#21 გარდაბანი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
21 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 21109 (57.26%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 415 (1.13%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. იოსებ ივანაური - 148 (0.4%)
"ახალი მემარჯვენეები"
35. გიორგი ლაღიძე - 78 (0.21%)
"მომავალი საქართველო"
38. ალექს ბადიროვი - 223 (0.6%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. მამუკა არეშიძე - 14895 (40.4%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
211 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 360 (81.45%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 1 (0.23%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 81 (18.33%)
212 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 363 (87.89%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 2 (0.48%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 2 (0.48%)
41. მამუკა არეშიძე - 46 (11.14%)
213 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 406 (81.36%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 6 (1.2%)
24. იოსებ ივანაური - 5 (1%)
35. გიორგი ლაღიძე - 2 (0.4%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.2%)
41. მამუკა არეშიძე - 79 (15.83%)
214 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 287 (72.66%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 5 (1.27%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.51%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.25%)
38. ალექს ბადიროვი - 2 (0.51%)
41. მამუკა არეშიძე - 98 (24.81%)
215 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 274 (59.31%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 5 (1.08%)
24. იოსებ ივანაური - 9 (1.95%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 7 (1.52%)
41. მამუკა არეშიძე - 167 (36.15%)
216 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 362 (72.11%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 10 (1.99%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.2%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.2%)
38. ალექს ბადიროვი - 6 (1.2%)
41. მამუკა არეშიძე - 122 (24.3%)
217 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 257 (51.09%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 2 (0.4%)
24. იოსებ ივანაური - 3 (0.6%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 241 (47.91%)
218 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 281 (55.98%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 3 (0.6%)
24. იოსებ ივანაური - 15 (2.99%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 5 (1%)
41. მამუკა არეშიძე - 198 (39.44%)
219 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 272 (59%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 9 (1.95%)
24. იოსებ ივანაური - 3 (0.65%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.22%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.22%)
41. მამუკა არეშიძე - 175 (37.96%)
2110 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 415 (90.02%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 1 (0.22%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.22%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.22%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 43 (9.33%)
2111 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 257 (82.11%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 4 (1.28%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.32%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 51 (16.29%)
2112 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 167 (92.27%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 0 (0%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.55%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 13 (7.18%)
2113 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 274 (30.18%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 10 (1.1%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.22%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 17 (1.87%)
41. მამუკა არეშიძე - 605 (66.63%)
2114 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 271 (31.88%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 11 (1.29%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.12%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 7 (0.82%)
41. მამუკა არეშიძე - 560 (65.88%)
2115 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 108 (43.9%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 7 (2.85%)
24. იოსებ ივანაური - 3 (1.22%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (1.22%)
41. მამუკა არეშიძე - 125 (50.81%)
2116 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 87 (65.41%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 2 (1.5%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.75%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.75%)
41. მამუკა არეშიძე - 42 (31.58%)
2117 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 62 (47.33%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 7 (5.34%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (2.29%)
41. მამუკა არეშიძე - 59 (45.04%)
2118 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 239 (35.51%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 13 (1.93%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.15%)
35. გიორგი ლაღიძე - 2 (0.3%)
38. ალექს ბადიროვი - 16 (2.38%)
41. მამუკა არეშიძე - 402 (59.73%)
2119 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 232 (30.01%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 19 (2.46%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.26%)
35. გიორგი ლაღიძე - 4 (0.52%)
38. ალექს ბადიროვი - 11 (1.42%)
41. მამუკა არეშიძე - 505 (65.33%)
2120 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 280 (35.31%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 13 (1.64%)
24. იოსებ ივანაური - 5 (0.63%)
35. გიორგი ლაღიძე - 2 (0.25%)
38. ალექს ბადიროვი - 10 (1.26%)
41. მამუკა არეშიძე - 483 (60.91%)
2121 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 713 (89.8%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 5 (0.63%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.13%)
35. გიორგი ლაღიძე - 2 (0.25%)
38. ალექს ბადიროვი - 2 (0.25%)
41. მამუკა არეშიძე - 71 (8.94%)
2122 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 275 (78.57%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 4 (1.14%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.29%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 70 (20%)
2123 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 519 (49.1%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 8 (0.76%)
24. იოსებ ივანაური - 5 (0.47%)
35. გიორგი ლაღიძე - 8 (0.76%)
38. ალექს ბადიროვი - 10 (0.95%)
41. მამუკა არეშიძე - 507 (47.97%)
2124 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 243 (58.98%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 3 (0.73%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.24%)
38. ალექს ბადიროვი - 9 (2.18%)
41. მამუკა არეშიძე - 156 (37.86%)
2125 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 337 (76.77%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 5 (1.14%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.23%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.23%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (0.68%)
41. მამუკა არეშიძე - 92 (20.96%)
2126 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 342 (75%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 3 (0.66%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.22%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.22%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.22%)
41. მამუკა არეშიძე - 108 (23.68%)
2127 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 293 (79.62%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 0 (0%)
24. იოსებ ივანაური - 5 (1.36%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.27%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (0.82%)
41. მამუკა არეშიძე - 66 (17.93%)
2128 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 219 (44.42%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 4 (0.81%)
24. იოსებ ივანაური - 4 (0.81%)
35. გიორგი ლაღიძე - 2 (0.41%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (0.61%)
41. მამუკა არეშიძე - 261 (52.94%)
2129 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 215 (34.73%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 9 (1.45%)
24. იოსებ ივანაური - 4 (0.65%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 5 (0.81%)
41. მამუკა არეშიძე - 386 (62.36%)
2130 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 71 (33.65%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 4 (1.9%)
24. იოსებ ივანაური - 4 (1.9%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 132 (62.56%)
2131 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 160 (28.57%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 1 (0.18%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.36%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 397 (70.89%)
2132 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 173 (32.4%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 8 (1.5%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.19%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.19%)
41. მამუკა არეშიძე - 351 (65.73%)
2133 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 1349 (71.95%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 24 (1.28%)
24. იოსებ ივანაური - 4 (0.21%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 8 (0.43%)
41. მამუკა არეშიძე - 490 (26.13%)
2134 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 1339 (77.13%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 15 (0.86%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.06%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.06%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (0.17%)
41. მამუკა არეშიძე - 377 (21.72%)
2135 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 341 (37.31%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 25 (2.74%)
24. იოსებ ივანაური - 3 (0.33%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 2 (0.22%)
41. მამუკა არეშიძე - 543 (59.41%)
2136 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 269 (29.99%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 29 (3.23%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.22%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 9 (1%)
41. მამუკა არეშიძე - 588 (65.55%)
2137 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 42 (37.5%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 1 (0.89%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 69 (61.61%)
2138 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 1338 (78.34%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 32 (1.87%)
24. იოსებ ივანაური - 3 (0.18%)
35. გიორგი ლაღიძე - 5 (0.29%)
38. ალექს ბადიროვი - 12 (0.7%)
41. მამუკა არეშიძე - 318 (18.62%)
2139 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 125 (23.36%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 21 (3.93%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.37%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.19%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.19%)
41. მამუკა არეშიძე - 385 (71.96%)
2140 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 372 (78.15%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 2 (0.42%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.42%)
35. გიორგი ლაღიძე - 2 (0.42%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.21%)
41. მამუკა არეშიძე - 97 (20.38%)
2141 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 532 (81.97%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 0 (0%)
24. იოსებ ივანაური - 3 (0.46%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.15%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (0.46%)
41. მამუკა არეშიძე - 110 (16.95%)
2142 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 472 (83.39%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 5 (0.88%)
24. იოსებ ივანაური - 4 (0.71%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.18%)
38. ალექს ბადიროვი - 2 (0.35%)
41. მამუკა არეშიძე - 82 (14.49%)
2143 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 236 (23.41%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 7 (0.69%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.1%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 9 (0.89%)
41. მამუკა არეშიძე - 755 (74.9%)
2144 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 238 (24.56%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 8 (0.83%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 4 (0.41%)
41. მამუკა არეშიძე - 719 (74.2%)
2145 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 12 (22.64%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 1 (1.89%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 40 (75.47%)
2146 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 227 (35.3%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 2 (0.31%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (0.47%)
41. მამუკა არეშიძე - 411 (63.92%)
2147 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 328 (36.85%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 7 (0.79%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.22%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.11%)
41. მამუკა არეშიძე - 552 (62.02%)
2148 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 320 (58.82%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 1 (0.18%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.18%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.18%)
41. მამუკა არეშიძე - 221 (40.63%)
2149 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 432 (77.14%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 4 (0.71%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.36%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.18%)
41. მამუკა არეშიძე - 121 (21.61%)
2150 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 485 (76.14%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 6 (0.94%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 2 (0.31%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (0.47%)
41. მამუკა არეშიძე - 141 (22.14%)
2151 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 190 (25.92%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 9 (1.23%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 10 (1.36%)
41. მამუკა არეშიძე - 524 (71.49%)
2152 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 319 (75.77%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 2 (0.48%)
24. იოსებ ივანაური - 6 (1.43%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 94 (22.33%)
2153 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 312 (76.28%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 1 (0.24%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.49%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.24%)
41. მამუკა არეშიძე - 93 (22.74%)
2154 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 384 (76.34%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 1 (0.2%)
24. იოსებ ივანაური - 7 (1.39%)
35. გიორგი ლაღიძე - 1 (0.2%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (0.6%)
41. მამუკა არეშიძე - 107 (21.27%)
2155 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 266 (78.47%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 1 (0.29%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.59%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.29%)
41. მამუკა არეშიძე - 69 (20.35%)
2156 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 261 (70.16%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 4 (1.08%)
24. იოსებ ივანაური - 4 (1.08%)
35. გიორგი ლაღიძე - 2 (0.54%)
38. ალექს ბადიროვი - 2 (0.54%)
41. მამუკა არეშიძე - 99 (26.61%)
2157 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 291 (29.75%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 4 (0.41%)
24. იოსებ ივანაური - 1 (0.1%)
35. გიორგი ლაღიძე - 24 (2.45%)
38. ალექს ბადიროვი - 7 (0.72%)
41. მამუკა არეშიძე - 651 (66.56%)
2158 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 463 (78.08%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 5 (0.84%)
24. იოსებ ივანაური - 6 (1.01%)
35. გიორგი ლაღიძე - 5 (0.84%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.17%)
41. მამუკა არეშიძე - 113 (19.06%)
2159 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 472 (75.52%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 7 (1.12%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.32%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 3 (0.48%)
41. მამუკა არეშიძე - 141 (22.56%)
2160 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 256 (66.84%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 1 (0.26%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.52%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 2 (0.52%)
41. მამუკა არეშიძე - 122 (31.85%)
2161 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 322 (75.59%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 2 (0.47%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 102 (23.94%)
2162 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 290 (81.92%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 4 (1.13%)
24. იოსებ ივანაური - 2 (0.56%)
35. გიორგი ლაღიძე - 2 (0.56%)
38. ალექს ბადიროვი - 1 (0.28%)
41. მამუკა არეშიძე - 55 (15.54%)
2163 5. გიორგი ფეიქრიშვილი - 12 (46.15%) ოქმი
10. გიორგი სამჭკუაშვილი - 0 (0%)
24. იოსებ ივანაური - 0 (0%)
35. გიორგი ლაღიძე - 0 (0%)
38. ალექს ბადიროვი - 0 (0%)
41. მამუკა არეშიძე - 14 (53.85%)