#1 მთაწმინდა - მაჟორიტარული სისტემით

პარლამენტი - პროპორციული პარლამენტი - მაჟორიტარული აჭარის უმაღლესი საბჭო
<< უკან
1 5. არჩილ გეგენავა - 14597 (37.14%)
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს"
36. ტიტიკო ლეფსაია - 116 (0.3%)
"საქართველოს მშრომელთა საბჭო"
38. პაატა ჩოხელი - 436 (1.11%)
"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"
41. ზაზა პაპუაშვილი - 24158 (61.46%)
"ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება"

 

 
ოლქი # უბანი #
11 5. არჩილ გეგენავა - 270 (29.64%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 2 (0.22%)
38. პაატა ჩოხელი - 13 (1.43%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 626 (68.72%)
12 5. არჩილ გეგენავა - 290 (35.07%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 1 (0.12%)
38. პაატა ჩოხელი - 9 (1.09%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 527 (63.72%)
13 5. არჩილ გეგენავა - 326 (33.64%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 1 (0.1%)
38. პაატა ჩოხელი - 11 (1.14%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 631 (65.12%)
14 5. არჩილ გეგენავა - 228 (29.34%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 4 (0.51%)
38. პაატა ჩოხელი - 18 (2.32%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 527 (67.82%)
15 5. არჩილ გეგენავა - 326 (31.65%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 5 (0.49%)
38. პაატა ჩოხელი - 13 (1.26%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 686 (66.6%)
16 5. არჩილ გეგენავა - 257 (26.66%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 2 (0.21%)
38. პაატა ჩოხელი - 14 (1.45%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 691 (71.68%)
17 5. არჩილ გეგენავა - 1300 (61.18%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 8 (0.38%)
38. პაატა ჩოხელი - 22 (1.04%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 795 (37.41%)
18 5. არჩილ გეგენავა - 1012 (59.29%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 0 (0%)
38. პაატა ჩოხელი - 25 (1.46%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 670 (39.25%)
19 5. არჩილ გეგენავა - 316 (34.2%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 0 (0%)
38. პაატა ჩოხელი - 10 (1.08%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 598 (64.72%)
110 5. არჩილ გეგენავა - 320 (30.68%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 1 (0.1%)
38. პაატა ჩოხელი - 16 (1.53%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 706 (67.69%)
111 5. არჩილ გეგენავა - 346 (32.8%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 4 (0.38%)
38. პაატა ჩოხელი - 9 (0.85%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 696 (65.97%)
112 5. არჩილ გეგენავა - 336 (31.7%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 8 (0.75%)
38. პაატა ჩოხელი - 16 (1.51%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 700 (66.04%)
113 5. არჩილ გეგენავა - 217 (26.86%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 3 (0.37%)
38. პაატა ჩოხელი - 8 (0.99%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 580 (71.78%)
114 5. არჩილ გეგენავა - 286 (33.93%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 6 (0.71%)
38. პაატა ჩოხელი - 11 (1.3%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 540 (64.06%)
115 5. არჩილ გეგენავა - 304 (34.55%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 4 (0.45%)
38. პაატა ჩოხელი - 12 (1.36%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 560 (63.64%)
116 5. არჩილ გეგენავა - 369 (35.11%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 5 (0.48%)
38. პაატა ჩოხელი - 9 (0.86%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 668 (63.56%)
117 5. არჩილ გეგენავა - 186 (26.92%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 2 (0.29%)
38. პაატა ჩოხელი - 12 (1.74%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 491 (71.06%)
118 5. არჩილ გეგენავა - 199 (26.68%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 2 (0.27%)
38. პაატა ჩოხელი - 4 (0.54%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 541 (72.52%)
119 5. არჩილ გეგენავა - 310 (29.98%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 5 (0.48%)
38. პაატა ჩოხელი - 9 (0.87%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 710 (68.67%)
120 5. არჩილ გეგენავა - 350 (34.93%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 3 (0.3%)
38. პაატა ჩოხელი - 12 (1.2%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 637 (63.57%)
121 5. არჩილ გეგენავა - 300 (30.33%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 1 (0.1%)
38. პაატა ჩოხელი - 13 (1.31%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 675 (68.25%)
122 5. არჩილ გეგენავა - 294 (26.92%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 0 (0%)
38. პაატა ჩოხელი - 12 (1.1%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 786 (71.98%)
123 5. არჩილ გეგენავა - 318 (31.3%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 5 (0.49%)
38. პაატა ჩოხელი - 16 (1.57%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 677 (66.63%)
124 5. არჩილ გეგენავა - 384 (34.78%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 1 (0.09%)
38. პაატა ჩოხელი - 13 (1.18%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 706 (63.95%)
125 5. არჩილ გეგენავა - 283 (36.14%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 2 (0.26%)
38. პაატა ჩოხელი - 8 (1.02%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 490 (62.58%)
126 5. არჩილ გეგენავა - 256 (28.93%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 4 (0.45%)
38. პაატა ჩოხელი - 7 (0.79%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 618 (69.83%)
127 5. არჩილ გეგენავა - 241 (21.18%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 4 (0.35%)
38. პაატა ჩოხელი - 13 (1.14%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 880 (77.33%)
128 5. არჩილ გეგენავა - 217 (22.44%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 7 (0.72%)
38. პაატა ჩოხელი - 12 (1.24%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 731 (75.59%)
129 5. არჩილ გეგენავა - 267 (24.95%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 4 (0.37%)
38. პაატა ჩოხელი - 10 (0.93%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 789 (73.74%)
130 5. არჩილ გეგენავა - 197 (23.01%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 5 (0.58%)
38. პაატა ჩოხელი - 7 (0.82%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 647 (75.58%)
131 5. არჩილ გეგენავა - 225 (22.61%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 5 (0.5%)
38. პაატა ჩოხელი - 10 (1.01%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 755 (75.88%)
132 5. არჩილ გეგენავა - 387 (38.55%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 1 (0.1%)
38. პაატა ჩოხელი - 9 (0.9%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 607 (60.46%)
133 5. არჩილ გეგენავა - 233 (27.61%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 2 (0.24%)
38. პაატა ჩოხელი - 8 (0.95%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 601 (71.21%)
134 5. არჩილ გეგენავა - 73 (21.86%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 1 (0.3%)
38. პაატა ჩოხელი - 4 (1.2%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 256 (76.65%)
135 5. არჩილ გეგენავა - 1334 (71.34%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 2 (0.11%)
38. პაატა ჩოხელი - 9 (0.48%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 525 (28.07%)
136 5. არჩილ გეგენავა - 823 (73.16%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 3 (0.27%)
38. პაატა ჩოხელი - 16 (1.42%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 283 (25.16%)
137 5. არჩილ გეგენავა - 380 (34.77%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 2 (0.18%)
38. პაატა ჩოხელი - 8 (0.73%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 703 (64.32%)
138 5. არჩილ გეგენავა - 442 (60.3%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 0 (0%)
38. პაატა ჩოხელი - 4 (0.55%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 287 (39.15%)
139 5. არჩილ გეგენავა - 395 (41.06%) ოქმი
36. ტიტიკო ლეფსაია - 1 (0.1%)
38. პაატა ჩოხელი - 4 (0.42%)
41. ზაზა პაპუაშვილი - 562 (58.42%)