#27 მცხეთა - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
27 5. ანდრო კალანდაძე - 10103 (34.82%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. ვასილ ოდიშვილი - 164 (0.57%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. გალინა ახსაბაძე - 640 (2.21%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. მურად ჩხაიძე - 122 (0.42%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 405 (1.4%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 17581 (60.59%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
271 5. ანდრო კალანდაძე - 291 (27.4%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.09%)
10. გალინა ახსაბაძე - 7 (0.66%)
24. მურად ჩხაიძე - 4 (0.38%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 5 (0.47%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 754 (71%)
272 5. ანდრო კალანდაძე - 122 (21.14%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.17%)
10. გალინა ახსაბაძე - 16 (2.77%)
24. მურად ჩხაიძე - 12 (2.08%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 5 (0.87%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 421 (72.96%)
273 5. ანდრო კალანდაძე - 168 (22.67%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 3 (0.4%)
10. გალინა ახსაბაძე - 9 (1.21%)
24. მურად ჩხაიძე - 9 (1.21%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 13 (1.75%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 539 (72.74%)
274 5. ანდრო კალანდაძე - 589 (64.02%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 3 (0.33%)
10. გალინა ახსაბაძე - 11 (1.2%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.22%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 7 (0.76%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 308 (33.48%)
275 5. ანდრო კალანდაძე - 106 (11.78%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 0 (0%)
10. გალინა ახსაბაძე - 11 (1.22%)
24. მურად ჩხაიძე - 6 (0.67%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 1 (0.11%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 776 (86.22%)
276 5. ანდრო კალანდაძე - 187 (20.55%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.11%)
10. გალინა ახსაბაძე - 7 (0.77%)
24. მურად ჩხაიძე - 3 (0.33%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 6 (0.66%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 706 (77.58%)
277 5. ანდრო კალანდაძე - 162 (18.43%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 4 (0.46%)
10. გალინა ახსაბაძე - 20 (2.28%)
24. მურად ჩხაიძე - 0 (0%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 14 (1.59%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 679 (77.25%)
278 5. ანდრო კალანდაძე - 108 (18.31%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 0 (0%)
10. გალინა ახსაბაძე - 10 (1.69%)
24. მურად ჩხაიძე - 1 (0.17%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 10 (1.69%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 461 (78.14%)
279 5. ანდრო კალანდაძე - 309 (33.73%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 5 (0.55%)
10. გალინა ახსაბაძე - 5 (0.55%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.22%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 3 (0.33%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 592 (64.63%)
2710 5. ანდრო კალანდაძე - 369 (39.38%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 2 (0.21%)
10. გალინა ახსაბაძე - 20 (2.13%)
24. მურად ჩხაიძე - 7 (0.75%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 9 (0.96%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 530 (56.56%)
2711 5. ანდრო კალანდაძე - 194 (31.24%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 0 (0%)
10. გალინა ახსაბაძე - 13 (2.09%)
24. მურად ჩხაიძე - 5 (0.81%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 14 (2.25%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 395 (63.61%)
2712 5. ანდრო კალანდაძე - 604 (58.47%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 2 (0.19%)
10. გალინა ახსაბაძე - 9 (0.87%)
24. მურად ჩხაიძე - 0 (0%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 6 (0.58%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 412 (39.88%)
2713 5. ანდრო კალანდაძე - 340 (51.91%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 7 (1.07%)
10. გალინა ახსაბაძე - 5 (0.76%)
24. მურად ჩხაიძე - 5 (0.76%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 10 (1.53%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 288 (43.97%)
2714 5. ანდრო კალანდაძე - 266 (50.57%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 2 (0.38%)
10. გალინა ახსაბაძე - 6 (1.14%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.38%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 6 (1.14%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 244 (46.39%)
2715 5. ანდრო კალანდაძე - 223 (29.38%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.13%)
10. გალინა ახსაბაძე - 6 (0.79%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.26%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 17 (2.24%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 510 (67.19%)
2716 5. ანდრო კალანდაძე - 240 (36.04%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 7 (1.05%)
10. გალინა ახსაბაძე - 15 (2.25%)
24. მურად ჩხაიძე - 7 (1.05%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 26 (3.9%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 371 (55.71%)
2717 5. ანდრო კალანდაძე - 258 (30.79%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 21 (2.51%)
10. გალინა ახსაბაძე - 26 (3.1%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.24%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 13 (1.55%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 518 (61.81%)
2718 5. ანდრო კალანდაძე - 249 (30%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 7 (0.84%)
10. გალინა ახსაბაძე - 10 (1.2%)
24. მურად ჩხაიძე - 3 (0.36%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 17 (2.05%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 544 (65.54%)
2719 5. ანდრო კალანდაძე - 419 (48.83%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 33 (3.85%)
10. გალინა ახსაბაძე - 17 (1.98%)
24. მურად ჩხაიძე - 1 (0.12%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 16 (1.86%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 372 (43.36%)
2720 5. ანდრო კალანდაძე - 159 (45.95%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.29%)
10. გალინა ახსაბაძე - 2 (0.58%)
24. მურად ჩხაიძე - 1 (0.29%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 8 (2.31%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 175 (50.58%)
2721 5. ანდრო კალანდაძე - 168 (28.14%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.17%)
10. გალინა ახსაბაძე - 6 (1.01%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.34%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 19 (3.18%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 401 (67.17%)
2722 5. ანდრო კალანდაძე - 178 (31.73%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 5 (0.89%)
10. გალინა ახსაბაძე - 16 (2.85%)
24. მურად ჩხაიძე - 0 (0%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 5 (0.89%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 357 (63.64%)
2723 5. ანდრო კალანდაძე - 106 (16.16%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 8 (1.22%)
10. გალინა ახსაბაძე - 158 (24.09%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.3%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 6 (0.91%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 376 (57.32%)
2724 5. ანდრო კალანდაძე - 187 (22.78%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 5 (0.61%)
10. გალინა ახსაბაძე - 70 (8.53%)
24. მურად ჩხაიძე - 5 (0.61%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 4 (0.49%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 550 (66.99%)
2725 5. ანდრო კალანდაძე - 131 (43.38%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.33%)
10. გალინა ახსაბაძე - 10 (3.31%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.66%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 1 (0.33%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 157 (51.99%)
2726 5. ანდრო კალანდაძე - 189 (20.43%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 9 (0.97%)
10. გალინა ახსაბაძე - 4 (0.43%)
24. მურად ჩხაიძე - 5 (0.54%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 19 (2.05%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 699 (75.57%)
2727 5. ანდრო კალანდაძე - 171 (26.47%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 4 (0.62%)
10. გალინა ახსაბაძე - 6 (0.93%)
24. მურად ჩხაიძე - 6 (0.93%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 15 (2.32%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 444 (68.73%)
2728 5. ანდრო კალანდაძე - 188 (36.72%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 0 (0%)
10. გალინა ახსაბაძე - 12 (2.34%)
24. მურად ჩხაიძე - 5 (0.98%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 15 (2.93%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 292 (57.03%)
2729 5. ანდრო კალანდაძე - 213 (55.04%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 3 (0.78%)
10. გალინა ახსაბაძე - 9 (2.33%)
24. მურად ჩხაიძე - 0 (0%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 3 (0.78%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 159 (41.09%)
2730 5. ანდრო კალანდაძე - 211 (39.07%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.19%)
10. გალინა ახსაბაძე - 18 (3.33%)
24. მურად ჩხაიძე - 1 (0.19%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 9 (1.67%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 300 (55.56%)
2731 5. ანდრო კალანდაძე - 174 (17.65%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.1%)
10. გალინა ახსაბაძე - 8 (0.81%)
24. მურად ჩხაიძე - 4 (0.41%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 11 (1.12%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 788 (79.92%)
2732 5. ანდრო კალანდაძე - 238 (51.85%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.22%)
10. გალინა ახსაბაძე - 9 (1.96%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.44%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 2 (0.44%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 207 (45.1%)
2733 5. ანდრო კალანდაძე - 96 (22.54%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 0 (0%)
10. გალინა ახსაბაძე - 0 (0%)
24. მურად ჩხაიძე - 1 (0.23%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 5 (1.17%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 324 (76.06%)
2734 5. ანდრო კალანდაძე - 337 (31.38%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 5 (0.47%)
10. გალინა ახსაბაძე - 12 (1.12%)
24. მურად ჩხაიძე - 3 (0.28%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 9 (0.84%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 708 (65.92%)
2735 5. ანდრო კალანდაძე - 153 (40.69%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 0 (0%)
10. გალინა ახსაბაძე - 1 (0.27%)
24. მურად ჩხაიძე - 0 (0%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 2 (0.53%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 220 (58.51%)
2736 5. ანდრო კალანდაძე - 55 (49.11%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.89%)
10. გალინა ახსაბაძე - 2 (1.79%)
24. მურად ჩხაიძე - 0 (0%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 3 (2.68%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 51 (45.54%)
2737 5. ანდრო კალანდაძე - 212 (44.07%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 1 (0.21%)
10. გალინა ახსაბაძე - 8 (1.66%)
24. მურად ჩხაიძე - 1 (0.21%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 10 (2.08%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 249 (51.77%)
2738 5. ანდრო კალანდაძე - 184 (59.93%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 0 (0%)
10. გალინა ახსაბაძე - 3 (0.98%)
24. მურად ჩხაიძე - 0 (0%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 3 (0.98%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 117 (38.11%)
2739 5. ანდრო კალანდაძე - 301 (48.39%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 5 (0.8%)
10. გალინა ახსაბაძე - 9 (1.45%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.32%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 21 (3.38%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 284 (45.66%)
2740 5. ანდრო კალანდაძე - 330 (46.22%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 4 (0.56%)
10. გალინა ახსაბაძე - 14 (1.96%)
24. მურად ჩხაიძე - 3 (0.42%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 7 (0.98%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 356 (49.86%)
2741 5. ანდრო კალანდაძე - 354 (43.87%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 2 (0.25%)
10. გალინა ახსაბაძე - 26 (3.22%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.25%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 6 (0.74%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 417 (51.67%)
2742 5. ანდრო კალანდაძე - 311 (60.39%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 4 (0.78%)
10. გალინა ახსაბაძე - 9 (1.75%)
24. მურად ჩხაიძე - 0 (0%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 16 (3.11%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 175 (33.98%)
2743 5. ანდრო კალანდაძე - 253 (40.48%) ოქმი
9. ვასილ ოდიშვილი - 2 (0.32%)
10. გალინა ახსაბაძე - 5 (0.8%)
24. მურად ჩხაიძე - 2 (0.32%)
38. ვაჟა რაზიკაშვილი - 8 (1.28%)
41. დიმიტრი ხუნდაძე - 355 (56.8%)