#26 თეთრიწყარო - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
26 1. ლალი აფციაური - 255 (2.22%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. დავით ბეჟუაშვილი - 5512 (47.98%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. თეა ლიპარტელიანი - 221 (1.92%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. გია გოცირიძე - 121 (1.05%)
"ახალი მემარჯვენეები"
35. ნათელა მშვენიერაძე - 29 (0.25%)
"მომავალი საქართველო"
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 5351 (46.57%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
261 1. ლალი აფციაური - 37 (6.47%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 281 (49.13%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 7 (1.22%)
24. გია გოცირიძე - 14 (2.45%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 233 (40.73%)
262 1. ლალი აფციაური - 16 (4.57%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 172 (49.14%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 3 (0.86%)
24. გია გოცირიძე - 3 (0.86%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 1 (0.29%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 155 (44.29%)
263 1. ლალი აფციაური - 18 (4.51%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 227 (56.89%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 1 (0.25%)
24. გია გოცირიძე - 3 (0.75%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 150 (37.59%)
264 1. ლალი აფციაური - 14 (6.64%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 122 (57.82%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 8 (3.79%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 67 (31.75%)
265 1. ლალი აფციაური - 16 (2.81%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 279 (49.03%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 5 (0.88%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 269 (47.28%)
266 1. ლალი აფციაური - 14 (2.84%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 185 (37.53%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 3 (0.61%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 1 (0.2%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 290 (58.82%)
267 1. ლალი აფციაური - 1 (1.3%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 22 (28.57%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 0 (0%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 1 (1.3%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 53 (68.83%)
268 1. ლალი აფციაური - 14 (1.73%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 374 (46.12%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 17 (2.1%)
24. გია გოცირიძე - 2 (0.25%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 7 (0.86%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 397 (48.95%)
269 1. ლალი აფციაური - 12 (3.09%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 144 (37.11%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 7 (1.8%)
24. გია გოცირიძე - 1 (0.26%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 224 (57.73%)
2610 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 91 (59.09%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 3 (1.95%)
24. გია გოცირიძე - 1 (0.65%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 59 (38.31%)
2611 1. ლალი აფციაური - 5 (1.33%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 139 (36.87%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 3 (0.8%)
24. გია გოცირიძე - 2 (0.53%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 228 (60.48%)
2612 1. ლალი აფციაური - 2 (0.65%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 141 (45.48%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 1 (0.32%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 166 (53.55%)
2613 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 39 (25.16%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 0 (0%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 1 (0.65%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 115 (74.19%)
2614 1. ლალი აფციაური - 10 (1.75%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 207 (36.25%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 10 (1.75%)
24. გია გოცირიძე - 57 (9.98%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 287 (50.26%)
2615 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 90 (47.37%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 0 (0%)
24. გია გოცირიძე - 7 (3.68%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 93 (48.95%)
2616 1. ლალი აფციაური - 2 (1.41%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 48 (33.8%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 5 (3.52%)
24. გია გოცირიძე - 12 (8.45%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 75 (52.82%)
2617 1. ლალი აფციაური - 14 (2.42%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 189 (32.64%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 5 (0.86%)
24. გია გოცირიძე - 10 (1.73%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 1 (0.17%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 360 (62.18%)
2618 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 66 (58.41%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 4 (3.54%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 43 (38.05%)
2619 1. ლალი აფციაური - 5 (2.03%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 128 (52.03%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 5 (2.03%)
24. გია გოცირიძე - 2 (0.81%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 2 (0.81%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 104 (42.28%)
2620 1. ლალი აფციაური - 11 (4.4%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 115 (46%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 6 (2.4%)
24. გია გოცირიძე - 1 (0.4%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 117 (46.8%)
2621 1. ლალი აფციაური - 3 (1.11%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 57 (21.11%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 50 (18.52%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 160 (59.26%)
2622 1. ლალი აფციაური - 4 (0.93%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 219 (51.17%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 15 (3.5%)
24. გია გოცირიძე - 1 (0.23%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 2 (0.47%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 187 (43.69%)
2623 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 302 (88.56%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 2 (0.59%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 2 (0.59%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 35 (10.26%)
2624 1. ლალი აფციაური - 1 (0.41%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 140 (57.61%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 5 (2.06%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 97 (39.92%)
2625 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 18 (56.25%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 0 (0%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 2 (6.25%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 12 (37.5%)
2626 1. ლალი აფციაური - 4 (1.81%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 100 (45.25%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 2 (0.9%)
24. გია გოცირიძე - 1 (0.45%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 2 (0.9%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 112 (50.68%)
2627 1. ლალი აფციაური - 2 (0.8%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 222 (88.45%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 3 (1.2%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 24 (9.56%)
2628 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 50 (65.79%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 2 (2.63%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 24 (31.58%)
2629 1. ლალი აფციაური - 2 (0.62%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 79 (24.46%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 8 (2.48%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 234 (72.45%)
2630 1. ლალი აფციაური - 3 (1.38%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 118 (54.38%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 4 (1.84%)
24. გია გოცირიძე - 2 (0.92%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 1 (0.46%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 89 (41.01%)
2632 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 24 (75%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 1 (3.13%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 7 (21.88%)
2633 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 105 (61.76%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 3 (1.76%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 62 (36.47%)
2634 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 18 (20.45%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 0 (0%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 70 (79.55%)
2635 1. ლალი აფციაური - 19 (12.42%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 74 (48.37%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 3 (1.96%)
24. გია გოცირიძე - 1 (0.65%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 1 (0.65%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 55 (35.95%)
2636 1. ლალი აფციაური - 5 (4.03%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 52 (41.94%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 3 (2.42%)
24. გია გოცირიძე - 1 (0.81%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 1 (0.81%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 62 (50%)
2637 1. ლალი აფციაური - 2 (0.61%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 172 (52.44%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 6 (1.83%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 148 (45.12%)
2638 1. ლალი აფციაური - 10 (4.78%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 95 (45.45%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 3 (1.44%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 3 (1.44%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 98 (46.89%)
2639 1. ლალი აფციაური - 2 (1.57%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 74 (58.27%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 1 (0.79%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 50 (39.37%)
2640 1. ლალი აფციაური - 7 (0.91%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 474 (61.48%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 11 (1.43%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 1 (0.13%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 278 (36.06%)
2641 1. ლალი აფციაური - 0 (0%) ოქმი
5. დავით ბეჟუაშვილი - 60 (46.88%)
10. თეა ლიპარტელიანი - 6 (4.69%)
24. გია გოცირიძე - 0 (0%)
35. ნათელა მშვენიერაძე - 0 (0%)
41. შალვა ხაჭაპურიძე - 62 (48.44%)