#23 ბოლნისი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
23 4. ბესიკ ნებიერიძე - 95 (0.35%)
"ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"
5. კობა ნაყოფია - 18211 (67.98%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. ალექსი ნაკანი - 230 (0.86%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. რომან აბდუშელიშვილი - 322 (1.2%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. კობა ტოგონიძე - 89 (0.33%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. ამირან გელენიძე - 107 (0.4%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 7734 (28.87%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
231 4. ბესიკ ნებიერიძე - 3 (0.5%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 210 (34.65%)
9. ალექსი ნაკანი - 10 (1.65%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 15 (2.48%)
24. კობა ტოგონიძე - 4 (0.66%)
38. ამირან გელენიძე - 7 (1.16%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 357 (58.91%)
232 4. ბესიკ ნებიერიძე - 3 (0.45%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 164 (24.81%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (0.61%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 13 (1.97%)
24. კობა ტოგონიძე - 3 (0.45%)
38. ამირან გელენიძე - 5 (0.76%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 469 (70.95%)
233 4. ბესიკ ნებიერიძე - 3 (0.43%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 161 (23.13%)
9. ალექსი ნაკანი - 2 (0.29%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 10 (1.44%)
24. კობა ტოგონიძე - 7 (1.01%)
38. ამირან გელენიძე - 5 (0.72%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 508 (72.99%)
234 4. ბესიკ ნებიერიძე - 7 (1.05%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 134 (20.12%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (0.6%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 14 (2.1%)
24. კობა ტოგონიძე - 7 (1.05%)
38. ამირან გელენიძე - 10 (1.5%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 490 (73.57%)
235 4. ბესიკ ნებიერიძე - 9 (1.31%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 135 (19.59%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (0.58%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 15 (2.18%)
24. კობა ტოგონიძე - 12 (1.74%)
38. ამირან გელენიძე - 5 (0.73%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 509 (73.88%)
236 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.16%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 157 (24.49%)
9. ალექსი ნაკანი - 2 (0.31%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 29 (4.52%)
24. კობა ტოგონიძე - 2 (0.31%)
38. ამირან გელენიძე - 6 (0.94%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 444 (69.27%)
237 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 133 (70.74%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.53%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (1.06%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.53%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.53%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 50 (26.6%)
238 4. ბესიკ ნებიერიძე - 2 (0.79%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 174 (69.05%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (1.59%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 6 (2.38%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.4%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.4%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 64 (25.4%)
239 4. ბესიკ ნებიერიძე - 2 (0.46%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 401 (91.76%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (0.92%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (0.69%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.23%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 26 (5.95%)
2310 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.22%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 402 (87.96%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.22%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 4 (0.88%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 49 (10.72%)
2311 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.13%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 321 (43.15%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (0.54%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 14 (1.88%)
24. კობა ტოგონიძე - 4 (0.54%)
38. ამირან გელენიძე - 4 (0.54%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 396 (53.23%)
2312 4. ბესიკ ნებიერიძე - 3 (0.35%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 340 (40.14%)
9. ალექსი ნაკანი - 3 (0.35%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 12 (1.42%)
24. კობა ტოგონიძე - 3 (0.35%)
38. ამირან გელენიძე - 3 (0.35%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 483 (57.02%)
2313 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 403 (53.88%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (0.53%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 10 (1.34%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 7 (0.94%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 324 (43.32%)
2314 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 240 (51.61%)
9. ალექსი ნაკანი - 5 (1.08%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 15 (3.23%)
24. კობა ტოგონიძე - 2 (0.43%)
38. ამირან გელენიძე - 7 (1.51%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 196 (42.15%)
2315 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.23%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 371 (85.88%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.23%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (0.69%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.23%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 55 (12.73%)
2316 4. ბესიკ ნებიერიძე - 2 (2.6%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 68 (88.31%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (3.9%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 4 (5.19%)
2317 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.36%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 249 (90.22%)
9. ალექსი ნაკანი - 3 (1.09%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (0.72%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.36%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 20 (7.25%)
2318 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 251 (90.29%)
9. ალექსი ნაკანი - 9 (3.24%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 0 (0%)
24. კობა ტოგონიძე - 2 (0.72%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.36%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 15 (5.4%)
2319 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 51 (68.92%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (1.35%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 15 (20.27%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 7 (9.46%)
2320 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 540 (90.15%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.17%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 5 (0.83%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.17%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.17%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 51 (8.51%)
2321 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 259 (90.24%)
9. ალექსი ნაკანი - 2 (0.7%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 0 (0%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 26 (9.06%)
2322 4. ბესიკ ნებიერიძე - 3 (0.4%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 616 (82.02%)
9. ალექსი ნაკანი - 11 (1.46%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (0.4%)
24. კობა ტოგონიძე - 2 (0.27%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.13%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 115 (15.31%)
2323 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 140 (74.07%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (1.06%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 47 (24.87%)
2324 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.53%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 143 (75.66%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.53%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.53%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 43 (22.75%)
2325 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 147 (95.45%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (1.3%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.65%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 4 (2.6%)
2326 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 356 (92.47%)
9. ალექსი ნაკანი - 2 (0.52%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (0.52%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.26%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 24 (6.23%)
2327 4. ბესიკ ნებიერიძე - 2 (0.58%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 316 (91.33%)
9. ალექსი ნაკანი - 8 (2.31%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.29%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.29%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.29%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 17 (4.91%)
2328 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 93 (87.74%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.94%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.94%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 11 (10.38%)
2329 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 137 (87.26%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.64%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (1.91%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 16 (10.19%)
2330 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 467 (95.89%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.21%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (0.41%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 17 (3.49%)
2331 4. ბესიკ ნებიერიძე - 2 (0.45%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 416 (94.33%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.23%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (0.45%)
24. კობა ტოგონიძე - 2 (0.45%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.23%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 17 (3.85%)
2332 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 280 (88.33%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.32%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.32%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 35 (11.04%)
2333 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.23%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 410 (92.97%)
9. ალექსი ნაკანი - 3 (0.68%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.23%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 26 (5.9%)
2334 4. ბესიკ ნებიერიძე - 3 (0.52%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 499 (86.33%)
9. ალექსი ნაკანი - 2 (0.35%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (0.52%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.17%)
38. ამირან გელენიძე - 2 (0.35%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 68 (11.76%)
2335 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.19%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 481 (91.79%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.19%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (0.38%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 39 (7.44%)
2336 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.17%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 524 (91.61%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (0.7%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (0.52%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.17%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.17%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 38 (6.64%)
2337 4. ბესიკ ნებიერიძე - 3 (0.85%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 315 (89.74%)
9. ალექსი ნაკანი - 3 (0.85%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.28%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 29 (8.26%)
2338 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.18%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 399 (71.38%)
9. ალექსი ნაკანი - 29 (5.19%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.18%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.18%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 128 (22.9%)
2339 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (1.02%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 78 (79.59%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (3.06%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (1.02%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 15 (15.31%)
2340 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 439 (81%)
9. ალექსი ნაკანი - 44 (8.12%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 5 (0.92%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.18%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 53 (9.78%)
2341 4. ბესიკ ნებიერიძე - 3 (0.34%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 313 (35.01%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 19 (2.13%)
24. კობა ტოგონიძე - 5 (0.56%)
38. ამირან გელენიძე - 2 (0.22%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 552 (61.74%)
2342 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.47%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 164 (77.73%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (1.42%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 43 (20.38%)
2343 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.21%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 93 (19.7%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 5 (1.06%)
24. კობა ტოგონიძე - 2 (0.42%)
38. ამირან გელენიძე - 3 (0.64%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 368 (77.97%)
2344 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 78 (42.39%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 9 (4.89%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.54%)
38. ამირან გელენიძე - 2 (1.09%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 94 (51.09%)
2345 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.47%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 160 (74.42%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.47%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (1.4%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 50 (23.26%)
2346 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 201 (79.13%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (1.57%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.39%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.39%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 47 (18.5%)
2347 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.17%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 556 (93.13%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.17%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.17%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 38 (6.37%)
2348 4. ბესიკ ნებიერიძე - 2 (0.39%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 469 (90.89%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (0.78%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 0 (0%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.19%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.19%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 39 (7.56%)
2349 4. ბესიკ ნებიერიძე - 2 (0.41%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 420 (85.37%)
9. ალექსი ნაკანი - 5 (1.02%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.2%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.2%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 63 (12.8%)
2350 4. ბესიკ ნებიერიძე - 3 (0.55%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 493 (89.8%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.18%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.18%)
24. კობა ტოგონიძე - 2 (0.36%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.18%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 48 (8.74%)
2351 4. ბესიკ ნებიერიძე - 2 (0.32%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 557 (89.41%)
9. ალექსი ნაკანი - 3 (0.48%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 5 (0.8%)
24. კობა ტოგონიძე - 3 (0.48%)
38. ამირან გელენიძე - 2 (0.32%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 51 (8.19%)
2352 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.35%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 120 (42.11%)
9. ალექსი ნაკანი - 3 (1.05%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 7 (2.46%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.35%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.35%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 152 (53.33%)
2353 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 522 (81.82%)
9. ალექსი ნაკანი - 5 (0.78%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 1 (0.16%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.16%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 109 (17.08%)
2354 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 291 (79.51%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (0.82%)
24. კობა ტოგონიძე - 2 (0.55%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.27%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 69 (18.85%)
2355 4. ბესიკ ნებიერიძე - 3 (0.77%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 318 (81.12%)
9. ალექსი ნაკანი - 3 (0.77%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (0.51%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.26%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 65 (16.58%)
2356 4. ბესიკ ნებიერიძე - 2 (0.37%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 456 (84.92%)
9. ალექსი ნაკანი - 2 (0.37%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 4 (0.74%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.19%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 72 (13.41%)
2357 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.38%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 127 (47.92%)
9. ალექსი ნაკანი - 0 (0%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (0.75%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.38%)
38. ამირან გელენიძე - 10 (3.77%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 124 (46.79%)
2358 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 98 (62.42%)
9. ალექსი ნაკანი - 4 (2.55%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (1.27%)
24. კობა ტოგონიძე - 2 (1.27%)
38. ამირან გელენიძე - 2 (1.27%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 49 (31.21%)
2359 4. ბესიკ ნებიერიძე - 1 (0.38%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 245 (92.8%)
9. ალექსი ნაკანი - 1 (0.38%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 3 (1.14%)
24. კობა ტოგონიძე - 1 (0.38%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 13 (4.92%)
2360 4. ბესიკ ნებიერიძე - 2 (0.4%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 428 (85.6%)
9. ალექსი ნაკანი - 5 (1%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 5 (1%)
24. კობა ტოგონიძე - 2 (0.4%)
38. ამირან გელენიძე - 0 (0%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 58 (11.6%)
2361 4. ბესიკ ნებიერიძე - 11 (2.28%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 139 (28.78%)
9. ალექსი ნაკანი - 2 (0.41%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 14 (2.9%)
24. კობა ტოგონიძე - 6 (1.24%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.21%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 310 (64.18%)
2362 4. ბესიკ ნებიერიძე - 0 (0%) ოქმი
5. კობა ნაყოფია - 543 (92.5%)
9. ალექსი ნაკანი - 6 (1.02%)
10. რომან აბდუშელიშვილი - 2 (0.34%)
24. კობა ტოგონიძე - 0 (0%)
38. ამირან გელენიძე - 1 (0.17%)
41. დარეჯან ჩხეტიანი - 35 (5.96%)