#28 დუშეთი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
28 1. ალექსი კობაიძე - 25 (0.15%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. ნინო ხუციშვილი - 5063 (31.31%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. თამაზ ბედუკაძე - 61 (0.38%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
24. ვეფხვია ბოდაველი - 94 (0.58%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. შალვა ნათელაშვილი - 921 (5.7%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 10005 (61.88%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
281 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 287 (35.09%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 7 (0.86%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 5 (0.61%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 42 (5.13%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 477 (58.31%)
282 1. ალექსი კობაიძე - 1 (0.12%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 273 (33.41%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 2 (0.24%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 13 (1.59%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 37 (4.53%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 491 (60.1%)
283 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 306 (38.78%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 8 (1.01%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 8 (1.01%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 37 (4.69%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 430 (54.5%)
284 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 122 (21.63%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 5 (0.89%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 5 (0.89%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 32 (5.67%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 400 (70.92%)
285 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 33 (31.13%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 1 (0.94%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 2 (1.89%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 70 (66.04%)
286 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 21 (35.59%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 5 (8.47%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 33 (55.93%)
287 1. ალექსი კობაიძე - 2 (0.3%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 139 (21.19%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 11 (1.68%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 504 (76.83%)
288 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 49 (18.63%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 7 (2.66%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 207 (78.71%)
289 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 50 (14.84%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 2 (0.59%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 1 (0.3%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 26 (7.72%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 258 (76.56%)
2810 1. ალექსი კობაიძე - 3 (0.75%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 63 (15.79%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 1 (0.25%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 24 (6.02%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 308 (77.19%)
2811 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 15 (36.59%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 1 (2.44%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 5 (12.2%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 20 (48.78%)
2812 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 164 (37.61%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 110 (25.23%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 162 (37.16%)
2813 1. ალექსი კობაიძე - 1 (0.33%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 74 (24.75%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 3 (1%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 7 (2.34%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 42 (14.05%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 172 (57.53%)
2814 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 85 (27.16%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 2 (0.64%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 9 (2.88%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 26 (8.31%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 191 (61.02%)
2815 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 82 (32.67%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 1 (0.4%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 1 (0.4%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 18 (7.17%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 149 (59.36%)
2816 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 75 (52.45%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 1 (0.7%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 6 (4.2%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 61 (42.66%)
2817 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 43 (31.16%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 5 (3.62%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 90 (65.22%)
2818 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 129 (42.43%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 8 (2.63%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 167 (54.93%)
2819 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 47 (21.86%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 11 (5.12%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 157 (73.02%)
2820 1. ალექსი კობაიძე - 2 (2.27%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 18 (20.45%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 2 (2.27%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 66 (75%)
2821 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 256 (44.91%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 3 (0.53%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 1 (0.18%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 39 (6.84%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 271 (47.54%)
2822 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 65 (41.94%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 5 (3.23%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 85 (54.84%)
2823 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 30 (25%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 9 (7.5%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 81 (67.5%)
2824 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 57 (39.86%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 8 (5.59%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 8 (5.59%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 70 (48.95%)
2825 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 136 (33.83%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 13 (3.23%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 253 (62.94%)
2826 1. ალექსი კობაიძე - 1 (0.62%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 93 (57.41%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 2 (1.23%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 5 (3.09%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 61 (37.65%)
2827 1. ალექსი კობაიძე - 2 (2.99%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 35 (52.24%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 2 (2.99%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 2 (2.99%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 26 (38.81%)
2828 1. ალექსი კობაიძე - 1 (0.5%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 70 (34.65%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 2 (0.99%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 3 (1.49%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 13 (6.44%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 113 (55.94%)
2829 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 52 (23.53%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 2 (0.9%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 7 (3.17%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 160 (72.4%)
2830 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 39 (25.32%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 2 (1.3%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 6 (3.9%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 107 (69.48%)
2831 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 50 (22.42%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 2 (0.9%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 171 (76.68%)
2832 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 46 (40.71%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 3 (2.65%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 64 (56.64%)
2833 1. ალექსი კობაიძე - 2 (3.39%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 24 (40.68%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 1 (1.69%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 2 (3.39%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 30 (50.85%)
2834 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 21 (22.34%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 5 (5.32%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 68 (72.34%)
2835 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 78 (21.85%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 4 (1.12%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 2 (0.56%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 40 (11.2%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 233 (65.27%)
2836 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 113 (47.68%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 1 (0.42%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 12 (5.06%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 111 (46.84%)
2837 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 166 (25.9%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 3 (0.47%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 6 (0.94%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 34 (5.3%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 432 (67.39%)
2838 1. ალექსი კობაიძე - 1 (0.4%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 98 (39.68%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 2 (0.81%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 17 (6.88%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 129 (52.23%)
2839 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 149 (28.71%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 1 (0.19%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 11 (2.12%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 358 (68.98%)
2840 1. ალექსი კობაიძე - 1 (0.23%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 147 (34.03%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 1 (0.23%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 27 (6.25%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 256 (59.26%)
2841 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 68 (38.64%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 3 (1.7%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 105 (59.66%)
2842 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 32 (24.81%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 1 (0.78%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 3 (2.33%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 93 (72.09%)
2843 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 68 (58.62%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 5 (4.31%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 43 (37.07%)
2844 1. ალექსი კობაიძე - 1 (0.23%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 159 (35.81%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 1 (0.23%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 26 (5.86%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 257 (57.88%)
2845 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 50 (23.58%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 1 (0.47%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 1 (0.47%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 9 (4.25%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 151 (71.23%)
2846 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 20 (25.32%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 1 (1.27%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 8 (10.13%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 50 (63.29%)
2847 1. ალექსი კობაიძე - 5 (1.07%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 104 (22.22%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 3 (0.64%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 20 (4.27%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 336 (71.79%)
2848 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 80 (32.13%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 1 (0.4%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 9 (3.61%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 159 (63.86%)
2849 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 334 (37.53%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 3 (0.34%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 3 (0.34%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 50 (5.62%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 500 (56.18%)
2850 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 57 (53.27%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 10 (9.35%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 40 (37.38%)
2851 1. ალექსი კობაიძე - 1 (1.79%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 17 (30.36%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 0 (0%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 0 (0%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 1 (1.79%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 37 (66.07%)
2852 1. ალექსი კობაიძე - 1 (0.2%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 128 (25.6%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 4 (0.8%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 5 (1%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 21 (4.2%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 341 (68.2%)
2853 1. ალექსი კობაიძე - 0 (0%) ოქმი
5. ნინო ხუციშვილი - 146 (24.79%)
9. თამაზ ბედუკაძე - 1 (0.17%)
24. ვეფხვია ბოდაველი - 1 (0.17%)
38. შალვა ნათელაშვილი - 40 (6.79%)
41. ერეკლე ტრიპოლსკი - 401 (68.08%)