 (33.16%)
9. ნოდარ ბულბულაშვილი - 0 (0%)
10. ივანე ივანიშვილი - 4 (0.71%)
24. დავით ციხისთავი - 2 (0.35%)
38. მამუკა სალამაშვილი - 13 (2.29%)
41. დავით ონოფრიშვილი - 358 (63.14%)