#18 ახმეტა - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
18 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 8080 (45.32%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 283 (1.59%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. ზურაბ არაბული - 146 (0.82%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 218 (1.22%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. ზურაბ ზვიადაური - 9102 (51.05%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
181 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 512 (48.21%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 18 (1.69%)
24. ზურაბ არაბული - 11 (1.04%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 12 (1.13%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 509 (47.93%)
182 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 385 (40.91%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 14 (1.49%)
24. ზურაბ არაბული - 14 (1.49%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 17 (1.81%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 511 (54.3%)
183 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 363 (43.68%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 11 (1.32%)
24. ზურაბ არაბული - 4 (0.48%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 11 (1.32%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 442 (53.19%)
184 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 320 (41.88%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 10 (1.31%)
24. ზურაბ არაბული - 5 (0.65%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 14 (1.83%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 415 (54.32%)
185 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 163 (27.72%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 1 (0.17%)
24. ზურაბ არაბული - 6 (1.02%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 3 (0.51%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 415 (70.58%)
186 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 194 (36.53%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 9 (1.69%)
24. ზურაბ არაბული - 7 (1.32%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 5 (0.94%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 316 (59.51%)
187 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 299 (43.21%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 13 (1.88%)
24. ზურაბ არაბული - 10 (1.45%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 7 (1.01%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 363 (52.46%)
188 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 84 (44.92%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 2 (1.07%)
24. ზურაბ არაბული - 0 (0%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 3 (1.6%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 98 (52.41%)
189 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 401 (44.9%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 14 (1.57%)
24. ზურაბ არაბული - 8 (0.9%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 10 (1.12%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 460 (51.51%)
1810 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 92 (68.15%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 0 (0%)
24. ზურაბ არაბული - 0 (0%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 0 (0%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 43 (31.85%)
1811 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 441 (52.38%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 13 (1.54%)
24. ზურაბ არაბული - 11 (1.31%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 14 (1.66%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 363 (43.11%)
1812 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 347 (45.24%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 8 (1.04%)
24. ზურაბ არაბული - 2 (0.26%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 8 (1.04%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 402 (52.41%)
1813 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 275 (56.35%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 10 (2.05%)
24. ზურაბ არაბული - 2 (0.41%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 2 (0.41%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 199 (40.78%)
1814 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 47 (52.81%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 2 (2.25%)
24. ზურაბ არაბული - 0 (0%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 1 (1.12%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 39 (43.82%)
1815 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 499 (65.23%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 10 (1.31%)
24. ზურაბ არაბული - 2 (0.26%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 5 (0.65%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 249 (32.55%)
1816 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 169 (56.52%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 4 (1.34%)
24. ზურაბ არაბული - 2 (0.67%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 3 (1%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 121 (40.47%)
1817 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 309 (50%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 2 (0.32%)
24. ზურაბ არაბული - 3 (0.49%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 4 (0.65%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 300 (48.54%)
1818 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 253 (38.57%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 28 (4.27%)
24. ზურაბ არაბული - 4 (0.61%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 10 (1.52%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 361 (55.03%)
1819 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 240 (38.9%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 15 (2.43%)
24. ზურაბ არაბული - 4 (0.65%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 8 (1.3%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 350 (56.73%)
1820 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 391 (50.58%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 13 (1.68%)
24. ზურაბ არაბული - 7 (0.91%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 9 (1.16%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 353 (45.67%)
1821 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 162 (56.64%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 4 (1.4%)
24. ზურაბ არაბული - 3 (1.05%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 4 (1.4%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 113 (39.51%)
1822 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 40 (28.57%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 7 (5%)
24. ზურაბ არაბული - 5 (3.57%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 7 (5%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 81 (57.86%)
1823 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 179 (24.83%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 4 (0.55%)
24. ზურაბ არაბული - 5 (0.69%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 2 (0.28%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 531 (73.65%)
1824 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 214 (45.63%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 14 (2.99%)
24. ზურაბ არაბული - 2 (0.43%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 3 (0.64%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 236 (50.32%)
1825 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 444 (45.63%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 12 (1.23%)
24. ზურაბ არაბული - 10 (1.03%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 28 (2.88%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 479 (49.23%)
1826 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 267 (41.85%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 5 (0.78%)
24. ზურაბ არაბული - 5 (0.78%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 2 (0.31%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 359 (56.27%)
1827 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 253 (48.01%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 11 (2.09%)
24. ზურაბ არაბული - 12 (2.28%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 4 (0.76%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 247 (46.87%)
1828 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 416 (44.59%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 19 (2.04%)
24. ზურაბ არაბული - 0 (0%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 10 (1.07%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 488 (52.3%)
1829 5. პეტრე ცისკარიშვილი - 321 (53.15%) ოქმი
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 10 (1.66%)
24. ზურაბ არაბული - 2 (0.33%)
38. თეიმურაზ ბოდაველი - 12 (1.99%)
41. ზურაბ ზვიადაური - 259 (42.88%)