#14 დედოფლისწყარო - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
14 1. თამილა გურაშვილი - 52 (0.37%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. ზაზა კედელაშვილი - 6896 (49.67%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. ლია ჩოქური - 190 (1.37%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 127 (0.91%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 16 (0.12%)
"საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი"
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 6603 (47.56%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
141 1. თამილა გურაშვილი - 4 (0.51%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 353 (45.26%)
10. ლია ჩოქური - 14 (1.79%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 3 (0.38%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 1 (0.13%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 405 (51.92%)
142 1. თამილა გურაშვილი - 1 (0.13%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 364 (47.52%)
10. ლია ჩოქური - 7 (0.91%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 5 (0.65%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 389 (50.78%)
143 1. თამილა გურაშვილი - 5 (0.55%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 390 (43.24%)
10. ლია ჩოქური - 12 (1.33%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 6 (0.67%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 489 (54.21%)
144 1. თამილა გურაშვილი - 4 (0.47%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 368 (42.89%)
10. ლია ჩოქური - 16 (1.86%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 7 (0.82%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 8 (0.93%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 455 (53.03%)
145 1. თამილა გურაშვილი - 3 (0.46%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 328 (49.92%)
10. ლია ჩოქური - 4 (0.61%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 5 (0.76%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 317 (48.25%)
146 1. თამილა გურაშვილი - 4 (0.6%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 305 (45.52%)
10. ლია ჩოქური - 13 (1.94%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 10 (1.49%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 2 (0.3%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 336 (50.15%)
147 1. თამილა გურაშვილი - 2 (0.3%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 338 (50.3%)
10. ლია ჩოქური - 5 (0.74%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 11 (1.64%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 2 (0.3%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 314 (46.73%)
148 1. თამილა გურაშვილი - 5 (0.72%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 326 (46.84%)
10. ლია ჩოქური - 12 (1.72%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 7 (1.01%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 346 (49.71%)
149 1. თამილა გურაშვილი - 2 (0.28%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 381 (53.51%)
10. ლია ჩოქური - 18 (2.53%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 17 (2.39%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 294 (41.29%)
1410 1. თამილა გურაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 190 (52.49%)
10. ლია ჩოქური - 7 (1.93%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 2 (0.55%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 163 (45.03%)
1411 1. თამილა გურაშვილი - 1 (0.13%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 403 (51.73%)
10. ლია ჩოქური - 10 (1.28%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 9 (1.16%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 1 (0.13%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 355 (45.57%)
1412 1. თამილა გურაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 460 (59.13%)
10. ლია ჩოქური - 2 (0.26%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 4 (0.51%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 1 (0.13%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 311 (39.97%)
1413 1. თამილა გურაშვილი - 5 (1.01%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 259 (52.54%)
10. ლია ჩოქური - 4 (0.81%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 5 (1.01%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 220 (44.62%)
1414 1. თამილა გურაშვილი - 1 (0.16%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 162 (25.39%)
10. ლია ჩოქური - 4 (0.63%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 10 (1.57%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 461 (72.26%)
1415 1. თამილა გურაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 125 (35.01%)
10. ლია ჩოქური - 3 (0.84%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 4 (1.12%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 225 (63.03%)
1416 1. თამილა გურაშვილი - 3 (0.46%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 424 (65.43%)
10. ლია ჩოქური - 12 (1.85%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 5 (0.77%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 204 (31.48%)
1417 1. თამილა გურაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 261 (86.71%)
10. ლია ჩოქური - 3 (1%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 1 (0.33%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 36 (11.96%)
1418 1. თამილა გურაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 261 (94.91%)
10. ლია ჩოქური - 1 (0.36%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 0 (0%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 13 (4.73%)
1419 1. თამილა გურაშვილი - 8 (1.08%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 293 (39.59%)
10. ლია ჩოქური - 9 (1.22%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 6 (0.81%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 1 (0.14%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 423 (57.16%)
1420 1. თამილა გურაშვილი - 1 (0.19%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 261 (49.06%)
10. ლია ჩოქური - 15 (2.82%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 1 (0.19%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 254 (47.74%)
1421 1. თამილა გურაშვილი - 1 (0.25%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 254 (62.87%)
10. ლია ჩოქური - 5 (1.24%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 5 (1.24%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 139 (34.41%)
1422 1. თამილა გურაშვილი - 1 (0.24%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 256 (60.95%)
10. ლია ჩოქური - 6 (1.43%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 1 (0.24%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 156 (37.14%)
1423 1. თამილა გურაშვილი - 1 (0.23%) ოქმი
5. ზაზა კედელაშვილი - 134 (30.18%)
10. ლია ჩოქური - 8 (1.8%)
38. გიორგი ყოჩიაშვილი - 3 (0.68%)
40. ბიჭიკო მაჩაბლიშვილი - 0 (0%)
41. ალექსანდრე თამაზაშვილი - 298 (67.12%)