#19 თიანეთი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
19 5. გიორგი აბაშვილი - 2931 (39.73%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
38. გიორგი ჩიტაური - 71 (0.96%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
40. ანტონ თუშური - 21 (0.28%)
"საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი"
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 4354 (59.02%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
191 5. გიორგი აბაშვილი - 253 (37.04%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 8 (1.17%)
40. ანტონ თუშური - 1 (0.15%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 421 (61.64%)
192 5. გიორგი აბაშვილი - 270 (37.24%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 4 (0.55%)
40. ანტონ თუშური - 2 (0.28%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 449 (61.93%)
193 5. გიორგი აბაშვილი - 105 (34.31%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 1 (0.33%)
40. ანტონ თუშური - 1 (0.33%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 199 (65.03%)
194 5. გიორგი აბაშვილი - 81 (43.32%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 5 (2.67%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 101 (54.01%)
195 5. გიორგი აბაშვილი - 146 (65.18%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 1 (0.45%)
40. ანტონ თუშური - 1 (0.45%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 76 (33.93%)
196 5. გიორგი აბაშვილი - 113 (73.38%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 1 (0.65%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 40 (25.97%)
197 5. გიორგი აბაშვილი - 40 (51.28%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 1 (1.28%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 37 (47.44%)
198 5. გიორგი აბაშვილი - 186 (49.6%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 3 (0.8%)
40. ანტონ თუშური - 1 (0.27%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 185 (49.33%)
199 5. გიორგი აბაშვილი - 102 (23.13%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 8 (1.81%)
40. ანტონ თუშური - 3 (0.68%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 328 (74.38%)
1910 5. გიორგი აბაშვილი - 28 (19.58%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 1 (0.7%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 114 (79.72%)
1911 5. გიორგი აბაშვილი - 236 (43.7%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 5 (0.93%)
40. ანტონ თუშური - 2 (0.37%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 297 (55%)
1912 5. გიორგი აბაშვილი - 269 (45.59%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 2 (0.34%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 319 (54.07%)
1913 5. გიორგი აბაშვილი - 87 (47.8%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 3 (1.65%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 92 (50.55%)
1914 5. გიორგი აბაშვილი - 107 (49.08%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 1 (0.46%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 110 (50.46%)
1915 5. გიორგი აბაშვილი - 78 (27.08%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 4 (1.39%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 206 (71.53%)
1916 5. გიორგი აბაშვილი - 59 (14.25%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 3 (0.72%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 352 (85.02%)
1917 5. გიორგი აბაშვილი - 206 (42.65%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 10 (2.07%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 267 (55.28%)
1918 5. გიორგი აბაშვილი - 98 (55.37%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 1 (0.56%)
40. ანტონ თუშური - 0 (0%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 78 (44.07%)
1919 5. გიორგი აბაშვილი - 284 (48.88%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 5 (0.86%)
40. ანტონ თუშური - 7 (1.2%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 285 (49.05%)
1920 5. გიორგი აბაშვილი - 183 (31.12%) ოქმი
38. გიორგი ჩიტაური - 4 (0.68%)
40. ანტონ თუშური - 3 (0.51%)
41. ზაქარია ქუცნაშვილი - 398 (67.69%)