#25 წალკა - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
25 1. ჯემალ ვანაძე - 452 (5.59%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 5607 (69.37%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 178 (2.2%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. ავთანდილ ტუნაძე - 88 (1.09%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
38. ნონა ბექაური - 46 (0.57%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. აიკ მელტონიან - 1712 (21.18%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
251 1. ჯემალ ვანაძე - 42 (14.33%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 165 (56.31%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 11 (3.75%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.34%)
38. ნონა ბექაური - 5 (1.71%)
41. აიკ მელტონიან - 69 (23.55%)
252 1. ჯემალ ვანაძე - 22 (7.83%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 151 (53.74%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 12 (4.27%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 10 (3.56%)
38. ნონა ბექაური - 6 (2.14%)
41. აიკ მელტონიან - 80 (28.47%)
253 1. ჯემალ ვანაძე - 42 (18.67%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 82 (36.44%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 23 (10.22%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 7 (3.11%)
38. ნონა ბექაური - 6 (2.67%)
41. აიკ მელტონიან - 65 (28.89%)
254 1. ჯემალ ვანაძე - 27 (20.77%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 55 (42.31%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 4 (3.08%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 5 (3.85%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.77%)
41. აიკ მელტონიან - 38 (29.23%)
255 1. ჯემალ ვანაძე - 16 (19.28%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 47 (56.63%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 1 (1.2%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 2 (2.41%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 17 (20.48%)
256 1. ჯემალ ვანაძე - 7 (5.19%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 78 (57.78%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 23 (17.04%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 5 (3.7%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.74%)
41. აიკ მელტონიან - 21 (15.56%)
257 1. ჯემალ ვანაძე - 26 (46.43%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 24 (42.86%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (1.79%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 5 (8.93%)
258 1. ჯემალ ვანაძე - 40 (15.5%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 180 (69.77%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 2 (0.78%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.39%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.39%)
41. აიკ მელტონიან - 34 (13.18%)
259 1. ჯემალ ვანაძე - 6 (17.14%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 22 (62.86%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (2.86%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 6 (17.14%)
2510 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 100 (68.49%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.68%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 45 (30.82%)
2511 1. ჯემალ ვანაძე - 1 (1.72%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 55 (94.83%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 2 (3.45%)
2512 1. ჯემალ ვანაძე - 5 (4.95%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 77 (76.24%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 1 (0.99%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 3 (2.97%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 15 (14.85%)
2513 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 90 (72.58%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 11 (8.87%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.81%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.81%)
41. აიკ მელტონიან - 21 (16.94%)
2514 1. ჯემალ ვანაძე - 12 (40%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 8 (26.67%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (3.33%)
38. ნონა ბექაური - 2 (6.67%)
41. აიკ მელტონიან - 7 (23.33%)
2515 1. ჯემალ ვანაძე - 8 (5.93%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 102 (75.56%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 2 (1.48%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 2 (1.48%)
38. ნონა ბექაური - 2 (1.48%)
41. აიკ მელტონიან - 19 (14.07%)
2516 1. ჯემალ ვანაძე - 23 (19.49%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 74 (62.71%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.85%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.85%)
41. აიკ მელტონიან - 19 (16.1%)
2517 1. ჯემალ ვანაძე - 9 (7.14%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 71 (56.35%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 1 (0.79%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.79%)
41. აიკ მელტონიან - 44 (34.92%)
2518 1. ჯემალ ვანაძე - 15 (15.31%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 67 (68.37%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 1 (1.02%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 6 (6.12%)
38. ნონა ბექაური - 1 (1.02%)
41. აიკ მელტონიან - 8 (8.16%)
2519 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 24 (72.73%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 2 (6.06%)
41. აიკ მელტონიან - 7 (21.21%)
2520 1. ჯემალ ვანაძე - 3 (0.85%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 315 (89.24%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 2 (0.57%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.28%)
41. აიკ მელტონიან - 32 (9.07%)
2521 1. ჯემალ ვანაძე - 3 (2.34%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 111 (86.72%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 8 (6.25%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.78%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 5 (3.91%)
2522 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 131 (91.61%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 2 (1.4%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.7%)
41. აიკ მელტონიან - 9 (6.29%)
2523 1. ჯემალ ვანაძე - 3 (4.76%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 36 (57.14%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 1 (1.59%)
41. აიკ მელტონიან - 23 (36.51%)
2524 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 7 (87.5%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 1 (12.5%)
2525 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 210 (74.47%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.35%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 71 (25.18%)
2526 1. ჯემალ ვანაძე - 2 (1.22%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 143 (87.2%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 6 (3.66%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 4 (2.44%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 9 (5.49%)
2527 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 285 (63.47%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 3 (0.67%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 161 (35.86%)
2528 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 201 (88.94%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 25 (11.06%)
2529 1. ჯემალ ვანაძე - 17 (9.14%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 125 (67.2%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 9 (4.84%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 6 (3.23%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.54%)
41. აიკ მელტონიან - 28 (15.05%)
2530 1. ჯემალ ვანაძე - 16 (7.73%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 99 (47.83%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 15 (7.25%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 6 (2.9%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.48%)
41. აიკ მელტონიან - 70 (33.82%)
2531 1. ჯემალ ვანაძე - 2 (0.68%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 202 (68.47%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 91 (30.85%)
2532 1. ჯემალ ვანაძე - 26 (11.02%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 136 (57.63%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 13 (5.51%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 3 (1.27%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 58 (24.58%)
2533 1. ჯემალ ვანაძე - 1 (3.03%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 20 (60.61%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (3.03%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 11 (33.33%)
2534 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 377 (80.38%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 1 (0.21%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.21%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 90 (19.19%)
2535 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 146 (63.48%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.43%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.43%)
41. აიკ მელტონიან - 82 (35.65%)
2536 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 118 (84.89%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.72%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 20 (14.39%)
2537 1. ჯემალ ვანაძე - 32 (10.39%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 200 (64.94%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 8 (2.6%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 4 (1.3%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 64 (20.78%)
2538 1. ჯემალ ვანაძე - 20 (8.37%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 135 (56.49%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 22 (9.21%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.42%)
38. ნონა ბექაური - 3 (1.26%)
41. აიკ მელტონიან - 58 (24.27%)
2539 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 350 (81.78%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.23%)
41. აიკ მელტონიან - 77 (17.99%)
2540 1. ჯემალ ვანაძე - 1 (0.37%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 214 (79.85%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 1 (0.37%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.37%)
38. ნონა ბექაური - 5 (1.87%)
41. აიკ მელტონიან - 46 (17.16%)
2541 1. ჯემალ ვანაძე - 19 (15.2%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 85 (68%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 2 (1.6%)
38. ნონა ბექაური - 1 (0.8%)
41. აიკ მელტონიან - 18 (14.4%)
2542 1. ჯემალ ვანაძე - 4 (1.44%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 189 (67.99%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 1 (0.36%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (0.36%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 83 (29.86%)
2543 1. ჯემალ ვანაძე - 2 (1.06%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 161 (85.64%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 25 (13.3%)
2544 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 32 (94.12%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 1 (2.94%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 1 (2.94%)
2545 1. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%) ოქმი
5. რევაზ შავლოხაშვილი - 107 (76.98%)
9. ჯონი ღორჯომელაძე - 0 (0%)
10. ავთანდილ ტუნაძე - 0 (0%)
38. ნონა ბექაური - 0 (0%)
41. აიკ მელტონიან - 32 (23.02%)