#10 გლდანი - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
10 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 184 (0.21%)
"კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო"
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 109 (0.13%)
"ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია"
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 22771 (26.38%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
9. იოსებ მესტიაშვილი - 109 (0.13%)
"სამართლიანი საქართველოსთვის"
10. ინგა გრიგოლია - 2556 (2.96%)
"გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება"
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 283 (0.33%)
"ახალი მემარჯვენეები"
38. იოსებ შატბერაშვილი - 1168 (1.35%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 59133 (68.51%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
101 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.2%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.2%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 207 (20.68%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 3 (0.3%)
10. ინგა გრიგოლია - 32 (3.2%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.2%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 7 (0.7%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 746 (74.53%)
102 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.12%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.24%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 229 (27.93%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 18 (2.2%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 4 (0.49%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 0 (0%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 566 (69.02%)
103 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.14%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.14%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 240 (33.85%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 19 (2.68%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.14%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 5 (0.71%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 442 (62.34%)
104 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.11%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 155 (17.75%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 27 (3.09%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.34%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.26%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 676 (77.43%)
105 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.09%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.09%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 221 (20.93%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.09%)
10. ინგა გრიგოლია - 39 (3.69%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.09%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 14 (1.33%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 778 (73.67%)
106 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 203 (23.58%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 23 (2.67%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (0.93%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 626 (72.71%)
107 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.38%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 3 (0.38%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 245 (30.86%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 31 (3.9%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 14 (1.76%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 498 (62.72%)
108 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.25%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 257 (32.74%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 32 (4.08%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.13%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.66%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 479 (61.02%)
109 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.11%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.23%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 279 (31.56%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 3 (0.34%)
10. ინგა გრიგოლია - 19 (2.15%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (0.9%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 572 (64.71%)
1010 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 164 (21.9%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 22 (2.94%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.27%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.74%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 547 (73.03%)
1011 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 200 (23.2%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 31 (3.6%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.12%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 20 (2.32%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 609 (70.65%)
1012 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.41%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.27%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 183 (24.73%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 31 (4.19%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.14%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 9 (1.22%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 511 (69.05%)
1013 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 4 (0.47%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 205 (24.12%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 13 (1.53%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.12%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 14 (1.65%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 611 (71.88%)
1014 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.11%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.23%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 197 (22.59%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.11%)
10. ინგა გრიგოლია - 29 (3.33%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.34%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 15 (1.72%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 624 (71.56%)
1015 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 169 (24.49%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 22 (3.19%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.14%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 14 (2.03%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 484 (70.14%)
1016 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.15%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 159 (24.42%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 25 (3.84%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.46%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 19 (2.92%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 444 (68.2%)
1017 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.15%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 197 (29.06%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 4 (0.59%)
10. ინგა გრიგოლია - 29 (4.28%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.44%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.92%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 431 (63.57%)
1018 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.45%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.15%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 161 (24.39%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.3%)
10. ინგა გრიგოლია - 24 (3.64%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.45%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.67%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 455 (68.94%)
1019 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 160 (19.51%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 27 (3.29%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 6 (0.73%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (0.98%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 618 (75.37%)
1020 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 142 (21.45%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 14 (2.11%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 10 (1.51%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 496 (74.92%)
1021 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 5 (0.59%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.24%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 250 (29.59%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 19 (2.25%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 1 (0.12%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 568 (67.22%)
1022 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 240 (31.45%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.13%)
10. ინგა გრიგოლია - 32 (4.19%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.26%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 14 (1.83%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 473 (61.99%)
1023 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.16%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.16%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 195 (30.76%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.16%)
10. ინგა გრიგოლია - 14 (2.21%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.32%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 7 (1.1%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 413 (65.14%)
1024 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 215 (28.67%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.13%)
10. ინგა გრიგოლია - 26 (3.47%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.13%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (1.07%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 498 (66.4%)
1025 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.14%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.28%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 197 (27.44%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.28%)
10. ინგა გრიგოლია - 20 (2.79%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.42%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 16 (2.23%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 477 (66.43%)
1026 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.46%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.15%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 162 (24.66%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 23 (3.5%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.3%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 15 (2.28%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 451 (68.65%)
1027 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.14%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.14%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 167 (22.78%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.14%)
10. ინგა გრიგოლია - 16 (2.18%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 9 (1.23%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 538 (73.4%)
1028 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 8 (0.89%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 5 (0.55%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 261 (28.94%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 3 (0.33%)
10. ინგა გრიგოლია - 0 (0%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 5 (0.55%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 15 (1.66%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 605 (67.07%)
1029 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.23%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 213 (24.68%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 31 (3.59%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.23%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 12 (1.39%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 602 (69.76%)
1030 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.26%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 4 (0.52%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 196 (25.52%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.13%)
10. ინგა გრიგოლია - 21 (2.73%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.39%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.43%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 530 (69.01%)
1031 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.12%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.24%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 185 (22.4%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 3 (0.36%)
10. ინგა გრიგოლია - 18 (2.18%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.36%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 9 (1.09%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 605 (73.24%)
1032 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 216 (26.47%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.25%)
10. ინგა გრიგოლია - 15 (1.84%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 4 (0.49%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.59%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 565 (69.24%)
1033 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.24%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 303 (36.73%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 17 (2.06%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.12%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 9 (1.09%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 492 (59.64%)
1034 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 239 (30.18%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 0 (0%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 6 (0.76%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 546 (68.94%)
1035 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.14%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 214 (30.57%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.14%)
10. ინგა გრიგოლია - 24 (3.43%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.29%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 6 (0.86%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 452 (64.57%)
1036 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.3%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 156 (23.28%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 27 (4.03%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.15%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 9 (1.34%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 475 (70.9%)
1037 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.25%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 212 (26.3%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 17 (2.11%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.37%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 9 (1.12%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 563 (69.85%)
1038 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.26%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 204 (26.98%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 29 (3.84%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 5 (0.66%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 6 (0.79%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 509 (67.33%)
1039 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.1%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 236 (23.65%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.2%)
10. ინგა გრიგოლია - 23 (2.3%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.3%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 20 (2%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 713 (71.44%)
1040 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.11%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.11%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 275 (30.76%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 29 (3.24%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.23%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 577 (64.54%)
1041 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 263 (41.61%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.16%)
10. ინგა გრიგოლია - 20 (3.16%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.32%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 3 (0.47%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 343 (54.27%)
1042 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.42%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.14%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 173 (24.44%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.28%)
10. ინგა გრიგოლია - 22 (3.11%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.42%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (1.13%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 496 (70.06%)
1043 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.14%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 152 (20.97%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 14 (1.93%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.41%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 9 (1.24%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 546 (75.31%)
1044 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.14%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 212 (29.78%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.14%)
10. ინგა გრიგოლია - 17 (2.39%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.28%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (1.12%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 471 (66.15%)
1045 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 215 (27.42%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 3 (0.38%)
10. ინგა გრიგოლია - 25 (3.19%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.13%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.66%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 525 (66.96%)
1046 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.25%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 211 (26.71%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 34 (4.3%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 7 (0.89%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 19 (2.41%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 517 (65.44%)
1047 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.26%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 196 (25.82%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 4 (0.53%)
10. ინგა გრიგოლია - 27 (3.56%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.26%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 12 (1.58%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 516 (67.98%)
1048 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.26%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 218 (28.17%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.13%)
10. ინგა გრიგოლია - 22 (2.84%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 10 (1.29%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 520 (67.18%)
1049 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 4 (0.48%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 258 (30.64%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 37 (4.39%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.24%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 6 (0.71%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 534 (63.42%)
1050 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.24%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 240 (28.54%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 28 (3.33%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.24%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 18 (2.14%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 550 (65.4%)
1051 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 4 (0.57%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 196 (27.76%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.14%)
10. ინგა გრიგოლია - 21 (2.97%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 4 (0.57%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (1.13%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 472 (66.86%)
1052 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.28%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.28%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 161 (22.49%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.28%)
10. ინგა გრიგოლია - 23 (3.21%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (1.12%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 518 (72.35%)
1053 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.22%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 236 (26.4%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 5 (0.56%)
10. ინგა გრიგოლია - 38 (4.25%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 15 (1.68%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 598 (66.89%)
1054 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 4 (0.34%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 683 (58.08%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.09%)
10. ინგა გრიგოლია - 26 (2.21%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 4 (0.34%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 3 (0.26%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 455 (38.69%)
1055 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 203 (26.47%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 26 (3.39%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.26%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.69%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 521 (67.93%)
1056 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 239 (31.32%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.26%)
10. ინგა გრიგოლია - 22 (2.88%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.13%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 10 (1.31%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 489 (64.09%)
1057 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 5 (0.69%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 215 (29.53%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.14%)
10. ინგა გრიგოლია - 24 (3.3%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.14%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.51%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 471 (64.7%)
1058 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.25%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 208 (26.16%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 30 (3.77%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.38%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.64%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 538 (67.67%)
1059 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 209 (27.79%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 23 (3.06%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 12 (1.6%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 508 (67.55%)
1060 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.39%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 212 (27.32%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 16 (2.06%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 5 (0.64%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 14 (1.8%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 525 (67.65%)
1061 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 228 (28.54%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.25%)
10. ინგა გრიგოლია - 24 (3%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.38%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 10 (1.25%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 532 (66.58%)
1062 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.12%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 239 (29.54%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 16 (1.98%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.25%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 14 (1.73%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 536 (66.25%)
1063 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 211 (26.64%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 22 (2.78%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.13%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.39%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 545 (68.81%)
1064 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 196 (25.23%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 3 (0.39%)
10. ინგა გრიგოლია - 26 (3.35%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.13%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 3 (0.39%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 548 (70.53%)
1065 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 187 (24.57%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 21 (2.76%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 5 (0.66%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.71%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 534 (70.17%)
1066 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 193 (24.52%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 3 (0.38%)
10. ინგა გრიგოლია - 38 (4.83%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.13%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.65%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 538 (68.36%)
1067 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.37%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 200 (24.57%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 19 (2.33%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.37%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 12 (1.47%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 576 (70.76%)
1068 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.28%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 230 (31.64%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 13 (1.79%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.41%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (1.1%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 471 (64.79%)
1069 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.25%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 206 (25.65%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 22 (2.74%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 12 (1.49%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 561 (69.86%)
1070 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.41%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.14%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 217 (29.77%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.27%)
10. ინგა გრიგოლია - 21 (2.88%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.27%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 10 (1.37%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 473 (64.88%)
1071 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 231 (29.96%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.26%)
10. ინგა გრიგოლია - 15 (1.95%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 9 (1.17%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.43%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 502 (65.11%)
1072 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 229 (26.88%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 30 (3.52%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.29%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 581 (68.19%)
1073 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.25%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 224 (27.72%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 23 (2.85%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.37%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 7 (0.87%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 548 (67.82%)
1074 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 5 (0.63%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 208 (26.36%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 25 (3.17%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 4 (0.51%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 10 (1.27%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 536 (67.93%)
1075 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.12%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 207 (25.12%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 19 (2.31%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.24%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.58%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 581 (70.51%)
1076 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.27%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.14%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 192 (26.02%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.14%)
10. ინგა გრიგოლია - 21 (2.85%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.14%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 9 (1.22%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 511 (69.24%)
1077 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 4 (0.6%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.3%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 180 (26.91%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.15%)
10. ინგა გრიგოლია - 22 (3.29%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.15%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.64%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 448 (66.97%)
1078 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 148 (26.43%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 17 (3.04%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.18%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.96%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 383 (68.39%)
1079 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.14%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 190 (25.96%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 26 (3.55%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.27%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 12 (1.64%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 501 (68.44%)
1080 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 228 (30.69%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.13%)
10. ინგა გრიგოლია - 28 (3.77%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.27%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 5 (0.67%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 478 (64.33%)
1081 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.12%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 245 (30.36%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.25%)
10. ინგა გრიგოლია - 30 (3.72%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 5 (0.62%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 15 (1.86%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 509 (63.07%)
1082 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 229 (28.66%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.13%)
10. ინგა გრიგოლია - 25 (3.13%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.25%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (1%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 532 (66.58%)
1083 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.26%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 167 (21.38%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.13%)
10. ინგა გრიგოლია - 31 (3.97%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 4 (0.51%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 7 (0.9%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 569 (72.86%)
1084 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.28%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.28%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 218 (30.7%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.28%)
10. ინგა გრიგოლია - 16 (2.25%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 7 (0.99%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 463 (65.21%)
1085 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.17%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.17%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 174 (29.74%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 25 (4.27%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.17%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 7 (1.2%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 376 (64.27%)
1086 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.34%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 3 (0.34%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 197 (22.59%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.23%)
10. ინგა გრიგოლია - 28 (3.21%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.23%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 10 (1.15%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 627 (71.9%)
1087 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.22%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.22%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 149 (16.52%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.11%)
10. ინგა გრიგოლია - 20 (2.22%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.11%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 22 (2.44%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 705 (78.16%)
1088 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.1%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.21%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 181 (18.91%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 35 (3.66%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.1%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 6 (0.63%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 731 (76.38%)
1089 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.37%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 4 (0.5%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 209 (25.87%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 18 (2.23%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 4 (0.5%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 15 (1.86%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 554 (68.56%)
1090 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.14%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 3 (0.41%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 186 (25.38%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 3 (0.41%)
10. ინგა გრიგოლია - 28 (3.82%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.41%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 5 (0.68%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 504 (68.76%)
1091 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.23%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 221 (25.4%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 24 (2.76%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 4 (0.46%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 15 (1.72%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 604 (69.43%)
1092 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 8 (1.01%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.13%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 176 (22.31%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 24 (3.04%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.38%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 7 (0.89%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 570 (72.24%)
1093 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.12%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 201 (24.75%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 18 (2.22%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 5 (0.62%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 10 (1.23%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 576 (70.94%)
1094 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.24%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 4 (0.49%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 202 (24.51%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 20 (2.43%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 12 (1.46%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 15 (1.82%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 568 (68.93%)
1095 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 4 (0.46%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.11%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 163 (18.56%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.23%)
10. ინგა გრიგოლია - 33 (3.76%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 12 (1.37%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.25%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 652 (74.26%)
1096 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 200 (25.64%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.13%)
10. ინგა გრიგოლია - 18 (2.31%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 23 (2.95%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 6 (0.77%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 531 (68.08%)
1097 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 4 (0.47%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 225 (26.32%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 18 (2.11%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 15 (1.75%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 591 (69.12%)
1098 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.42%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.14%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 145 (20.31%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.28%)
10. ინგა გრიგოლია - 29 (4.06%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 9 (1.26%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 525 (73.53%)
1099 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.38%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.25%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 173 (21.65%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 3 (0.38%)
10. ინგა გრიგოლია - 21 (2.63%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.38%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 12 (1.5%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 582 (72.84%)
10100 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.36%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 156 (18.53%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.24%)
10. ინგა გრიგოლია - 29 (3.44%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 6 (0.71%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.54%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 632 (75.06%)
10101 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.13%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 3 (0.38%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 171 (21.84%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.13%)
10. ინგა გრიგოლია - 17 (2.17%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 7 (0.89%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 10 (1.28%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 573 (73.18%)
10102 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.12%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 187 (23.29%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.12%)
10. ინგა გრიგოლია - 30 (3.74%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.37%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 11 (1.37%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 570 (70.98%)
10103 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.14%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 174 (24.61%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 14 (1.98%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 2 (0.28%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 9 (1.27%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 507 (71.71%)
10104 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.14%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 179 (25.83%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 2 (0.29%)
10. ინგა გრიგოლია - 20 (2.89%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 4 (0.58%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 7 (1.01%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 480 (69.26%)
10105 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 3 (0.4%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.27%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 181 (24.1%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 19 (2.53%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 3 (0.4%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 13 (1.73%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 530 (70.57%)
10106 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 2 (0.24%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 2 (0.24%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 195 (23.84%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 27 (3.3%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.12%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 15 (1.83%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 576 (70.42%)
10107 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.41%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 49 (20.25%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 3 (1.24%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 2 (0.83%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 187 (77.27%)
10108 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.18%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 117 (21.12%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 12 (2.17%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.18%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 10 (1.81%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 413 (74.55%)
10109 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.14%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 208 (30.06%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 28 (4.05%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.14%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 7 (1.01%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 447 (64.6%)
10110 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 49 (18.56%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 3 (1.14%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 3 (1.14%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 209 (79.17%)
10111 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 1 (0.48%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 28 (13.46%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 3 (1.44%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 2 (0.96%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 174 (83.65%)
10112 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 1 (0.18%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 164 (30.15%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 31 (5.7%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.18%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 8 (1.47%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 339 (62.32%)
10113 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 42 (18.5%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 1 (0.44%)
10. ინგა გრიგოლია - 8 (3.52%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 1 (0.44%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 4 (1.76%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 171 (75.33%)
10114 1. მაგდა გაბრიჩიძე - 0 (0%) ოქმი
4. რუსუდან კიკალიშვილი - 0 (0%)
5. ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი - 57 (22.53%)
9. იოსებ მესტიაშვილი - 0 (0%)
10. ინგა გრიგოლია - 0 (0%)
24. ავთანდილ სულაქველიძე - 0 (0%)
38. იოსებ შატბერაშვილი - 1 (0.4%)
41. იოსებ ჯაჭვლიანი - 195 (77.08%)