#12 გურჯაანი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
12 1. დავით ჩიტაშვილი - 68 (0.19%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 18596 (51.29%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
10. ნინო მურაკაშვილი - 1015 (2.8%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. გიორგი იმერლიშვილი - 236 (0.65%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. ლენა მოდებაძე - 533 (1.47%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. მანანა ბერიკაშვილი - 15810 (43.6%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
121 1. დავით ჩიტაშვილი - 2 (0.25%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 372 (47.21%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 31 (3.93%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 10 (1.27%)
38. ლენა მოდებაძე - 10 (1.27%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 363 (46.07%)
122 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.14%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 384 (53.56%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 42 (5.86%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 7 (0.98%)
38. ლენა მოდებაძე - 11 (1.53%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 272 (37.94%)
123 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 316 (46.2%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 24 (3.51%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 7 (1.02%)
38. ლენა მოდებაძე - 12 (1.75%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 324 (47.37%)
124 1. დავით ჩიტაშვილი - 2 (0.23%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 438 (49.89%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 30 (3.42%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 4 (0.46%)
38. ლენა მოდებაძე - 10 (1.14%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 394 (44.87%)
125 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.14%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 366 (50.69%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 18 (2.49%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 11 (1.52%)
38. ლენა მოდებაძე - 11 (1.52%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 315 (43.63%)
126 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.11%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 358 (37.88%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 28 (2.96%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 7 (0.74%)
38. ლენა მოდებაძე - 8 (0.85%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 543 (57.46%)
127 1. დავით ჩიტაშვილი - 2 (0.27%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 313 (42.18%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 12 (1.62%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 2 (0.27%)
38. ლენა მოდებაძე - 12 (1.62%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 401 (54.04%)
128 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.13%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 354 (47.2%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 23 (3.07%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 3 (0.4%)
38. ლენა მოდებაძე - 10 (1.33%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 359 (47.87%)
129 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 291 (32.3%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 15 (1.66%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 2 (0.22%)
38. ლენა მოდებაძე - 7 (0.78%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 586 (65.04%)
1210 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.1%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 382 (39.38%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 20 (2.06%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 3 (0.31%)
38. ლენა მოდებაძე - 12 (1.24%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 552 (56.91%)
1211 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.1%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 320 (32.59%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 35 (3.56%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 6 (0.61%)
38. ლენა მოდებაძე - 8 (0.81%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 612 (62.32%)
1212 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 298 (44.02%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 22 (3.25%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 11 (1.62%)
38. ლენა მოდებაძე - 4 (0.59%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 342 (50.52%)
1213 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 190 (68.59%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 14 (5.05%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 2 (0.72%)
38. ლენა მოდებაძე - 0 (0%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 71 (25.63%)
1214 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 492 (48.96%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 13 (1.29%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 0 (0%)
38. ლენა მოდებაძე - 11 (1.09%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 489 (48.66%)
1215 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.12%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 452 (52.87%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 14 (1.64%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 4 (0.47%)
38. ლენა მოდებაძე - 6 (0.7%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 378 (44.21%)
1216 1. დავით ჩიტაშვილი - 3 (0.29%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 566 (54.74%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 16 (1.55%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 8 (0.77%)
38. ლენა მოდებაძე - 6 (0.58%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 435 (42.07%)
1217 1. დავით ჩიტაშვილი - 5 (0.54%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 557 (59.89%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 25 (2.69%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 0 (0%)
38. ლენა მოდებაძე - 26 (2.8%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 317 (34.09%)
1218 1. დავით ჩიტაშვილი - 11 (1.46%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 386 (51.33%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 9 (1.2%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 1 (0.13%)
38. ლენა მოდებაძე - 30 (3.99%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 315 (41.89%)
1219 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.12%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 476 (56.6%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 34 (4.04%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 3 (0.36%)
38. ლენა მოდებაძე - 15 (1.78%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 312 (37.1%)
1220 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 347 (56.79%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 22 (3.6%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 6 (0.98%)
38. ლენა მოდებაძე - 10 (1.64%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 226 (36.99%)
1221 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 67 (48.55%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 15 (10.87%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 7 (5.07%)
38. ლენა მოდებაძე - 2 (1.45%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 47 (34.06%)
1222 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.12%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 409 (50.06%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 38 (4.65%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 7 (0.86%)
38. ლენა მოდებაძე - 18 (2.2%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 344 (42.11%)
1223 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.13%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 430 (57.56%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 14 (1.87%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 10 (1.34%)
38. ლენა მოდებაძე - 12 (1.61%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 280 (37.48%)
1224 1. დავით ჩიტაშვილი - 5 (0.89%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 289 (51.33%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 16 (2.84%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 4 (0.71%)
38. ლენა მოდებაძე - 18 (3.2%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 231 (41.03%)
1225 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.15%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 344 (50.37%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 28 (4.1%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 1 (0.15%)
38. ლენა მოდებაძე - 10 (1.46%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 299 (43.78%)
1226 1. დავით ჩიტაშვილი - 5 (0.53%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 492 (52.56%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 24 (2.56%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 4 (0.43%)
38. ლენა მოდებაძე - 17 (1.82%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 394 (42.09%)
1227 1. დავით ჩიტაშვილი - 2 (0.2%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 631 (64.13%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 23 (2.34%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 4 (0.41%)
38. ლენა მოდებაძე - 8 (0.81%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 316 (32.11%)
1228 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.13%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 468 (61.02%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 14 (1.83%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 5 (0.65%)
38. ლენა მოდებაძე - 12 (1.56%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 267 (34.81%)
1229 1. დავით ჩიტაშვილი - 2 (0.22%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 421 (47.09%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 25 (2.8%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 5 (0.56%)
38. ლენა მოდებაძე - 13 (1.45%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 428 (47.87%)
1230 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 418 (63.05%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 17 (2.56%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 1 (0.15%)
38. ლენა მოდებაძე - 17 (2.56%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 210 (31.67%)
1231 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.13%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 440 (58.59%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 14 (1.86%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 4 (0.53%)
38. ლენა მოდებაძე - 8 (1.07%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 284 (37.82%)
1232 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 482 (55.47%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 17 (1.96%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 3 (0.35%)
38. ლენა მოდებაძე - 12 (1.38%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 355 (40.85%)
1233 1. დავით ჩიტაშვილი - 2 (0.22%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 501 (55.42%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 30 (3.32%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 1 (0.11%)
38. ლენა მოდებაძე - 7 (0.77%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 363 (40.15%)
1234 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.16%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 506 (80.83%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 7 (1.12%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 4 (0.64%)
38. ლენა მოდებაძე - 4 (0.64%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 104 (16.61%)
1235 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 550 (69.01%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 17 (2.13%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 6 (0.75%)
38. ლენა მოდებაძე - 6 (0.75%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 218 (27.35%)
1236 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 407 (49.51%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 20 (2.43%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 3 (0.36%)
38. ლენა მოდებაძე - 15 (1.82%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 377 (45.86%)
1237 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.18%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 234 (42.94%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 24 (4.4%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 2 (0.37%)
38. ლენა მოდებაძე - 10 (1.83%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 274 (50.28%)
1238 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.22%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 166 (36.4%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 16 (3.51%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 4 (0.88%)
38. ლენა მოდებაძე - 9 (1.97%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 260 (57.02%)
1239 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 339 (41.65%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 20 (2.46%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 3 (0.37%)
38. ლენა მოდებაძე - 13 (1.6%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 439 (53.93%)
1240 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.26%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 199 (52.51%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 15 (3.96%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 1 (0.26%)
38. ლენა მოდებაძე - 1 (0.26%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 162 (42.74%)
1241 1. დავით ჩიტაშვილი - 3 (0.36%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 421 (50.36%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 7 (0.84%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 3 (0.36%)
38. ლენა მოდებაძე - 13 (1.56%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 389 (46.53%)
1242 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.35%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 134 (46.37%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 9 (3.11%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 1 (0.35%)
38. ლენა მოდებაძე - 4 (1.38%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 140 (48.44%)
1243 1. დავით ჩიტაშვილი - 2 (0.22%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 538 (58.16%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 22 (2.38%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 5 (0.54%)
38. ლენა მოდებაძე - 15 (1.62%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 343 (37.08%)
1244 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.34%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 188 (64.16%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 9 (3.07%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 3 (1.02%)
38. ლენა მოდებაძე - 3 (1.02%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 89 (30.38%)
1245 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.16%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 307 (48.19%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 32 (5.02%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 17 (2.67%)
38. ლენა მოდებაძე - 7 (1.1%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 273 (42.86%)
1246 1. დავით ჩიტაშვილი - 1 (0.14%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 358 (51%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 16 (2.28%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 12 (1.71%)
38. ლენა მოდებაძე - 17 (2.42%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 298 (42.45%)
1247 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 301 (45.74%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 21 (3.19%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 9 (1.37%)
38. ლენა მოდებაძე - 15 (2.28%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 312 (47.42%)
1248 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 318 (45.56%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 18 (2.58%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 2 (0.29%)
38. ლენა მოდებაძე - 14 (2.01%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 346 (49.57%)
1249 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 478 (63.65%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 31 (4.13%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 7 (0.93%)
38. ლენა მოდებაძე - 10 (1.33%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 225 (29.96%)
1250 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 76 (34.86%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 7 (3.21%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 1 (0.46%)
38. ლენა მოდებაძე - 3 (1.38%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 131 (60.09%)
1251 1. დავით ჩიტაშვილი - 0 (0%) ოქმი
5. გიორგი ღვინიაშვილი - 26 (74.29%)
10. ნინო მურაკაშვილი - 2 (5.71%)
24. გიორგი იმერლიშვილი - 0 (0%)
38. ლენა მოდებაძე - 1 (2.86%)
41. მანანა ბერიკაშვილი - 6 (17.14%)