#2 ვაკე - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
2 1. კახა კუკავა - 925 (1.31%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 76 (0.11%)
"ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"
5. გიორგი კარბელაშვილი - 17913 (25.42%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. ნინო გურიელი - 706 (1%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. დავით გამყრელიძე - 1124 (1.59%)
"ახალი მემარჯვენეები"
35. დავით თორდუა - 50 (0.07%)
"მომავალი საქართველო"
36. როინ ლიპარტელიანი - 68 (0.1%)
"საქართველოს მშრომელთა საბჭო"
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 477 (0.68%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. შალვა შავგულიძე - 49141 (69.72%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
21 1. კახა კუკავა - 8 (0.84%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 200 (21.05%)
10. ნინო გურიელი - 7 (0.74%)
24. დავით გამყრელიძე - 33 (3.47%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.11%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 3 (0.32%)
41. შალვა შავგულიძე - 698 (73.47%)
22 1. კახა კუკავა - 17 (1.62%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 3 (0.29%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 233 (22.25%)
10. ნინო გურიელი - 14 (1.34%)
24. დავით გამყრელიძე - 16 (1.53%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.1%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 2 (0.19%)
41. შალვა შავგულიძე - 761 (72.68%)
23 1. კახა კუკავა - 13 (1.24%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 4 (0.38%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 196 (18.76%)
10. ნინო გურიელი - 4 (0.38%)
24. დავით გამყრელიძე - 27 (2.58%)
35. დავით თორდუა - 2 (0.19%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 4 (0.38%)
41. შალვა შავგულიძე - 795 (76.08%)
24 1. კახა კუკავა - 9 (0.82%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 190 (17.24%)
10. ნინო გურიელი - 17 (1.54%)
24. დავით გამყრელიძე - 37 (3.36%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 5 (0.45%)
41. შალვა შავგულიძე - 844 (76.59%)
25 1. კახა კუკავა - 12 (1.22%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 169 (17.19%)
10. ნინო გურიელი - 4 (0.41%)
24. დავით გამყრელიძე - 26 (2.64%)
35. დავით თორდუა - 2 (0.2%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 7 (0.71%)
41. შალვა შავგულიძე - 762 (77.52%)
26 1. კახა კუკავა - 13 (1.32%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.2%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 220 (22.36%)
10. ნინო გურიელი - 6 (0.61%)
24. დავით გამყრელიძე - 24 (2.44%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 2 (0.2%)
41. შალვა შავგულიძე - 717 (72.87%)
27 1. კახა კუკავა - 13 (1.58%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 174 (21.14%)
10. ნინო გურიელი - 6 (0.73%)
24. დავით გამყრელიძე - 34 (4.13%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.12%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 4 (0.49%)
41. შალვა შავგულიძე - 591 (71.81%)
28 1. კახა კუკავა - 4 (0.46%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 201 (23.29%)
10. ნინო გურიელი - 5 (0.58%)
24. დავით გამყრელიძე - 12 (1.39%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.12%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 7 (0.81%)
41. შალვა შავგულიძე - 633 (73.35%)
29 1. კახა კუკავა - 10 (1.18%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 145 (17.06%)
10. ნინო გურიელი - 11 (1.29%)
24. დავით გამყრელიძე - 12 (1.41%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 5 (0.59%)
41. შალვა შავგულიძე - 667 (78.47%)
210 1. კახა კუკავა - 28 (2.76%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 196 (19.29%)
10. ნინო გურიელი - 9 (0.89%)
24. დავით გამყრელიძე - 16 (1.57%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 2 (0.2%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 14 (1.38%)
41. შალვა შავგულიძე - 750 (73.82%)
211 1. კახა კუკავა - 19 (1.87%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.2%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 219 (21.6%)
10. ნინო გურიელი - 14 (1.38%)
24. დავით გამყრელიძე - 33 (3.25%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.1%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.1%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 7 (0.69%)
41. შალვა შავგულიძე - 718 (70.81%)
212 1. კახა კუკავა - 19 (1.87%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.2%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 155 (15.26%)
10. ნინო გურიელი - 12 (1.18%)
24. დავით გამყრელიძე - 27 (2.66%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.1%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 5 (0.49%)
41. შალვა შავგულიძე - 795 (78.25%)
213 1. კახა კუკავა - 19 (1.79%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 220 (20.7%)
10. ნინო გურიელი - 15 (1.41%)
24. დავით გამყრელიძე - 29 (2.73%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 2 (0.19%)
41. შალვა შავგულიძე - 778 (73.19%)
214 1. კახა კუკავა - 14 (1.37%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 190 (18.61%)
10. ნინო გურიელი - 4 (0.39%)
24. დავით გამყრელიძე - 32 (3.13%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 3 (0.29%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 8 (0.78%)
41. შალვა შავგულიძე - 770 (75.42%)
215 1. კახა კუკავა - 14 (1.32%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.19%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 216 (20.34%)
10. ნინო გურიელი - 10 (0.94%)
24. დავით გამყრელიძე - 17 (1.6%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.09%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 9 (0.85%)
41. შალვა შავგულიძე - 793 (74.67%)
216 1. კახა კუკავა - 12 (1.31%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 214 (23.39%)
10. ნინო გურიელი - 9 (0.98%)
24. დავით გამყრელიძე - 11 (1.2%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.11%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 1 (0.11%)
41. შალვა შავგულიძე - 667 (72.9%)
217 1. კახა კუკავა - 13 (1.24%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 194 (18.53%)
10. ნინო გურიელი - 8 (0.76%)
24. დავით გამყრელიძე - 17 (1.62%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.1%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 6 (0.57%)
41. შალვა შავგულიძე - 807 (77.08%)
218 1. კახა კუკავა - 15 (1.85%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.25%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 150 (18.47%)
10. ნინო გურიელი - 8 (0.99%)
24. დავით გამყრელიძე - 17 (2.09%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 4 (0.49%)
41. შალვა შავგულიძე - 616 (75.86%)
219 1. კახა კუკავა - 5 (0.58%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 311 (36.29%)
10. ნინო გურიელი - 19 (2.22%)
24. დავით გამყრელიძე - 6 (0.7%)
35. დავით თორდუა - 6 (0.7%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 7 (0.82%)
41. შალვა შავგულიძე - 503 (58.69%)
220 1. კახა კუკავა - 1 (0.41%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 87 (35.37%)
10. ნინო გურიელი - 9 (3.66%)
24. დავით გამყრელიძე - 1 (0.41%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.41%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 3 (1.22%)
41. შალვა შავგულიძე - 144 (58.54%)
221 1. კახა კუკავა - 8 (2.21%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 75 (20.72%)
10. ნინო გურიელი - 4 (1.1%)
24. დავით გამყრელიძე - 5 (1.38%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.28%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 2 (0.55%)
41. შალვა შავგულიძე - 267 (73.76%)
222 1. კახა კუკავა - 2 (0.77%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 37 (14.18%)
10. ნინო გურიელი - 2 (0.77%)
24. დავით გამყრელიძე - 10 (3.83%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 0 (0%)
41. შალვა შავგულიძე - 210 (80.46%)
223 1. კახა კუკავა - 17 (1.61%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 245 (23.18%)
10. ნინო გურიელი - 12 (1.14%)
24. დავით გამყრელიძე - 26 (2.46%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.09%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 9 (0.85%)
41. შალვა შავგულიძე - 747 (70.67%)
224 1. კახა კუკავა - 27 (2.57%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 279 (26.52%)
10. ნინო გურიელი - 6 (0.57%)
24. დავით გამყრელიძე - 17 (1.62%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.1%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 9 (0.86%)
41. შალვა შავგულიძე - 712 (67.68%)
225 1. კახა კუკავა - 18 (1.71%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.09%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 253 (23.98%)
10. ნინო გურიელი - 6 (0.57%)
24. დავით გამყრელიძე - 12 (1.14%)
35. დავით თორდუა - 2 (0.19%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 10 (0.95%)
41. შალვა შავგულიძე - 753 (71.37%)
226 1. კახა კუკავა - 11 (1.05%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 229 (21.79%)
10. ნინო გურიელი - 7 (0.67%)
24. დავით გამყრელიძე - 22 (2.09%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.1%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.1%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 7 (0.67%)
41. შალვა შავგულიძე - 772 (73.45%)
227 1. კახა კუკავა - 33 (1.66%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.05%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 1004 (50.66%)
10. ნინო გურიელი - 18 (0.91%)
24. დავით გამყრელიძე - 18 (0.91%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.05%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 4 (0.2%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 11 (0.55%)
41. შალვა შავგულიძე - 892 (45.01%)
228 1. კახა კუკავა - 17 (0.94%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 5 (0.28%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 958 (52.72%)
10. ნინო გურიელი - 11 (0.61%)
24. დავით გამყრელიძე - 11 (0.61%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.06%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 9 (0.5%)
41. შალვა შავგულიძე - 805 (44.3%)
229 1. კახა კუკავა - 15 (1.73%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 254 (29.26%)
10. ნინო გურიელი - 12 (1.38%)
24. დავით გამყრელიძე - 11 (1.27%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 3 (0.35%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 7 (0.81%)
41. შალვა შავგულიძე - 566 (65.21%)
230 1. კახა კუკავა - 11 (1.17%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 249 (26.38%)
10. ნინო გურიელი - 13 (1.38%)
24. დავით გამყრელიძე - 22 (2.33%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.11%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.11%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 7 (0.74%)
41. შალვა შავგულიძე - 640 (67.8%)
231 1. კახა კუკავა - 17 (2.2%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 175 (22.67%)
10. ნინო გურიელი - 7 (0.91%)
24. დავით გამყრელიძე - 11 (1.42%)
35. დავით თორდუა - 2 (0.26%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 7 (0.91%)
41. შალვა შავგულიძე - 553 (71.63%)
232 1. კახა კუკავა - 10 (1.59%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 162 (25.84%)
10. ნინო გურიელი - 7 (1.12%)
24. დავით გამყრელიძე - 11 (1.75%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 5 (0.8%)
41. შალვა შავგულიძე - 432 (68.9%)
233 1. კახა კუკავა - 16 (2.04%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 3 (0.38%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 174 (22.17%)
10. ნინო გურიელი - 9 (1.15%)
24. დავით გამყრელიძე - 12 (1.53%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 3 (0.38%)
41. შალვა შავგულიძე - 568 (72.36%)
234 1. კახა კუკავა - 6 (0.6%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.2%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 184 (18.42%)
10. ნინო გურიელი - 16 (1.6%)
24. დავით გამყრელიძე - 15 (1.5%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 3 (0.3%)
41. შალვა შავგულიძე - 773 (77.38%)
235 1. კახა კუკავა - 14 (1.68%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.12%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 201 (24.16%)
10. ნინო გურიელი - 10 (1.2%)
24. დავით გამყრელიძე - 11 (1.32%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 2 (0.24%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 4 (0.48%)
41. შალვა შავგულიძე - 589 (70.79%)
236 1. კახა კუკავა - 11 (1.15%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.21%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 200 (20.94%)
10. ნინო გურიელი - 14 (1.47%)
24. დავით გამყრელიძე - 13 (1.36%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 12 (1.26%)
41. შალვა შავგულიძე - 703 (73.61%)
237 1. კახა კუკავა - 9 (1%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.11%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 247 (27.35%)
10. ნინო გურიელი - 9 (1%)
24. დავით გამყრელიძე - 9 (1%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 2 (0.22%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 10 (1.11%)
41. შალვა შავგულიძე - 616 (68.22%)
238 1. კახა კუკავა - 15 (1.63%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 218 (23.62%)
10. ნინო გურიელი - 13 (1.41%)
24. დავით გამყრელიძე - 12 (1.3%)
35. დავით თორდუა - 2 (0.22%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 11 (1.19%)
41. შალვა შავგულიძე - 652 (70.64%)
239 1. კახა კუკავა - 15 (1.48%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 233 (22.93%)
10. ნინო გურიელი - 11 (1.08%)
24. დავით გამყრელიძე - 16 (1.57%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.1%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 4 (0.39%)
41. შალვა შავგულიძე - 736 (72.44%)
240 1. კახა კუკავა - 13 (1.77%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.14%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 177 (24.15%)
10. ნინო გურიელი - 3 (0.41%)
24. დავით გამყრელიძე - 7 (0.95%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.14%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 3 (0.41%)
41. შალვა შავგულიძე - 528 (72.03%)
241 1. კახა კუკავა - 3 (0.48%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 3 (0.48%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 162 (26.09%)
10. ნინო გურიელი - 6 (0.97%)
24. დავით გამყრელიძე - 9 (1.45%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.16%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 2 (0.32%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 1 (0.16%)
41. შალვა შავგულიძე - 434 (69.89%)
242 1. კახა კუკავა - 15 (1.6%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.11%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 213 (22.66%)
10. ნინო გურიელი - 9 (0.96%)
24. დავით გამყრელიძე - 10 (1.06%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.11%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.11%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 11 (1.17%)
41. შალვა შავგულიძე - 679 (72.23%)
243 1. კახა კუკავა - 8 (0.82%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.2%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 284 (29.1%)
10. ნინო გურიელი - 5 (0.51%)
24. დავით გამყრელიძე - 10 (1.02%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 9 (0.92%)
41. შალვა შავგულიძე - 658 (67.42%)
244 1. კახა კუკავა - 10 (1.02%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 233 (23.78%)
10. ნინო გურიელი - 14 (1.43%)
24. დავით გამყრელიძე - 13 (1.33%)
35. დავით თორდუა - 2 (0.2%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 7 (0.71%)
41. შალვა შავგულიძე - 700 (71.43%)
245 1. კახა კუკავა - 19 (1.88%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 233 (23.02%)
10. ნინო გურიელი - 16 (1.58%)
24. დავით გამყრელიძე - 9 (0.89%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.1%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 7 (0.69%)
41. შალვა შავგულიძე - 726 (71.74%)
246 1. კახა კუკავა - 10 (1.16%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 185 (21.46%)
10. ნინო გურიელი - 10 (1.16%)
24. დავით გამყრელიძე - 13 (1.51%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.12%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 3 (0.35%)
41. შალვა შავგულიძე - 640 (74.25%)
247 1. კახა კუკავა - 12 (1.34%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.11%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 195 (21.84%)
10. ნინო გურიელი - 10 (1.12%)
24. დავით გამყრელიძე - 9 (1.01%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.11%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 3 (0.34%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 9 (1.01%)
41. შალვა შავგულიძე - 653 (73.12%)
248 1. კახა კუკავა - 6 (0.66%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.22%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 216 (23.87%)
10. ნინო გურიელი - 13 (1.44%)
24. დავით გამყრელიძე - 16 (1.77%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.11%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 8 (0.88%)
41. შალვა შავგულიძე - 643 (71.05%)
249 1. კახა კუკავა - 9 (0.95%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.21%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 181 (19.09%)
10. ნინო გურიელი - 3 (0.32%)
24. დავით გამყრელიძე - 22 (2.32%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.11%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 4 (0.42%)
41. შალვა შავგულიძე - 726 (76.58%)
250 1. კახა კუკავა - 16 (1.47%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 205 (18.86%)
10. ნინო გურიელი - 6 (0.55%)
24. დავით გამყრელიძე - 18 (1.66%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.09%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 11 (1.01%)
41. შალვა შავგულიძე - 830 (76.36%)
251 1. კახა კუკავა - 10 (0.97%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 184 (17.85%)
10. ნინო გურიელი - 13 (1.26%)
24. დავით გამყრელიძე - 12 (1.16%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.1%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 3 (0.29%)
41. შალვა შავგულიძე - 807 (78.27%)
252 1. კახა კუკავა - 12 (1.37%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 194 (22.17%)
10. ნინო გურიელი - 6 (0.69%)
24. დავით გამყრელიძე - 17 (1.94%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 3 (0.34%)
41. შალვა შავგულიძე - 643 (73.49%)
253 1. კახა კუკავა - 16 (1.65%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 212 (21.86%)
10. ნინო გურიელი - 13 (1.34%)
24. დავით გამყრელიძე - 15 (1.55%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 13 (1.34%)
41. შალვა შავგულიძე - 700 (72.16%)
254 1. კახა კუკავა - 7 (0.93%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 186 (24.8%)
10. ნინო გურიელი - 7 (0.93%)
24. დავით გამყრელიძე - 8 (1.07%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 3 (0.4%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 6 (0.8%)
41. შალვა შავგულიძე - 533 (71.07%)
255 1. კახა კუკავა - 28 (1.54%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 3 (0.16%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 891 (48.85%)
10. ნინო გურიელი - 20 (1.1%)
24. დავით გამყრელიძე - 19 (1.04%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.05%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 12 (0.66%)
41. შალვა შავგულიძე - 850 (46.6%)
256 1. კახა კუკავა - 19 (1.85%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 269 (26.22%)
10. ნინო გურიელი - 12 (1.17%)
24. დავით გამყრელიძე - 9 (0.88%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 3 (0.29%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 3 (0.29%)
41. შალვა შავგულიძე - 710 (69.2%)
257 1. კახა კუკავა - 13 (1.55%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 173 (20.6%)
10. ნინო გურიელი - 17 (2.02%)
24. დავით გამყრელიძე - 14 (1.67%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.12%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 8 (0.95%)
41. შალვა შავგულიძე - 614 (73.1%)
258 1. კახა კუკავა - 5 (0.52%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 201 (21%)
10. ნინო გურიელი - 12 (1.25%)
24. დავით გამყრელიძე - 10 (1.04%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 2 (0.21%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 5 (0.52%)
41. შალვა შავგულიძე - 721 (75.34%)
259 1. კახა კუკავა - 14 (1.37%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.2%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 244 (23.83%)
10. ნინო გურიელი - 8 (0.78%)
24. დავით გამყრელიძე - 16 (1.56%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.1%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.1%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 9 (0.88%)
41. შალვა შავგულიძე - 729 (71.19%)
260 1. კახა კუკავა - 12 (1.35%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.11%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 215 (24.18%)
10. ნინო გურიელი - 8 (0.9%)
24. დავით გამყრელიძე - 11 (1.24%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.11%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 5 (0.56%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 9 (1.01%)
41. შალვა შავგულიძე - 627 (70.53%)
261 1. კახა კუკავა - 10 (1.01%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 227 (23.02%)
10. ნინო გურიელი - 9 (0.91%)
24. დავით გამყრელიძე - 9 (0.91%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.1%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 11 (1.12%)
41. შალვა შავგულიძე - 719 (72.92%)
262 1. კახა კუკავა - 12 (1.36%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 212 (23.98%)
10. ნინო გურიელი - 6 (0.68%)
24. დავით გამყრელიძე - 17 (1.92%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 6 (0.68%)
41. შალვა შავგულიძე - 631 (71.38%)
263 1. კახა კუკავა - 11 (1.28%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.23%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 236 (27.41%)
10. ნინო გურიელი - 11 (1.28%)
24. დავით გამყრელიძე - 11 (1.28%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.12%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 4 (0.46%)
41. შალვა შავგულიძე - 585 (67.94%)
264 1. კახა კუკავა - 9 (0.92%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.1%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 234 (24.05%)
10. ნინო გურიელი - 7 (0.72%)
24. დავით გამყრელიძე - 14 (1.44%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.1%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 5 (0.51%)
41. შალვა შავგულიძე - 702 (72.15%)
265 1. კახა კუკავა - 4 (1.1%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.55%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 139 (38.4%)
10. ნინო გურიელი - 4 (1.1%)
24. დავით გამყრელიძე - 3 (0.83%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.28%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 1 (0.28%)
41. შალვა შავგულიძე - 208 (57.46%)
266 1. კახა კუკავა - 2 (0.24%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 231 (27.14%)
10. ნინო გურიელი - 3 (0.35%)
24. დავით გამყრელიძე - 4 (0.47%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 8 (0.94%)
41. შალვა შავგულიძე - 603 (70.86%)
267 1. კახა კუკავა - 3 (0.39%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 237 (30.82%)
10. ნინო გურიელი - 8 (1.04%)
24. დავით გამყრელიძე - 10 (1.3%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 4 (0.52%)
41. შალვა შავგულიძე - 507 (65.93%)
268 1. კახა კუკავა - 3 (0.38%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.26%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 267 (34.19%)
10. ნინო გურიელი - 9 (1.15%)
24. დავით გამყრელიძე - 2 (0.26%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.13%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 1 (0.13%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 9 (1.15%)
41. შალვა შავგულიძე - 487 (62.36%)
269 1. კახა კუკავა - 8 (1.05%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 317 (41.6%)
10. ნინო გურიელი - 2 (0.26%)
24. დავით გამყრელიძე - 5 (0.66%)
35. დავით თორდუა - 5 (0.66%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 6 (0.79%)
41. შალვა შავგულიძე - 419 (54.99%)
270 1. კახა კუკავა - 0 (0%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 236 (37.17%)
10. ნინო გურიელი - 5 (0.79%)
24. დავით გამყრელიძე - 4 (0.63%)
35. დავით თორდუა - 7 (1.1%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 2 (0.31%)
41. შალვა შავგულიძე - 381 (60%)
271 1. კახა კუკავა - 8 (0.84%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.21%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 224 (23.6%)
10. ნინო გურიელი - 10 (1.05%)
24. დავით გამყრელიძე - 9 (0.95%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 2 (0.21%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 1 (0.11%)
41. შალვა შავგულიძე - 693 (73.02%)
272 1. კახა კუკავა - 10 (1.55%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 169 (26.12%)
10. ნინო გურიელი - 5 (0.77%)
24. დავით გამყრელიძე - 4 (0.62%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 3 (0.46%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 8 (1.24%)
41. შალვა შავგულიძე - 448 (69.24%)
273 1. კახა კუკავა - 9 (1.31%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.15%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 207 (30.13%)
10. ნინო გურიელი - 13 (1.89%)
24. დავით გამყრელიძე - 4 (0.58%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 3 (0.44%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 2 (0.29%)
41. შალვა შავგულიძე - 448 (65.21%)
274 1. კახა კუკავა - 15 (2.18%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.15%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 176 (25.62%)
10. ნინო გურიელი - 3 (0.44%)
24. დავით გამყრელიძე - 17 (2.47%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 8 (1.16%)
41. შალვა შავგულიძე - 467 (67.98%)
275 1. კახა კუკავა - 0 (0%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 137 (21.68%)
10. ნინო გურიელი - 7 (1.11%)
24. დავით გამყრელიძე - 11 (1.74%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 3 (0.47%)
41. შალვა შავგულიძე - 474 (75%)
276 1. კახა კუკავა - 12 (1.31%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 2 (0.22%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 161 (17.63%)
10. ნინო გურიელი - 1 (0.11%)
24. დავით გამყრელიძე - 28 (3.07%)
35. დავით თორდუა - 1 (0.11%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 2 (0.22%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 11 (1.2%)
41. შალვა შავგულიძე - 695 (76.12%)
277 1. კახა კუკავა - 9 (2.8%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 0 (0%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 58 (18.07%)
10. ნინო გურიელი - 8 (2.49%)
24. დავით გამყრელიძე - 3 (0.93%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 4 (1.25%)
41. შალვა შავგულიძე - 239 (74.45%)
278 1. კახა კუკავა - 13 (1.97%) ოქმი
4. გენადი კვაჭანტირაძე - 1 (0.15%)
5. გიორგი კარბელაშვილი - 135 (20.45%)
10. ნინო გურიელი - 6 (0.91%)
24. დავით გამყრელიძე - 11 (1.67%)
35. დავით თორდუა - 0 (0%)
36. როინ ლიპარტელიანი - 0 (0%)
38. ლეილა გაფრინდაშვილი - 5 (0.76%)
41. შალვა შავგულიძე - 489 (74.09%)