#16 ყვარელი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
16 5. მარიკა ვერულაშვილი - 9927 (50.15%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 499 (2.52%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 248 (1.25%)
"ახალი მემარჯვენეები"
41. დავით ქევხიშვილი - 9122 (46.08%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
161 5. მარიკა ვერულაშვილი - 410 (46.96%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 32 (3.67%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 15 (1.72%)
41. დავით ქევხიშვილი - 416 (47.65%)
162 5. მარიკა ვერულაშვილი - 331 (38.67%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 27 (3.15%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 20 (2.34%)
41. დავით ქევხიშვილი - 478 (55.84%)
163 5. მარიკა ვერულაშვილი - 381 (47.86%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 37 (4.65%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 11 (1.38%)
41. დავით ქევხიშვილი - 367 (46.11%)
164 5. მარიკა ვერულაშვილი - 383 (50%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 33 (4.31%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 20 (2.61%)
41. დავით ქევხიშვილი - 330 (43.08%)
165 5. მარიკა ვერულაშვილი - 386 (47.71%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 35 (4.33%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 18 (2.22%)
41. დავით ქევხიშვილი - 370 (45.74%)
166 5. მარიკა ვერულაშვილი - 472 (86.45%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 6 (1.1%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 1 (0.18%)
41. დავით ქევხიშვილი - 67 (12.27%)
167 5. მარიკა ვერულაშვილი - 249 (49.5%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 7 (1.39%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 5 (0.99%)
41. დავით ქევხიშვილი - 242 (48.11%)
168 5. მარიკა ვერულაშვილი - 578 (53.77%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 6 (0.56%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 9 (0.84%)
41. დავით ქევხიშვილი - 482 (44.84%)
169 5. მარიკა ვერულაშვილი - 405 (39.05%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 5 (0.48%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 9 (0.87%)
41. დავით ქევხიშვილი - 618 (59.59%)
1610 5. მარიკა ვერულაშვილი - 367 (41.66%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 4 (0.45%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 4 (0.45%)
41. დავით ქევხიშვილი - 506 (57.43%)
1611 5. მარიკა ვერულაშვილი - 97 (54.19%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 10 (5.59%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 2 (1.12%)
41. დავით ქევხიშვილი - 70 (39.11%)
1612 5. მარიკა ვერულაშვილი - 78 (53.06%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 3 (2.04%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 7 (4.76%)
41. დავით ქევხიშვილი - 59 (40.14%)
1613 5. მარიკა ვერულაშვილი - 100 (53.48%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 15 (8.02%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 3 (1.6%)
41. დავით ქევხიშვილი - 69 (36.9%)
1614 5. მარიკა ვერულაშვილი - 315 (56.55%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 12 (2.15%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 3 (0.54%)
41. დავით ქევხიშვილი - 227 (40.75%)
1615 5. მარიკა ვერულაშვილი - 105 (38.04%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 9 (3.26%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 3 (1.09%)
41. დავით ქევხიშვილი - 159 (57.61%)
1616 5. მარიკა ვერულაშვილი - 149 (64.22%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 6 (2.59%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 1 (0.43%)
41. დავით ქევხიშვილი - 76 (32.76%)
1617 5. მარიკა ვერულაშვილი - 220 (61.11%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 10 (2.78%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 3 (0.83%)
41. დავით ქევხიშვილი - 127 (35.28%)
1618 5. მარიკა ვერულაშვილი - 382 (69.71%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 9 (1.64%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 2 (0.36%)
41. დავით ქევხიშვილი - 155 (28.28%)
1619 5. მარიკა ვერულაშვილი - 433 (41.8%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 17 (1.64%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 1 (0.1%)
41. დავით ქევხიშვილი - 585 (56.47%)
1620 5. მარიკა ვერულაშვილი - 374 (38.88%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 9 (0.94%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 3 (0.31%)
41. დავით ქევხიშვილი - 576 (59.88%)
1621 5. მარიკა ვერულაშვილი - 429 (45.78%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 13 (1.39%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 11 (1.17%)
41. დავით ქევხიშვილი - 484 (51.65%)
1622 5. მარიკა ვერულაშვილი - 422 (53.69%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 13 (1.65%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 4 (0.51%)
41. დავით ქევხიშვილი - 347 (44.15%)
1623 5. მარიკა ვერულაშვილი - 368 (42.69%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 17 (1.97%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 9 (1.04%)
41. დავით ქევხიშვილი - 468 (54.29%)
1624 5. მარიკა ვერულაშვილი - 462 (49.15%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 42 (4.47%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 9 (0.96%)
41. დავით ქევხიშვილი - 427 (45.43%)
1625 5. მარიკა ვერულაშვილი - 463 (55.85%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 13 (1.57%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 17 (2.05%)
41. დავით ქევხიშვილი - 336 (40.53%)
1626 5. მარიკა ვერულაშვილი - 246 (68.72%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 11 (3.07%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 3 (0.84%)
41. დავით ქევხიშვილი - 98 (27.37%)
1627 5. მარიკა ვერულაშვილი - 295 (53.64%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 18 (3.27%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 3 (0.55%)
41. დავით ქევხიშვილი - 234 (42.55%)
1628 5. მარიკა ვერულაშვილი - 79 (33.47%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 2 (0.85%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 14 (5.93%)
41. დავით ქევხიშვილი - 141 (59.75%)
1629 5. მარიკა ვერულაშვილი - 390 (45.72%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 61 (7.15%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 26 (3.05%)
41. დავით ქევხიშვილი - 376 (44.08%)
1630 5. მარიკა ვერულაშვილი - 558 (68.13%) ოქმი
10. ალექსი ბაიდოშვილი - 17 (2.08%)
24. ნუგზარ ღონიაშვილი - 12 (1.47%)
41. დავით ქევხიშვილი - 232 (28.33%)