#24 დმანისი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
24 1. დავით ბარბაქაძე - 52 (0.45%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 8741 (74.93%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 117 (1%)
"ახალი მემარჯვენეები"
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 13 (0.11%)
"საქართველოს მშრომელთა საბჭო"
38. მერაბ სააკაძე - 119 (1.02%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. პაატა ხიზანაშვილი - 2624 (22.49%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
241 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 313 (55.01%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 22 (3.87%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 5 (0.88%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 229 (40.25%)
242 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.17%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 332 (57.54%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 6 (1.04%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 1 (0.17%)
38. მერაბ სააკაძე - 8 (1.39%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 229 (39.69%)
243 1. დავით ბარბაქაძე - 2 (0.57%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 324 (93.1%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.29%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.29%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 20 (5.75%)
244 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 601 (90.51%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 6 (0.9%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 3 (0.45%)
38. მერაბ სააკაძე - 5 (0.75%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 49 (7.38%)
245 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 235 (93.63%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 2 (0.8%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 14 (5.58%)
246 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 36 (90%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (2.5%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 3 (7.5%)
247 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 163 (72.77%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 2 (0.89%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 1 (0.45%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 58 (25.89%)
248 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 214 (56.91%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 2 (0.53%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 160 (42.55%)
249 1. დავით ბარბაქაძე - 4 (1.44%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 131 (47.29%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 2 (0.72%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 6 (2.17%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 134 (48.38%)
2410 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 252 (96.18%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.38%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.38%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 8 (3.05%)
2411 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 15 (31.25%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (2.08%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 32 (66.67%)
2412 1. დავით ბარბაქაძე - 8 (1.83%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 161 (36.84%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.23%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 3 (0.69%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 264 (60.41%)
2413 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 37 (59.68%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 3 (4.84%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 22 (35.48%)
2414 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.65%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 132 (85.16%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.65%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.65%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 20 (12.9%)
2415 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.82%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 110 (90.16%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.82%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.82%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 9 (7.38%)
2416 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 207 (66.56%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 2 (0.64%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 1 (0.32%)
38. მერაბ სააკაძე - 22 (7.07%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 79 (25.4%)
2417 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.23%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 294 (67.12%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.23%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 2 (0.46%)
38. მერაბ სააკაძე - 6 (1.37%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 134 (30.59%)
2418 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.95%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 65 (61.9%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.95%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 38 (36.19%)
2419 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.47%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 178 (83.57%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 2 (0.94%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 32 (15.02%)
2420 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 233 (97.9%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.42%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 4 (1.68%)
2421 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.61%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 156 (95.71%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 6 (3.68%)
2422 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 420 (78.5%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 9 (1.68%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 106 (19.81%)
2423 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 32 (78.05%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 2 (4.88%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 7 (17.07%)
2424 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 315 (88.48%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 3 (0.84%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.28%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 37 (10.39%)
2425 1. დავით ბარბაქაძე - 2 (1.34%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 127 (85.23%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.67%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 3 (2.01%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 16 (10.74%)
2426 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 151 (91.52%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 1 (0.61%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.61%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 12 (7.27%)
2427 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (4%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 6 (24%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 1 (4%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 17 (68%)
2428 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 132 (84.62%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 2 (1.28%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 3 (1.92%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 19 (12.18%)
2429 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 246 (86.93%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 37 (13.07%)
2430 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 49 (89.09%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 2 (3.64%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 4 (7.27%)
2431 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (1.56%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 56 (87.5%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 3 (4.69%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 4 (6.25%)
2432 1. დავით ბარბაქაძე - 19 (3.61%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 358 (67.93%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 6 (1.14%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 144 (27.32%)
2433 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 10 (40%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (4%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 14 (56%)
2434 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 15 (75%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (5%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 4 (20%)
2435 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 54 (76.06%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 3 (4.23%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 14 (19.72%)
2436 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.75%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 124 (92.54%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.75%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.75%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 7 (5.22%)
2437 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.71%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 122 (86.52%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.71%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 1 (0.71%)
38. მერაბ სააკაძე - 2 (1.42%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 14 (9.93%)
2438 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 214 (89.92%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.42%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 23 (9.66%)
2439 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 343 (93.46%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 24 (6.54%)
2440 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 98 (86.73%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.88%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.88%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 13 (11.5%)
2441 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 18 (48.65%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 19 (51.35%)
2442 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 124 (95.38%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 2 (1.54%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 4 (3.08%)
2443 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.22%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 362 (78.02%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 2 (0.43%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 1 (0.22%)
38. მერაბ სააკაძე - 6 (1.29%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 92 (19.83%)
2444 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 142 (94.67%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.67%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 0 (0%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 7 (4.67%)
2445 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.63%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 138 (86.79%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 1 (0.63%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 2 (1.26%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 17 (10.69%)
2446 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.57%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 167 (94.89%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 1 (0.57%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 7 (3.98%)
2447 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 208 (96.3%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 2 (0.93%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 6 (2.78%)
2448 1. დავით ბარბაქაძე - 2 (0.61%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 85 (25.91%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 40 (12.2%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 3 (0.91%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 198 (60.37%)
2449 1. დავით ბარბაქაძე - 1 (0.46%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 169 (78.24%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 0 (0%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 1 (0.46%)
38. მერაბ სააკაძე - 3 (1.39%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 42 (19.44%)
2450 1. დავით ბარბაქაძე - 0 (0%) ოქმი
5. კახაბერ ოქრიაშვილი - 267 (60%)
24. ანზორ ნიკოლოზიანი - 3 (0.67%)
36. რევაზ ნაცარიშვილი - 0 (0%)
38. მერაბ სააკაძე - 3 (0.67%)
41. პაატა ხიზანაშვილი - 172 (38.65%)